zaterdag 20 april 2013

Projectenbank CultuurhistorieGeen nieuwe website – misschien zelfs wel één van de langst bestaande op het gebied van cultuurhistorie. Regelmatig aangevuld en daarom toch interessant om kennis van te nemen als dat nog niet gebeurd is.

De Projectenbank Cultuurhistorie van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bedoeld om met behulp van honderden voorbeelden inspiratie op te doen bij het ontwikkelen van projecten op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. In deze bank zijn niet alleen projectresultaten opgenomen, maar ook de gegevens van de personen die aan het project hebben meegewerkt. Hierdoor is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken plannenmakers en uitvoerders.

De databank biedt de mogelijkheid zelf projecten toe te voegen. Veel projectleiders hebben bij afronding van een activiteit, bij wijze van collegiale steun, het projectverslag aan de databank toegevoegd.

Klik op de afbeelding hierboven om b.v. via de kaart één van de ca. 25 Overijsselse projecten te bekijken.

Geen opmerkingen: