zondag 5 mei 2013

Overijssel 1880-1940 (2): Gids voor Twente (1917)

Gedurende enkele decennia, grofweg tussen 1880 en 1940 waren geïllustreerde ‘VVV-gidsen’ populair. Ze verschenen tegelijk met het opkomend toerisme en bevatten – en dat maakt ze interessant – vaak uitgebreide plaatsbeschrijvingen. Ze werden uitgegeven door plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, door de ANWB of door uitgevers die zich speciaal toelegden op het uitgeven van deze gidsen. In de Overijssel Collectie van de OBD bevinden zich tientallen van deze gidsen, waarvan er een aantal te zeldzaam en/of kwetsbaar zijn om uit te lenen.
We hebben ze gescand en op het weblog Overijssel – Plaatsbeschrijvingen 1880-1940 gezet. In deze rubriek telkens aandacht voor één van deze gidsen.Gids voor Twente verscheen in 1017. De auteur is H.W. Heuvel (Laren 1864 - Borculo 1926). Heuvel was onderwijzer en publiceerde veel en over een veelheid aan onderwerpen. Veel van zijn geschriften hadden betrekking op de geschiedenis en volkskunde van de Achterhoek. Zijn belangrijkste werk is ‘Oud-Achterhoeksch boerenleven, het gehele jaar rond’. Maar hij schreef ook biografieën, over ‘de natuur’ en een aantal toeristische gidsen, waaronder deze Gids voor Twente.De Gids voor Twente is gebaseerd op vele wandelingen die Heuvel maakte door Twente. De huidige Hof van Twente, Haaksbergen en Rijssen-Enter krijgen relatief veel aandacht in de gids. Niet verwonderlijk gezien de woonplaats (Borculo) van de auteur. Diepenheim-Goor (kastelen), Delden (Twickel), Oldenzaal-De Lutte en Denekamp blijken honderd jaar geleden het grootste aantal toeristen te trekken. Heuvel onderkent de potentie van het ingeslapen Ootmarsum en schrijft: 'Het is zeer te betreuren, dat dit plaatsje met zijn prachtige omgeving nog steeds verstoken is van een hedendaagsch communicatiemiddel. Te hopen is het, dat de ontworpen trambaan Denekamp – Ootmarsum – Tubbergen - Almelo weldra tot stand komt, waardoor de bekoorlijkheden van deze streek voor een ieder te bereiken zullen zijn.' Die trambaan is er nooit gekomen en het heeft dan ook nog jaren geduurd voordat Ootmarsum zich kon ontwikkelen tot de tegenwoordige toeristische trekpleister.

Geen opmerkingen: