zondag 26 mei 2013

Website over onlangs gevonden Kamper kogge


Afbeelding: replica van een Kamper kogge (foto: Wikimedia Commons)

Vorig zomer werd bij Kampen een scheepswrak in de IJssel gevonden, dat bij nader inzien een middeleeuwse kogge bleek te zijn. Een unieke vondst omdat het schip ook nog eens in relatief goede staat verkeerde. Een kogge was een handelsschip dat van ca. 1200 tot 1450 werd ingezet in de Oostzeehandel.

Er zijn plannen om het wrak te bergen en te conserveren. Kampenaar Remy Steller wil het schip graag voor Kampen behouden en denkt dat de kogge een toeristische trekpleister kan worden. Maar of dat financieel haalbaar is…

Steller heeft al wel vast een website gemaakt waar alles op te vinden is over wat er tot nu toe bekend is over de gevonden kogge. Uiteraard gaan hier straks ook de beelden van de berging op verschijnen.

Zie: www.ijsselkogge.nl

Zie ook RTV Oost

Geen opmerkingen: