dinsdag 25 juni 2013

Regionale uitgaven 2013-11

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-25

IAI’s 2013-11

'Oonze Jehanna': Johanna van Buren en haar lezers / Dinand Webbink ; [eindred.: Anita Schuurman]. - Nijverdal : Uutgeverieje 'n Boaken, 2013. - 143 p. – ISBN 9789076272269. - € 14,50


Sinds bijna een kwart eeuw geleden ‘Dichterschap en dialect’ van Jan Bouwhuis over Johanna van Buren verscheen, is het onderzoek naar de populaire schrijfster doorgegaan. Er is veel nieuw materiaal tevoorschijn gekomen in de vorm van gedichten, archiefmateriaal, foto’s, radio-interviews, brieven en andere ego-documenten. Dinand Webbink heeft de afgelopen tien jaar dit historisch materiaal nauwkeurig onderzocht. In een prettig leesbare stijl doet hij verslag van zijn zoektocht. Het boek ‘Oonze Jehanna’ nuanceert en verdiept het beeld van de dichteres.
Zie ook: Boek van Dinand Webbink completeert het beeld van 'Oonze Jehanna' van Buren

Heren op het land: buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten / auteur en eindred.: Mascha van Damme ; auteurs: Anneke Coops ... [et al.] ; fotogr.: Erwin Zijlstra, Bert Muller. - Zwolle : Waanders ; Het Oversticht, 2013. - 208 p. – ISBN 9789491196300. - € 29,95


Eindredacteur Mascha van Damme van het Oversticht verklaart de hang naar het platteland van de textielfabrikanten aan het einde van de 19de en het begin van de twintigste eeuw uit het feit dat hun vaders en grootvaders als fabrikeurs langs de boerderijen getrokken waren en er de jacht beoefenden. De veelal dialect sprekende fabrikanten hadden een band met het landelijke Twente. Natuurlijk boden de villa’s op de aangekochte landgoederen ook de kans de stinkende en lawaaiige fabriekssteden te ontvluchten. Het Twentse land werd heringericht met kapitaal verdiend in de textiel. Op bijna elke heuveltop verscheen een villa – meestal niet protserig, maar gebouwd met Twentse invloeden en cottage-achtige elementen. Landgoederen werden gesticht compleet met boerderijen, tuinen, jachtgelegenheid, vijvers en theekoepels. Het huidige Twentse landschap heeft honderd jaar geleden haar gezicht gekregen. Prachtig boek met veel illustraties.

Procedures en pistolen: over een gijzeling, de overheid en het publiek / Mirjam Pool. - Amsterdam [etc] : Augustus, 2013. - 397 p. – ISBN 9789045703145. - € 24,95


Op 16 juni 2008 is Almelo wereldnieuws. Restauranthouder Ahmet O. gijzelt een wethouder en vier ambtenaren in het stadhuis van Almelo. Landelijke media, zoals 'Zembla' en 'Pauw en Witteman' dragen bij aan het medeleven dat juist Ahmet O. ten deel valt: een burger die tot wanhoop is gedreven door de overheid. Mirjam Pool, die de gijzeling van nabij meemaakte, onderzocht de zaak en sprak onder andere met Ahmet O. en zijn vijf slachtoffers. De relatie tussen burger en overheid worden inzichtelijk in beeld gebracht, zodat de lezer zich een eigen oordeel over het drama kan vormen.

Het been in de IJssel / Joris van Casteren. - Amsterdam : Prometheus, 2013. - 268 p. – ISBN 9789044621099. - € 17,95


Verslag van een speurtocht naar de herkomst van het in 2005 in de IJssel bij Wijhe gevonden been. Het boek van de maand in De Wereld Draait Door.
AI tekst: In 2005 wordt er bij Wijhe een been in de IJssel gevonden, maar de eigenaar blijft een aantal jaren onbekend, totdat jaren later blijkt dat het van een Duitse man is die in Düsseldorf van een brug af is gesprongen. Het been blijft de schrijver fascineren en hij voert een grootscheeps onderzoek uit: onder andere naar verloren ledematen in het algemeen, naar wat er in de praktijk gebeurt met gevonden losse ledematen (het been werd begraven, maar doet men dat ook met een hand of een vinger?), naar de mensen die met de vondst te maken hebben gehad en naar de familie van het slachtoffer. Ook schetst hij op deze manier een beeld van de man die van de Rijnbrug sprong. Een uiterst gedetailleerd, vlot verteld en boeiend verslag dat opvalt door de vele komische elementen en soms absurdistische trekjes. De schrijver verbaast de lezer door de vele zaken die hij bij zijn onderzoek betrekt en die toch relevant blijken te zijn. Bevat een uitgebreide literatuuropgave en een kaartje met de bezochte plaatsen.

IJsseldelta: nationaal landschap in beeld / Jan Gulikers, Ad van Halem. - Kampen : IJsselacademie, 2013. - 200 p. – ISBN 9789066972322. - € 29,95


De IJsseldelta verkreeg in 2005 de status van Nationaal Landschap vanwege de zeldzame, hier en daar unieke landschapskwaliteiten. In dit boek nemen auteur en fotograaf, Jan Gulikers en Ad van Halem, de lezer mee op een ontdekkingstocht langs de randen en door het hart van de delta. De makers van het boek voerden met vele betrokkenen gesprekken over kansen en bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen van het Nationaal Landschap IJsseldelta. ‘IJsseldelta. Nationaal Landschap in beeld’ ontsluit voor een breed publiek het unieke karakter van het gebied. Het laat zien hoe alle kwaliteiten worden benut om dit landschappelijk erfgoed te bewaren en leefbaar te houden. Prachtige foto’s completeren het boek.

Steigerhits: ode aan de bouwradio / fotogr.: Ben Vulkers ; tekst: René van den Belt ; met een voorw. van Nico Dijkshoorn. - Wezep : De Kunst, 2013. - 94 p. – ISBN 9789491196454. - € 15,-


De kunstig in elkaar gezette bouwradio, bestand tegen vocht en stof en vaak een gruwel voor omwonenden, is gedoemd te verdwijnen. De in de winkel verkrijgbare Perfectpro radio is tegenwoordig populairder onder bouwvakkers. De Zwolse fotograaf legde een verzameling aan van foto’s van bouwradio’s. De foto’s zijn opgenomen in Steigerhits, waarin ook een persoonlijke top 40 van de auteur met muziek ‘uit zijn tijd’. Nico Dijkshoorn schreef een mooi voorwoord waarin hij zijn haat-liefde verhouding tot de bouwradio beschrijft.

Geen opmerkingen: