dinsdag 2 juli 2013

Archief Alphons Ariëns bij KDC gedigitaliseerd

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen heeft zijn volledige archief over Alphons Ariens, priester en grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland, die vooral in Twente zijn werkterrein had, laten digitaliseren. Wie op de website van het KDC in het zoekveld de term Ariëns invult, kan kennis nemen van Ariens' geschriften. "Hij zal dan wel het moeilijk leesbare handschrift van Ariëns voor lief moeten nemen. Het archief is namelijk wel gedigitaliseerd, maar niet getranscribeerd. Niettemin maakt dit het gedachtegoed van Ariens een stuk toegankelijker," aldus Jan Hinke, secretaris van het Ariens Comité.In het themanummer `Digitaliseren' van de KDC-nieuwsbrief `Impressie' gaat Lodewijk Winkeler, hoofd van het KDC, in op dit archief. Zo schrijft hij over het ruim dertig jaar geleden verschenen boek van toenmalig KDC-directeur Jan Roes: `Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariens 1887-1901'. Winkeler: "Het moet een van de eerste boekuitgaven zijn geweest waar een computerprogramma aan te pas kwam. De afdeling Informatie Verzameling en Verwerking van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen had toen net een van de eerste tekstverwerkers ontworpen, NUTEXT genaamd. In het ruim 650 bladzijden tellende boek krijgt de lezer een selectie aangeboden van teksten van Alphons Ariens uit zijn Enschedese kapelaanstijd. De selectie werd gemaakt uit het acht meter grote archief van Ariens dat bij het KDC berust en dat in 1977-1978 vakkundig was geïnventariseerd. De gekozen teksten werden ontcijferd, uitgetypt, van aantekeningen voorzien waar er iets toelichting behoefde, en alle doorhalingen en invoegingen door Ariens werden getrouw genoteerd. `Engelengeduld' en `monnikenwerk' waren de woorden waarmee Jan Roes dit project typeerde. Vermeldde Ariens in 1891 in een toespraak in Deventer ter gelegenheid van de oprichting van de plaatselijke RK Werkliedenvereniging in het voorbijgaan het nuttige werk van de Vereeniging Utile Dulci, dan kunnen we in een voetnoot onder andere lezen dat deze vereniging in 1845 was opgericht en een gulden contributie per jaar kostte. Ariens geldt tot op de dag van vandaag als de architect van de katholieke sociale beweging: de arbeidersorganisatie en de drankbestrijdingsorganisatie Sobrietas. [...] Voor de ontstaansgeschiedenis van de katholieke sociale beweging is het omvangrijke archief van Ariens van onschatbare waarde. En omdat het archief nog steeds met grote regelmaat onderzoekers trekt, heeft het KDC het volledige archief laten digitaliseren." Het priegelige handschrift van Ariens is nu dus online te lezen, gekoppeld aan de archiefinventaris. "Maar die leerzame en gedetailleerde toelichtingen op zijn toespraken, brieven en artikelen - die zult u in het boek moeten blijven opzoeken," aldus Winkeler tot besluit.

Bron: KDC-Nieuwsbrief

Geen opmerkingen: