maandag 8 juli 2013

Regionale uitgaven 2013-12

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-27

IAI’s 2013-12

Verhalen van Schokland: de lotgevallen van een eilandbevolking / Bruno Klappe. - Eindhoven : Eigenboekuitgeven.com, 2013. - 246 p. – ISBN 9789491439179. - € 22,50In 1859 werd op last van de Rijksoverheid het eiland Schokland om gezondheidsredenen ontruimd, een unieke gebeurtenis. Een kleine 700 bewoners moesten elders op het vasteland een nieuw bestaan opbouwen. Auteur Bruno Klappe publiceerde al veel over Schokland, onder meer samen met Wim Veer het monumentale boek ‘Schokland verlaten’. Een aantal verhalen die hij eerder schreef over onderwerpen als de visserij en de gevaren van de zee, over rampen en overstromingen, over bruiloften en begrafenissen, over vreugde en verdriet, werden herzien en zijn nu gebundeld.

Langs IJssel, bongerd en boerderij: vier fietsroutes / Stichting IJsselhoeven en Stichting IJsselboomgaarden. – 2013. - (54) p. - In ringband. - € 7,50Vier fietsroutes langs de IJssel van rond de dertig kilometer, die alle het Veer Olst-Welsum als beginpunt hebben en ook zijn te combineren. De vier fietsroutes lopen langs karakteristieke IJsselboerderijen en mooie boomgaarden waarover achtergrondinformatie gegeven wordt. De route loopt grotendeels niet via de bekende fietsknooppunten, maar deze worden ter oriëntatie wel op de kaartjes weergegeven.

Kijkwijzer landgoed-luiken Overijssel / Ewout van der Horst. - Kampen : IJsselacademie, 2013. - 30, [72] p. – ISBN 9789066972339. - € 4,95Hoe vaak zouden fietsers of wandelaars zich afgevraagd hebben, terwijl ze door het Overijsselse landschap struinden, hoe dat nou zit met die gekleurde luiken van boerderijen. Ewout van der Horst geeft het antwoord. Hij onderzocht het verschijnsel van de landgoed-luiken. Hij ontdekte dat 35 kastelen en buitenplaatsen in het bezit zijn van pachtboerderijen met gekleurde luiken. De kleuren verwijzen meestal naar het familiewapen van de adellijke bewoners. De Kijkwijzer bevat een boekje en een kleurenwaaier. Het boekje bevat een beknopte inleiding op het verschijnsel van heraldisch kleurgebruik in Overijssel. In de waaier wordt, uitgaande van de landgoedluiken en het familiewapen, per buitenplaats het heraldisch kleurgebruik omschreven en kort toegelicht. Het boekje is door het formaat wellicht niet zo handig uit te lenen voor bibliotheken en mede gezien de prijs beter door de liefhebber zelf aan te schaffen.

Patriot en populist avant la lettre: Joan Derk van der Capellen tot den Pol / Ewout Klei. - 1e dr. - Soest : Boekscout.nl, 2013. - 148 p. – ISBN 9789462068704. - € 19,35Van der Capellen (1741-1784) was een der voornaamste leiders in de strijd van de Patriotten tegen het stadhouderschap. Hij wordt vaak Nederlands "eerste democraat" genoemd en is auteur van het patriottisch pamflet "Aan het volk van Nederland". Hij wist in Overijssel een einde te maken aan de gehate drostendiensten. Pim Fortuyn noemde hem zijn "illustere voorganger en voorbeeld". Van der Capellen verzette zich tegen de politieke elite. Hoe wist hij bij zijn zaak de publieke opinie te betrekken? Met welke strategieën voerde Van de Capellen zijn strijd? Hoe succesvol was hij? Wat is zijn politieke erfenis en wie zijn zijn politieke erfgenamen? Dit boek is een geactualiseerde bewerking van de doctoraalscriptie van Ewout Klei. Hij won hiermee in 2005 de Radix scriptieprijs.

Merkwaardig en zeldzaam: 160 jaar Deventer museumgeschiedenis / Henk Nalis. - Deventer : Vereniging de Waag i.s.m. Corps 9 Publishers, 2013. - 168 p. – ISBN 9789079701209. - € 19,50Boek over de geschiedenis van Vereniging en (Historisch) Museum De Waag in Deventer, met aandacht voor onder meer de achtereenvolgende directeuren van het museum, het Speelgoedmuseum, archeologisch onderzoek, monumenten en bouwfragmenten en Gerard ter Borchs portretten in Deventer.

Ootmarsum in de negentiende eeuw. Dl. 2: Van bloei naar verval / Ben Morshuis Stichting . – Ootmarsum, 2013. - 132 p. - € 17,50Ootmarsum was eeuwenlang één van de meest bloeiende steden in Noordoost Twente. Toch kwam aan al die grandeur een einde. De achteruitgang voltrok zich voornamelijk in de negentiende eeuw, tussen 1800 en 1900. In een tijdsbestek van minder dan honderd jaar veranderde het florissante stadje in een armoedig aandoende plattelandsgemeente met smalle, kronkelige en vooral slecht onderhouden straatjes. Voornaamste oorzaken van het verval waren een bestuurlijke herindeling in de Franse tijd waardoor Ootmarsum veel bestuurlijke invloed verloor en het feit dat Ootmarsum verstoken bleef van goede verbindingen. Toch gebeurde er nog wel wat in dit stadje, zoals we in dit tweede deel over dit onderwerp kunnen lezen.

Geen echte kerels: familieverhalen uit de vorige eeuw / Aukje R. Dragtstra. - Krommenie : Boekenmaker, 2013. - 120 p. – ISBN 9789088421389. - € 14,95Korte verhalen over de belevenissen van de schrijfster en haar familie in de twintigste eeuw. Ze spelen zich hoofdzakelijk af in Steenwijk en omgeving.

Dari mana datang...: dari Vossenbosch sampé Wierden / Werkgroep De Schatkamer met medew. van Sylvia Pessireron ... [et al.]. - Wierden : Werkgroep De Schatkamer, 2013. - 60 p. - € 10,-In 2011 was het 60 jaar geleden dat de eerste gerepatrieerde Molukse gezinnen naar Nederland kwamen. In Wierden werden Molukkers in het voormalige interneringskamp De Vossenbos geplaatst. In “Dari mana datang” (“Waar komen wij vandaan”) wordt een indruk gegeven van de geschiedenis van de Wierdense Molukkers aan de hand van foto's, muziekinstrumenten, een maquette van kamp de Vossenbosch etc. Het boek bevat naast foto’s ook interviews, ook met jongeren, verhalen en gedichten. Behalve Molukkers komen in dit boek ook Nederlanders aan het woord die binding hadden met kamp Vossenbosch.

Officiële jaarboek PEC Zwolle 2012/2013 / [teksten en eindred.] Koen te Riele en Jelle van merongen ;[ fotografie Martijn Kleingeerts ... et al.]. - De Stentor [etc.], 2013. - 134 p. – ISBN 9789080196902. - € 30,95Aan de hand van exclusief fotomateriaal, wedstrijdverslagen, quotes, statistieken en nieuwsberichten wordt teruggeblikt op het Eredivisieseizoen 2012/2013 van PEC Zwolle.

Gerechtigheid / Arjan Boes. - Soest : Boekscout, 2013. - 259 p. – ISBN 978946206805. - € 19,95Enschedeër Arjan Boes heeft inmiddels de halve wereld gezien. Hij schreef gedichten, (reis)verhalen en blogs. Dit is zijn eerste boek.
Flaptekst: Op een rockfestival in Berlijn wordt een Nederlandse studente zwaar toegetakeld door leden van de motorbende de Scorpions. Haar oudere broer zweert wraak en wil gerechtigheid voor zijn zusje. Als politie en justitie dreigen te falen gaat hij zelf op zoek naar de daders. Ondertussen maakt ook een speciaal onderzoeksteam al jaren jacht op deze motorbende. Een op handen zijnde grote wapendeal in de haven van Hamburg is voor alle partijen cruciaal is. In een spannend en meeslepend kat-en-muisspel is de grote vraag: wie trekt er aan het langste eind?

Geen opmerkingen: