donderdag 10 oktober 2013

'Publieke dag' voor Twentecollectie van bibliotheek Enschede


Bibliotheek Enschede is na de Tweede Wereldoorlog gestart met het verzamelen van boeken en andere materialen over Twente. Insteek was deze Twentecollectie te bewaren voor het nageslacht. Deze bewaarcollectie is alleen ter inzage en kan niet geleend worden. Inmiddels bevat de collectie ruim 12.000 boeken en andere materialen.

Een deel van de items in de collectie zijn 'unica'. Reden waarom ze soms achter slot en grendel staan. Maar uiteindelijk moet het mogelijk zijn dat de geïnteresseerde liefhebbers er kennis van kunnen nemen, aldus de bibliotheek. Vandaar dat er besloten is een 'publieke dag' in te stellen. Deze publieke dag is vanaf 1 november wekelijks van 10 tot 12 uur. Belangstellenden kunnen rondstruinen in de collectie en de werken inzien die de rest van de week veilig zijn opgeborgen. Voor eventuele vragen is een deskundige medewerker aanwezig.

Geen opmerkingen: