maandag 7 oktober 2013

Regionale uitgaven 2013-15

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-41

IAI’s 2013-15

Samen maken we het Reggedal: inspiratieboek / met medew. van Anne Blok, Sarah Teppema, Willem Blok ... [et al.]. - Waterschap Regge en Dinkel, 2013. - 85 p. - gratis


De gekanaliseerde Regge krijgt weer de ruimte en meandert weer door het landschap. Daartoe moesten wel bedrijven worden verplaatst en kregen gronden een andere bestemming. In dit boek worden de veranderingen bekeken door de ogen van de bewoners van het Reggedal. In totaal zijn er ruim 25 mensen geïnterviewd. Het gaat om mensen die een actieve rol in het gebied spelen ten aanzien van landschap, landbouw, recreatie of cultuurhistorie. Fraaie uitgave met veel foto’s. Zolang de voorraad strekt is het boek gratis te verkrijgen.

Blijdenstein & Co (1801-1953) / R.W. Jansen. - RWJ-Publishing, 2013. - 334 p. – ISBN 9789461936691. - € 20,78


Geschiedenis van een van de belangrijkste Twentse textielondernemingen. De Blijdensteins hadden veel invloed in het wereldje van de fabrikantenfamilies, ook omdat sommige leden van de familie op andere terreinen actief waren b.v. als bankier of bestuurder. Dir is een vermeerdere herdruk van de eerste uitgave uit 2006.

Een blik op Olst-Wijhe door de historie heen / Jan Hilferink en Freerk Kunst. - Wijhe : De Jonge Beth, 2013. - 184 p. – ISBN 9789081315524. - € 15,-


In een groot aantal Overijsselse plaatsen is – meestal door de lokale historische vereniging in samenwerking met de IJsselacademie – een canon samengesteld, die zowel in boekvorm als digitaal verscheen. Ook deze uitgave bevat twee canons, die van Olst en van Wijhe. Maar de canons zijn ingebed in een bredere historische context. Elk tijdperk wordt ingeleid met een historische beschouwing, gevolgd door de bijbehorende vensters. Er is een losse kaart toegevoegd met archeologiche monumenten en met havezaten en buitenplaatsen.

De zoon van de kruidenier / Theo Bennes. – Almelo : [Bennes], 2013. - 194 p. - € 14,-


Theo Bennes schreef een boek over zijn vader Gerrit, die tot midden jaren zestig kruidenier was in Utrecht, totdat hij werd verdreven door de grote supermarktketens. Gerrit Bennes werd vertegenwoordiger en later verkoopleider bij de Grolsch en verhuisde met zijn gezin naar Almelo. Het boek is een tijdsdocument over de kleine middenstand van toen, maar de auteur schrijft ook over zichzelf en zijn gezin. Zie ook: www.theobennes.nl

Die sterke vijand: de pijn van het lijden / Lenze L. Bouwers. - Barneveld : Brandaan, 2013. - 58 p. – ISBN 9789460050220. - € 14,75


De bundel bestaat uit drie delen: de lichamelijke vijand ( kanker), de psychische (tot zelfs de – gedwongen - keus voor eigen dood) en het gezamenlijke lijden (WO II) en de herdenking ervan. De auteur zelf: ‘Hoeveel uren wordt er niet gesproken, geklaagd over ziekte, lijden, angst (voor de dood). Vanuit mijn eigen leven en mijn ontmoetingen met mensen heb ik als dichter geprobeerd dat veelkoppige monster te verkennen en af te tasten’.

Verhalen uit Enschede Zuid / Academie Media, Informatie en Communicatie Saxion Hogescholen, Enschede. – 2012. - 115 p. - € 5,-


Alweer bijna 50 jaar geleden werd begonnen met de bouw van de Wesselerbrink. Studenten van Saxion interviewden wijkbewoners en hun verhalen zijn opgenomen in dit boekje. De wijk kent intussen ook veel oud-bewoners. Kinderen die opgroeiden in Enschede-Zuid en nu meestal elders wonen vinden zullen veel herkenbaars vinden in deze kroniek van een buurt, waarin de tijdgeest van de jaren 60, 70 en 80 wordt teruggehaald.

Geen opmerkingen: