zondag 3 november 2013

Overijssel heeft als eerste provincie een digitale cultuurhistorische atlas

Er bestaan uiteraard al meer websites met digitale kaarten, maar dit is de eerste keer dat een combinatie van allerlei hedendaagse cultuurhistorische kaarten met oude historische kaarten getoond wordt. Door te schuiven met verschillende kaartlagen krijg je de oude landschapsstructuren te zien bij het bestuderen van een nieuwere kaart. Oude waterlopen, landgoederen, verdwenen huizen en kastelen, verdedigingslinies, archeologische monumenten etc. komen zo tevoorschijn.

De kaart is specifiek bestemd voor onder meer ambtenaren, gemeenten, historici en ingenieursbureaus, die bij het maken van plannen nu een hulpmiddel hebben wanneer ze op zoek zijn naar oude gebiedskenmerken. Die waren voorheen op een andere manier ook wel te vinden, bijvoorbeeld in archieven, maar daar ging veel tijd aan research in zitten. De kaart is zeker ook interessant voor iedereen die iets met nieuwe of oude kaarten heeft.

De Provinciale Staten hadden een budget van 665 duizend euro beschikbaar gesteld. Aan de kaart is twee jaar gewerkt door de Rijksuniversiteit Groningen en provincieambtenaren.

De liefhebber kan veel plezier beleven aan deze nieuwe digitale atlas. Zoek maar eens met Open Street Map je eigen buurt op en leg daar de Topografische kaart 1900 onder of de Topografische en Militaire kaart uit 1840 of de Krayenhoff-kaart uit 1829. Door te schuiven met de kaarten zie je wat er allemaal verdwenen is en hoe de wegen toen liepen. Vooral op de Topografische kaart 1900 kun je goed zien hoe je huidige woonomgeving er ruim 100 jaar geleden uitzag, of het grasland of bouwland was, moeras of heide, hoe de percelen gevormd waren, welke wegen al aangelegd waren. Ook komen er verdwenen geografische namen tevoorschijn, of begrijp je juist waarom bepaalde wijken of straten aan hun naam gekomen zijn.

Hieronder een fragment van de To[ografische kaart van ca. 1900

Geen opmerkingen: