maandag 4 november 2013

Regionale uitgaven 2013-17

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-45

IAI’s 2013-17

Jaarboek Twente 2014 / [eindred.: Guus Goorhuis]. - Jrg. 53, 2013. - Enschede : TwentseWelle, 2013. - 143 p. – ISBN 9789071517358. - € 15,95


Jaarboek Twente werd vorig jaar niet meer aangeboden door NBD-Biblion en werd de jaren daarvoor geleverd in februari/maart. Wie op zeker wil spelen en het jaarboek snel wil hebben kan via IAI bestellen. Kijk hier voor een beschrijving van dit jaarboek.

Tumult op een brave school: Carmellyceum in roerige tijden / Ben Siemerink, e.a. - Denekamp : Heinink, 2013. - 96 p. – ISBN 9789491640070. - €14,95


Auteur Ben Siemerink schrijft in zijn nawoord: ‘De clash tussen progressieve (leer)krachten en de schoolleiding in 1970 – twee jaar voor mijn eindexamen – is me toen volledig ontgaan. Ik behoorde tot een groepje leerlingen, die hun ‘verzet’ tegen de gevestigde orde op school vooral uitten in absurdistisch cabaret (S5) en quasi-kritische (lees: puberale) bijdragen in het schoolblad TWEC. Van enig politiek bewustzijn was bij de meesten van ons nauwelijks sprake’. Toch ijlde de Parijse studentenrevolte van 1968 enkele jaren later na in Oldenzaal op het door paters in pij gedomineerde Carmel Lyceum en werd er door leerlingen en leraren serieus strijd gevoerd voor meer medezeggenschap en vernieuwingen in het onderwijs. Met behulp van een aantal betrokkenen van toen wordt deze roerige maar ook vermakelijke tijd weer naar boven gehaald. Een mooi tijdsdocument.

Koninkrijk Konkelfoes / G.W. Kuijk. - Eelde : Uitgeverij Kuijk, 2013. - 366 p. – ISBN 9789082085709. - € 22,50


Gebundelde columns van Gerrit Willem Kuijk die ook te lezen zijn op de website www.gwkijk.nl De dialogen zijn vaak in Deventers dialect. De naam Konkelfoes is gekozen vanwege ‘het gekonkel, het achterbakse gedoe, het stiekeme onderuithalen van mensen, wat allemaal in politiek, godsdiensten, arbeidsverhoudingen, gezondheids- en andere zorg en ga zo maar door plaatsvindt’.

100 jaar Alexander Hegiusstraat Deventer. – 2013. - 128 p. - € 25,-


Je ziet het steeds vaker verschijnen: de geschiedenis van een straat in boekvorm met daarin alles wat er nog te achterhalen is over de panden, de bewoners, de gebeurtenissen. Chronologisch wordt het verhaal van de straat verteld van decennium tot decennium, van de bouw van de eerste huizen, de oorlogsjaren tot de 21ste eeuw. Vervolgens een uitgebreide beschrijving van wie waar en wanneer woonde met veel foto’s.

Hart van de Zwolseweg 100 jaar: 31 augustus 1913-2013 / onder red. van M. ten Holder. – 2013. - 114 p. + 1 CD. – ISBN 9789076859477. - € 20,-


Een soortgelijk boek als het bovenstaande over de Alexander Hegiusstraat. Huidige en oud-bewoners van de ‘Van Harten-huizen’ aan de Zwolseweg en de Floris Radewijnszstraat, die precies honderd jaar geleden werden opgeleverd achterhaalden informatie en anekdotes, zodat een beeld van de geschiedenis van de straat en ook van het wonen, leven en werken van de families aan dit stukje Zwolseweg kon worden geschetst.

Ontdek Deventer in 3 wandelingen / Henk. J. van Baalen. - Twello: Henk J. van Baalen en drukkerij Robine, 2013. - ISBN 9789076859453. - € 10,-


Deventer-kenner bij uitstek Henk van Baalen stelde deze wandelgids door Deventer (Bergkwartier, Noordenbergkwartier en Raambuurt) samen. De wandelingen duren 1 ½ tot 2 uur. Met beschrijvingen van de panden die aan de routes gelegen zijn.

Natuur in Deventer: de sluier opgelicht / Erik Lam, [fotografie: Arno ten Hoeve]. - Deventer : Gemeente Deventer, 2013. - 136 p. – ISBN 9789082131703. - € 10,-


Stadsecoloog Erik Lam wilde graag weten welke soorten planten en dieren in en rond Deventer aanwezig zijn. Alle gegevens die beschikbaar waren heeft hij verzameld en met behulp daarvan dit boekje samengesteld. Het is geen dorre opsomming geworden. De indeling in korte hoofdstukken en de vele mooie foto’s maken de uitgave tot een plezierig door te bladeren boekje met veel wetenswaardigheden. Toegevoegd is een uitgebreide literatuuropgave, eigenlijk een bibliografie.

Bathmen spant de kroon: 200 jaar activiteiten van de Bathmense Oranjecommissie / [teksten: Kees Bilkes ... et al. ; eindred.: Henk ten Katen]. - Linschoten [etc.] : Pelican communication [etc.], 2013. - 85 p. - € 12,50


Een beeld in tekst en illustraties van 200 jaar Oranje-activiteiten in Bathmen: Koninginnedagen, Bevrijdingsdagen, 4 mei-herdenkingen, het Eeuwfeest in 1913 en veel aandacht voor de wisseling van de wacht/macht rond 1813.

Geen opmerkingen: