dinsdag 3 december 2013

Regionale uitgaven 2013-19

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-49

IAI’s 2013-19

Met andere ogen ...: reizen in Overijssel / [bijdragen van Gerrit Verhoeven ... et al.]. - Hilversum : Verloren, 2013. - 266 p. – (Overijsselse historische bijdragen; 128e stuk). – ISBN 9789087043988. - € 19,-


Het thema van de nieuwste aflevering van Overijsselse Historische Bijdragen is Reizen in Overijssel. In meer dan honderd boeken die vanaf eind zestiende tot eind negentiende eeuw zijn verschenen, worden reizen door Overijssel beschreven. Sommige reizigers waren op doorreis, andere beschrijven uitgebreid steden en grote delen van de provincie. Deze oude publicaties zijn door de auteurs gebruikt voor hun artikelen. Naast de steden, Deventer, Zwolle, Kampen en Hasselt, worden de reisroutes door Twente beschreven. Overijssel bestond in het verleden voor een groot deel uit moerassige streken en grote heidegebieden, die werden doornsneden door soms vrijwel onbegaanbare wegen. Een rit per postkoets van Deventer naar Delden nam 8 uur in beslag. Het boek geeft een goed beeld van het reizen in vroeger tijden.

Aanzeggen: rouw- en begrafenistradities in Staphorst / Dirk Kok. - Eindhoven : Lecturis, 2013. - 192 p. – ISBN 9789462260238. - € 29,95


‘Het definitieve boek over een rouwcultuur die met het opvolgen van de generaties steeds verdwijnt of ten minste van karakter verandert’, staat op de achterzijde van het boek vermeld. De auteur heeft zich jarenlang in het onderwerp verdiept en is ‘gefascineerd door het mysterie van de dood’. In dit mooi uitgegeven en geïllustreerde boek wordt alles beschreven, de oude tradities, maar ook de veranderingen die in de loop der tijd zijn opgetreden.

Wandelen in het hart van Salland / Maarten Metz. - Amsterdam : Gegarandeerd Onregelmatig, 2013. - 112 p. – ISBN 9789078641315. - € 14,95


Zestien rondwandelingen, in lengte variërend van 8 tot 25 kilometer. Bij de startpunten is altijd voldoende parkeergelegenheid en ook Horeca aanwezig. Alle routes zijn ook gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. In het boekje ook informatie over bezienswaardigheden, kaarten en tips. Bij de samenstelling van de routes is uitgegaan van het ‘Wandelnetwerk Salland’, een netwerk van gemarkeerde wandelpaden.

Zwolle: moet je kieken! / Joop van Putten [fotografie] en Anna Hoogendoorn [teksten]. - Zwolle : WBOOKS, [2013]. – ISBN 9789066306103. - € 17,95


Joop van Putten heeft altijd een camera bij zich. In de loop van de jaren heeft hij een enorme verzameling (vooral Zwolse) straatfoto’s opgebouwd. Een selectie daarvan is in dit boek samengebracht. Geen foto’s die in scene zijn gezet, maar wel foto’s waarbij er op het juiste moment geknipt is. De gefotografeerde straattaferelen zijn door Anna Hoogendoorn van een gedicht of een andere tekst voorzien.

Gezaagd door de wind: 150 jaar Bolwerksmolen (1863-2013) / René Berends, m.m.v. Ipe de Graaf. - Deventer : Corps9 Publishers, 2013. - 80 p. – ISBN 9789079701-24-7. - € 14,50


Geschiedenis van de molens in Deventer in het algemeen en de Bolwerksmolen in het bijzonder. Deze molen die in de zeventiger jaren werd gered van de sloop en daarna werd gerestaureerd is de enige houtzaagmolen in Overijssel.

Jan Drost: heer met camera / Adri van Drielen, Steven ten Veen ; [fotogr. Jan Drost, Dolf Henneke]. - Zwolle : Waanders, 2013. - 112 p. – ISBN 9789491196492. - € 22,50


De 100 meest bijzondere foto’s van de Zwolse persfotograaf zijn in dit boek bijeengebracht, ingedeeld op thema. Aan de geselecteerde foto’s gaat een biografie van Jan Drost vooraf. Drost was van 1962 tot 2008, toen hij met pensioen ging, als persfotograaf actief. De foto’s zijn alle voorzien van verklarende teksten.

Tussen zieken, boeken en kikkers: de fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869) / Stefan van der Poel. - Groningen : Barkhuis, 2012. - 68 p. – ISBN 9789491431128. - € 15,-


Biografie van Isaac Abrahamsen, zoon van Deens-joodse ouders, die zich 1843 als arts in Zwolle vestigde. Hij was zeer belezen, gold in zijn tijd als een modern arts en verrichtte in zijn laboratorium aan de Kamperstraat wetenschappelijk onderzoek. Ook zette hij zich in voor de verbetering van de medische opleiding. Hij was één van de mannen van het eerste uur in de in 1849 opgerichte Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst.

Een dadel uit Marakesh: op reis met de jonge schilder Hendrick Avercamp / Jaap van Gelderen. - [Kampen] : [Van Gelderen], [2013]. - 80 p. – ISBN 9789080828001. - € 10,-


Novelle waarin de ‘gedroomde’ levens van personages op twee schilderijen van Hendrick Avercamp (1585-1634) – de ‘meester van het ijsgezicht’ en ook wel ‘de stomme van Kampen’ genoemd (hij was doofstom) – samengeknoopt tot één vertelling, spelend in de nazomer van het jaar 1605.

Geen opmerkingen: