zondag 5 januari 2014

Website Wie is wie in Overijssel vernieuwd


De door Historisch Centrum Overijssel, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek en Rijnbrink Groep (voormalige OBD) onderhouden website www.wieiswieinoverijssel.nl bestaat al zo’n tien jaar en bevat circa 650 biografische schetsen van Overijsselaars.
De Access database die ten grondslag lag aan de website is nu vervangen door MySQL. Dit betekent dat het invoeren van nieuwe en het aanpassen en verbeteren van bestaande biografieën vele malen minder bewerkelijk is geworden. De redactie kan nu alles veel sneller en gemakkelijker bijhouden.

Hierbij de oproep aan historische verenigingen, (amateur)-historici en anderen, die bijvoorbeeld over veel informatie beschikken over een bepaalde persoon, om een biografische schets van een bekende Overijsselaar uit heden of verleden toe te zenden. Ruw materiaal aanleveren, dat door de redactie bewerkt kan worden, mag ook. Het kan gaan over sporters, beeldende kunstenaars, politici, wetenschappers, schrijvers en dichters, acteurs, artiesten, musici of personen die passen in de categorieën bedrijfsleven, onderwijs, Tweede Wereldoorlog, maatschappelijk leven, religie of streekhistorie. Een beschreven persoon hoeft overigens niet in een bepaalde categorie te passen.

Het merendeel van de lemma betreft overleden personen. Het aantal bekende Overijsselaren uit de periode tot en met het begin van de twintigste eeuw is groter dan die uit pakweg de afgelopen 100 jaar. Toch worden ook nog levende personen toegevoegd. Met name mensen die al een lange carrière achter zich hebben (sport, muziek, showbizz, politiek etc.) komen hiervoor in aanmerking. Wanneer het om écht bekende Nederlanders gaat die nog volop in de running zijn is een beschrijving van hun jeugd en beginjaren van hun loopbaan welkom, voor zover deze nog niet elders op internet beschikbaar is. Voor recentere informatie kan de redactie dan verwijzen naar andere internetbronnen.
Om enige uniformiteit te waarborgen vragen we teksten aan te leveren die tussen de 800 en 1200 woorden bevatten. Dit is een richtlijn, iets korter en langer mag ook.

Wij hopen als redactie natuurlijk op een mooie respons.

1 opmerking:

Overijssel zei

Helaas beschik ik niet over informatie over personen uit Overijssel, maar wil wel even kwijt dat ik dit een mooi initiatief vind.