zondag 16 februari 2014

‘Beroemde’ dialect- en volkskundige kaarten Meertens Instituut online


Sinds vorige week staat de Kaartenbank van het Meertens Instituut online. De kaartenbank bevat dialectkaarten en volkskundige kaarten. Zij die Voskuils Het Bureau gelezen hebben weten met hoe de vragenlijsten die het land ingestuurd werden de kurk vormden waarop Het Bureau dreef. En hoe medewerkers vanuit Amsterdam ten plattelande trokken om de invullers van de enquêtes te instrueren en hun vragen te beantwoorden. De ingevulde vragenlijsten werden verwerkt tot de inmiddels dankzij Voskuil beroemde kaarten, die nu dus (voor een groot deel) online staan. Ook de door Voskuil uitvoerig besproken kaart over de etnologische verschillen t.a.v. ‘het ophangen van de nageboorte van het paard’.

De kaartenbank bevat een index met 30.000 titels van kaarten. Bij ruim de helft van de titels kan men direct doorklikken naar een scan van de kaart. Veel kaarten zijn al eens gepubliceerd in omvangrijke taalatlassen, in taaltijdschriften en in monografieën. Daarnaast zijn tweeduizend ongepubliceerde kaarten opgenomen die al decennialang in de bibliotheek van het Meertens Instituut liggen. Deze komen nu voor het eerst via de Kaartenbank voor iedereen beschikbaar.

De kaartenbank bevat overigens ook veel recente kaarten zoals blijkt wanneer je b.v. zoekt op ‘twente’ of ‘overijssel’.

Geen opmerkingen: