dinsdag 29 april 2014

Nu ook boeken uit de periode 1872-1940 in Delpher


Op 20 november vorig jaar kwam Delpher beschikbaar, een portal voor Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Het gaat om boeken, tijdschriften en kranten. Zo werd ook de Krantenbank van de KB via Delpher doorzoekbaar.

Telkens worden collecties toegevoegd. Nu heeft de KB een overeenkomst getekend met de auteursrechtenorganisaties Stichting Lira (schrijvers en vertalers) en Pictoright (visuele makers). De overeenkomst maakt digitaal hergebruik mogelijk. De eerste 1200 boeken uit de periode 1872-1940 zijn nu full text te doorzoeken via Delpher. Veel materiaal dat geschikt is voor historisch, taalkundig, letterkundig en boekhistorisch onderzoek, voor juristen, geografen en biologen.

Tot de 1200 boeken die nu online te lezen zijn behoort het hierboven afgebeelde jubileumnummer van de Boysstem, dat in 1926 verscheen t.g.v. het 20-jarig jubileum van Enschedes(ch)e Boys.

Geen opmerkingen: