zaterdag 30 augustus 2014

Nu ook een provinciale Canon van Overijssel


Van de slag bij Ane, Geert Grote, de havezaten tot en met de textielindustrie en RTV Oost: allerlei bekende namen komen aan bod in vijftig 'vensters' over de geschiedenis van Overijssel. Vorige week presenteerde de stichting IJsselacademie als sluitstuk van een jarenlang project de Canon van Overijssel.
Eerder al werden door de IJsselacademie in samenwerking met honderden vrijwilligers van historische verenigingen 35 canons oftewel overzichten van de lokale geschiedenis gemaakt. Maar liefst 1.370 verhalen uit alle hoeken van Overijssel zijn op de Overijsselse website geplaatst. In principe hebben alle provincies een dergelijke website, maar Overijssel heeft verreweg de meeste canons geplaatst.

De canon van Overijssel is ook in boekvorm verschenen. Om aan het onderliggende werk van de lokale werkgroepen recht te doen, is er bij elk van de provinciale vensters ook een bijpassend verhaal uit een lokale canon opgenomen. Samen geven de honderd verhalen een breed beeld van duizenden jaren bewoning van Overijssel.

Geen opmerkingen: