zaterdag 18 oktober 2014

Expositie Enschede op de (ansicht)kaart bij TwentseWelle


Tot en met zondag 4 januari 2015 is in Museum TwentseWelle de wisselexpositie Enschede op de kaart te zien. Bij deze expositie zijn zo’n 70 verschillende prentbriefkaarten te zien (uit de gehele collectie van 4.500 kaarten). Deze zijn afkomstig uit de collectie van de Vereniging Oudheidkamer Twente die in bruikleen is bij Museum TwentseWelle. De oudste kaart komt uit 1898 en de jongste uit 2000.

De prentbriefkaarten bestaan voornamelijk uit stads- en dorpsgezichten met treinen, trams en diverse beroepen. Pas vanaf 1892 was het in Nederland toegestaan om kaarten met foto’s uit te geven en sindsdien zie je ze overal opduiken. In Enschede waren er destijds meer dan honderd uitgevers van kaarten. Prentbriefkaarten waren in die tijd mede bedoeld om nieuws te illustreren. Zo zijn er kaarten uit 1910 bij waarop een ondergelopen Haverstraat (Enschede) te zien is. In kranten kwamen destijds geen foto’s te staan, die wel gedrukt werden op prentbriefkaarten. De prentbriefkaart was zo een echte nieuwsbrenger.

Geen opmerkingen: