dinsdag 28 oktober 2014

Lezingen over Twentse avant-garde, deel 2: Riemko Holtrop

Het Historisch Museum Hengelo organiseert een lezingen circuit waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan beeldende kunstenaars die behoorden tot de Twentse avant-garde van na de oorlog. Daar waar de COBRA kunstenaars door Willem Sandberg, de charismatische directeur van het Stedelijke Mudeum, al vroeg 'ontdekt' werden, leden in Twente de avant-gardistische kunstenaars een verhoudingsgewijs geïsoleerd bestaan. Ze stonden niet zozeer in de schijnwerpers, maar verdienen echter toch zeker een plaats in de vaderlandse kunstgeschiedenis die hen meer recht doet. Ook in Twente zijn grote kunstenaarspersoonlijkheden werkzaam geweest die heel bijzondere oeuvre's hebben geschapen; geheel eigen onafhankelijke geesten die ons de laatste decennia weer verbaasd hebben doen staan.
Tijdens de lezingen zullen leven en werk besproken worden van de Twentse kunstenaars Jan van der Leest, Riemko Holtrop, Eef de Weerd en Theo Wolvecamp. Stuk voor stuk bijzondere kunstenaars die - buiten Theo Wolvecamp - te lang ten onrechte relatief onbekend zijn gebleven en nu weer wat meer de aandacht krijgen die ze verdienen. De lezingen worden gegeven door kunsthistoricus Harry de Roij.

Aldus een persbericht van het Historisch Museum Hengelo.

Riemko Holtrop - Zelfportret

Voor de goede orde, de eerste (goed bezochte) lezing over Jan van der Leest is al geweest in oktober. A.s. zondag 2 november om 11.30 uur vindt in het museum de tweede lezing plaats, die over Riemko Holtrop gaat. Toegang 5 euro (donateurs € 2,50). Bezoekers die een schilderij van Holtrop bezitten, kunnen dat meebrengen.
Informatie over de lezingen over Eef de Weerd (in januari) en Theo Wolvecamp zal t.z.t. op de website van het Historisch Museum Hengelo verschijnen.

Geen opmerkingen: