woensdag 29 oktober 2014

Nieuwe gratis E-zine 'Vertelcultuur'


Het Meertens Instituut heeft vorige week het gratis e-tijdschrift Vertelcultuur gelanceerd. In Vertelcultuur verschijnen wetenschappelijk verantwoorde, toegankelijke Nederlandstalige artikelen, die voornamelijk zijn geschreven door onderzoekers, studenten en verhalenvertellers.

In het tijdschrift staan mondelinge overleveringen en (volks)verhalen vertellen centraal, in heden en verleden. In principe gaat Vertelcultuur over (volks)verhalen en vertellen.Wel zal aandacht worden besteed aan boeken óver vertelcultuur, en kunnen er uitstapjes worden gemaakt naar aanverwante performing arts, naar balladen, troubadours, liedcultuur en cabaret. Er zal ook aandacht worden besteed aan jeugdliteratuur, games, blogs, evenementen, opleidingen, studies, documentaires en films die een duidelijke band hebben met de mondelinge vertelcultuur en tradities. Het tijdschrift is als PDF te downloaden via de website Doc Volksverhaal.

De eerste aflevering is een dubbelnummer. Vanaf 2015 zal het tijdschrift vooralsnog twee maal per jaar verschijnen. In het eerste nummer staan onder meer bijdragen van Cynthia Hensen over het kunstsprookje De Sneeuwkoningin, van Melanie Plag over het relatief nieuwe fenomeen van de storyslam, en van Theo Meder over de baron van Münchhausen en het Duitse stadje Bodenwerder.

Het Meertens Instituut werkt in het tijdschrift samen met het Documentatie- en OnderzoeksCentrum (DOC) Volksverhaal, de Stichting Vertelcultuur, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en de Stichting Vertellen.

Geen opmerkingen: