zondag 5 oktober 2014

Nieuwe Nederlandse website over Eerste Wereldoorlog


De website EersteWereldoorlog.nu, sinds 1 oktober online, is een initiatief van Huis Doorn, het NIOD en het Nederlands Openluchtmuseum. In het persbericht n.a.v. de opening van de site staat het volgende:
'EersteWereldoorlog.nu heeft tot doel de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog beter bekend te maken onder het Nederlandse publiek. Hierbij wordt het verhaal van de Nederlandse ervaring en neutraliteit in een internationaal kader geplaatst. Bovendien hopen wij het bewustzijn over de invloed en de gevolgen van de periode 1914-1918 voor onze hedendaagse samenleving en het huidige Europa te vergroten.
Op dit digitale platform wordt een overzicht van activiteiten geboden die in heel Nederland door vele instellingen worden georganiseerd, wordt basisinformatie verstrekt aan het grote publiek, en wordt doorverwezen naar interessante websites, literatuur, lieux des memoires, erfgoedinstellingen, bronnen, games, etc. Ook is Eerstewereldoorlog.nu actief op Twitter en Facebook.'

Ook Eerste Wereldoorlogkrant
De Koninklijke Bibliotheek en het Historisch Nieuwsblad geven een achttal kranten uit met originele krantenberichten uit de periode 1914-1918. De service is weliswaar niet gratis, maar 8 nummers voor 10 euro is niet duur te noemen. Lees hier het bericht erover.

Geen opmerkingen: