maandag 1 december 2014

Regionale uitgaven 2014-17

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2014-49

IAI’s 2014-17

Geschiedenis van Enschede: stad uit stoom en strijd / Wim H. Nijhof. - Apeldoorn : De Valkenberg, 2014. - 464 p. – ISBN 9789080705401. - € 35,-


Nieuw, goed geschreven en fraai geïllustreerd standaardwerk over de geschiedenis van Enschede. Flaptekst: ‘Zinloze oorlogen, onstuitbare branden, uitzichtloze stakingen teisterden Enschede in voorbije jaren, maar de stad was onverslaanbaar. Eeuwenlang een klein stadje, nog geen 120 voetbalvelden. Tussen arbeidershuizen, stadsvilla’s, winkels moesten fabrieken een plek vinden, langs de spoorlijnen naar het westen, naar Oldenzaal, naar Duitsland. Toen de stoommachines kwamen en Lonneker steeds meer grondgebied afstond, groeide de stad. Onafzienbare fabriekshallen brachten voorspoed, maar ook ellende. Ontevreden arbeiders en vakbonden staakten, vochten voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden, maar nooit wonnen ze van de machtige fabrikanten. Hun strijd bleek niet zinloos, totdat de textielindustrie sneuvelde, nauwelijks een halve eeuw geleden. Weer kroop de stad uit het dal, manmoedig het trieste lot dragend, vastberaden te overleven. Enschede, stad van nu bewijst dat ook die strijd niet vergeefs was. Enschede, stad uit stoom en strijd.’

Aan grond gebonden: van toen er nog geen voetbal was of hoe de tijd kwam in een buiten het verkeer gelegen Twentse gemeenschap / Ewald Mensink. – 2014. - 406 p. – ISBN 9789461088130. - € 29,95


Het boek doet denken aan ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ en ‘De graanrepubliek’. De auteur schetst hoe in de decennia rond 1900 in de vergeten uithoek Noord-Twente en in het bijzonder Tubbergen, waar eeuwenlang de tijd stilstond, beetje bij beetje de nieuwe verworvenheden (betere wegen, stromend water, verlichting etc.) doorsijpelden en gewoontes en tradities aangetast werden. Gerard Lage Venterink in Tubantia: ‘Aan grond gebonden is zo’n boek, dat het verdient tot ver buiten Tubbergen enTwente gelezen te worden. Door iedereen die iets van deze landelijke regio, haar verleden, het gewicht van haar tradities en – op het laatst toch ook – de behoefte om mee te gaan met de tijd, wil begrijpen’.

Het dagboek van Barend Davidson: een Zwolse Jood in het verzet / Bert J. Davidson. - Eindhoven : DATO, 2014. - 216 p. – ISBN 9789462260948. - € 22,50


De Zwolse verzetsstrijder Barend Davidson, oom van de auteur Bert J. Davidson, hield tussen november 1942 en januari 1943 in de gevangenis in Berlijn een dagboek bij. Hij werd op 4 juni 1943 op Schiessplatz Tegel bij Berlijn geëxecuteerd, samen met 31 andere lotgenoten. Via allerlei omwegen kwam het dagboek na de oorlog terug naar Zwolle. Het geeft een beeld van het ellendige leven in de Berlijnse gevangenis. De auteur plaatst dit verhaal tegen het decor van het Interbellum en de Wederopbouw in Zwolle. Samen met andere gebeurtenissen wordt zo een indrukwekkend beeld geschapen van de teloorgang van de Joodse gemeenschap in Zwolle.

Zwolle jaren later / Joop van Putten. - Zwolle : WBOOKS, 2014. - 168 p. – ISBN 9789462580619. - € 19,95


Zo was het toen en zo is het nu. Er zijn al veel fotoboeken verschenen met vergelijkende foto's van de situatie vroeger en nu in dorp of stad. De Zwolse fotograaf Joop van Putten is tot het uiterste gegaan om Zwolse stadsgezichten uit het verleden vanaf exact (tot op de centimeter) dezelfde plek te fotograferen, waarbij hij ook nog eens dezelfde brandpuntafstand en uitsnede hanteerde.

Recht en onrecht in de Marke Losser: uit de geschiedenis van een marke / Frans Jacobs. - Losser : Stichting Historische Kring, 2014. - 120, 24 p. - Boekje "Een fietstocht door de Marke" + DVD bijgevoegd. – ISBN 9789073338005. - € 15,-


Tal van zaken die ook voor andere marken golden komen in dit boek ter sprake. Bijvoorbeeld het ontstaan en bestuurlijke inrichting van de marke, de rechtspraak in criminele en civiele zaken en het markerecht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de inwoners van Dorp en Marke Losser.

Geen opmerkingen: