zaterdag 6 december 2014

Vandaag historisch schouwspel in Den Ham

Een jaarlijkse traditie, het historisch schouwspel in Den Ham. Was vorig jaar 1813 het themajaar, nu is dat 1726, een onrustig jaar, waarin roversbendes het platteland onveilig maken.


Heidenen in Den Ham: vogelvrij en opgejaagd
In Duitsland heerst een volksopstand die er toe leidt dat zij die niet tot de inheemse bevolking behoren met de nek worden aangekeken. Dit loopt uit de hand en deze niet inheemse bevolking wordt verjaagd. Veel mensen die bekend staan als Roma en Sinti, maar ook vagebonden van west Europese afkomst trekken massaal de grens over richting Nederland.
Zowel in Zuid Nederland als in Overijssel voelen ze zich veilig, althans dat denken ze. Met karren handelswaar trekt er een karavaan heidenen richting Den Ham. Het is op het eerste gezicht een mooi tafereel, maar ook de Hammer bevolking heeft zo zijn bedenkingen. Het wordt na verloop van tijd onrustig vanwege de heidenen in Den Ham, er vinden schermutselingen plaats en de heidenen krijgen overal de schuld van. Het dreigt uit de hand te lopen.
Provinciale Staten van Overijssel bemoeien zich er mee en de heidenen in Den Ham worden vogelvrij verklaard. Dit geeft de Hammer bevolking de gelegenheid om deze “gasten” harder aan te pakken en hen als niet gewenste bezoekers te beschouwen. De Hammenaren slaan door, met als gevolg dat er van hoger hand een regiment soldaten van het Nederlandse leger naar Den Ham wordt gestuurd om de orde te handhaven. Dit lukt, maar de heidenen worden verder opgejaagd om elders hun heil te zoeken.

Kijk hier voor meer informatie over het historisch schouwspel en de wintermarkt.

Kijk op YouTube voor eerdere versies van dit evenement.

Geen opmerkingen: