donderdag 15 januari 2015

Genomineerden Overijssels Boek van het Jaar - Non-fictie bekend!

Een vakjury, bestaande uit Marion Groenewoud, Janneke van der Veer, Frank Inklaar, Harry Morshuis en Ben Siemerink, die allen hun sporen verdiend hebben op het terrein van journalistiek en/of historie, heeft zes boeken genomineerd. Uit deze boeken gaan zij een winnaar kiezen, die tijdens een speciale bijeenkomst op 4 maart bekend gemaakt wordt, tegelijk met de winnaar van de Publieksprijs Fictie Overijssel en de verkiezing van de nieuwe Provinciedichter. Zie hiervoor de website Overijssel Verwoord.

De zes genomineerden zijn:

Ewald Mensink
Aan grond gebonden: van toen er nog geen voetbal was of hoe de tijd kwam in een buiten het verkeer gelegen Twentse gemeenschap
Tubbergen, 2014. 406 pag.
Dit is het verhaal van Noord-Twente, in het bijzonder van de gemeente Tubbergen in de jaren rond 1900. Wanneer in de 19e eeuw de horigheid wordt opgeheven en een paar decennia later de marken als eenheden van boerenzelfbestuur worden ontbonden, leidt dit niet tot ingrijpende veranderingen. Dat gebeurt wel in de beginjaren van de nieuwe eeuw waarin een stille revolutie de Twentse erven treft. Men ziet veranderingen op verschillende terreinen terugkomen: bestuurlijk, in het onderwijs, de gezondheidzorg, de infrastructuur, maar ook bij het klootschieten. In 1916 ongeveer, ontstaan nieuwe boerderijen, iets wat voor die tijd zo goed als onmogelijk was geweest. Het oude systeem gaat op de schop.


Jaap Scholten
Horizon City: een onvolledig en historisch niet noodzakelijkerwijs altijd correct portret van een familie van opgejaagde menisten, grootindustriëlen, kleinwildjagers, landhuizenbouwers, collectioneurs, polygame avonturiers, dromers en dappere vrouwen
Enschede : AFdH, 2014. 477 pag.
Het oeuvre van Jaap Scholten (1963) beslaat inmiddels acht boeken, waarvan 'Kameraad Baron' (2010) de Libris Geschiedenisprijs won. In zijn negende boek beschrijft hij de geschiedenis van zijn voorouders en directe verwanten, afkomstig uit bekende en gefortuneerde fabrikantenfamilies als Scholten, Stork en Van Heek. Deze afstamming blijkt (ook) een literaire goudmijn: op basis van foto's, herinneringen, brieven en andere documenten reconstrueert de auteur – die zelf bij tijd en wijle nadrukkelijk op de voorgrond treedt – de amusante, opmerkelijke en ontroerende lotgevallen van zijn kleurrijke familieleden. Scholten heeft met dit fraai uitgegeven boek een onmiskenbaar boeiend monument voor zijn familie opgericht.


Rosanne Baars
Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764): een scheepschirurgijn in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam
Zwolle : WBOOKS, 2014. 159 pag.
De uit Zwolle afkomstige scheepschirurgijn Joannes Veltkamp (1733-1818) maakte tussen 1759 -1764 vier reizen in dienst van de admiraliteit van Amsterdam naar de Middellandse Zee en het Caraïbisch gebied. Het zeemansleven was misschien hard, maar voor de jonge, vrolijke scheepschirurgijn was het een avontuur en hadden de verre kusten veel moois te bieden. Van zijn belevenissen hield Veltkamp een journaal bij, voorzien van kleurrijke en gedetailleerde tekeningen. Dit reisverslag geeft een bijzonder beeld van het leven en werk aan boord van een achttiende-eeuws oorlogsschip. Met de uitgebreide inleiding van de auteur wordt het reisverslag in een context geplaatst en komen we meer te weten over Veltkamp, die zich na zijn reizen weer in Zwolle zou vestigen.


Nurettin 'Nuri' Bakaryıldız
Succes krijg je niet cadeau: het levensverhaal van een eerste-generatie-gastarbeider in Nederland
Zwolle, 2014. 360 pag.
De golf van Turkse werknemers die in de jaren zestig naar Nederland kwam (toentertijd gastarbeiders), begint nu de pensioenleeftijd te bereiken. Velen hebben nu tijd om hun leven en het bereikte resultaat te overzien. Zo ook deed Nuri Bakaryildiz (in 1965 naar Nederland gekomen), maar hij bleef niet achterover geleund zitten, maar schreef zijn autobiografie. De man blijkt te beschikken over een fenomenaal geheugen en een gemakkelijke schrijfstijl. Vooral doen zijn manier van relativeren en redelijkheid in het beoordelen en reageren op de andere omstandigheden en gewoonten in Nederland weldadig aan. Zijn ervaringen in het bedrijfsleven zoals het exploiteren van benzinepompen en wasstraten zijn soms hilarisch, maar steeds beschreven met de nodige afstand. Men krijgt de indruk te maken te hebben met een sympathieke en zeer actieve man. Een waar voorbeeld van integratie. Het boek is doorspekt met vele kleine zwart-witfoto's en ook citaten, die indruk op de schrijver hebben gemaakt. Omslag met een foto van de schrijver.


Roel H. Smit-Muller
De familie Bokhorst: verrassend veelzijdig
Zwolle : Waanders Uitgevers, 2014. 144 pag.
Op de gevel van Papenstraat 39 in Deventer staat nog steeds in sierlijke letters boven de deur de naam van een bekend Deventer schildersbedrijf. Hier begon stamvader Hendrik Gerrit Bokhorst een bedrijf dat later door hem, zijn beide zonen en door kleinzoon Gerrit zou uitgroeien tot een bijzondere kunstenaarsdynastie. Uit het Bokhorst-atelier kwamen schitterende glas-in-lood ramen, monumentale tegeltableaus, sierlijke gevel- en interieurdecoraties, reclamemateriaal, boekillustraties en oorkonden. Beschilderde keramische producten werden op zowel klassieke, jugendstil als art deco wijze vervaardigd. Bijzonder fraai uitgegeven boek, voorzien van vele illustraties.


Paul Wigger
Wett'n van toet'n en bloaz'n: het maken van een midwinterhoorn
Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2014. 72 pag.
De intentie van dit boek is, om de jonge generatie te interesseren voor het maken van en het blazen op de midwinterhoorn. Met foto's, teksten (internet) film, QR-codes en AR-techniek, wordt het maken van een hoorn op eenvoudige en moderne manier voor het voetlicht gebracht. Speciaal voor scholen is ook een leskist ontwikkeld in combinatie met dit boek.


Zie ook: Kies het beste (fictie0boek van Overijssel

Geen opmerkingen: