zondag 11 januari 2015

Nieuwe website over Overijsselse landgoederen


Eind november 2014 kwam de nieuwe website Landgoederen in Overijssel online. Er was toen alleen nog niet veel te zien. Intussen raakt de site wat meer gevuld. Dit initiatief van de provincie Overijssel wordt uitgevoerd door het OPG (Overijssels Particulier Grondbezit) in samenwerking met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de IJsselacademie. Straks zullen alle bijna 270 landgoederen die Overijssel rijk is, in zowel woord als beeld op deze site worden belicht. Het aantal beschreven landgoederen bedraagt nu krap 10%. Op de website vind je naast informatie over de geschiedenis van de landgoederen, ook wandel-en fietstips, foto's, kaarten, allerlei bijzonderheden en overnachtingsmogelijkheden.
Kan een mooie site worden!

Geen opmerkingen: