maandag 5 januari 2015

Regionale uitgaven 2015-1

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2015-01

IAI’s 2015-1

Kerken langs de Vecht: van Dalfsen in Nederland tot Lage in Duitsland / Günter Brandorff (tekst) en Max de Krijger (fotografie). - Denekamp : Heinink Media, 2014. - 144 p. – ISBN 9789491640223. - € 29,95


Een reis in woord en (veel) beeld langs kerken in plaatsen gelegen aan de Vecht van Dalfsen tot Lage. Het is een informatief, soms ook lichtvoetig boek, waarin op basis van een onorthodoxe selectie bedehuizen van diverse pluimage en ouderdom worden beschreven. Auteur en fotograaf hebben een brede rand langs de Vecht gekozen voor hun verhaal over kerkgebouwen in een landschap dat ooit in kerkelijk, cultureel en taalkundig opzicht een eenheid vormde: delen van Salland en de Niedergrafschaft Bentheim. De lezer maakt kennis met de diversiteit van het kerkelijk en cultureel erfgoed en het heden van de vormen van kerk en geloof. Van de ongedeelde Rooms-katholieke kerk tot de veelheid aan kerkelijke stromingen nu.

Monumenten van de gemeente Tubbergen / Max Krijger ; ill. Henk Frons. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2014. - 120 p. – ISBN 9789491640216. - € 29,95


Een grote hoeveelheid foto's met kaartjes en verklarende teksten van de monumenten in de gemeente Tubbergen. De auteurs hadden als doel alle monumenten te fotograferen en te beschrijven, zowel de gemeentelijke als de rijksmonumenten. In de meeste gevallen gaat het hierbij om gebouwen als (vakwerk)boerderijen, woningen, molens en kerken. Prachtig kijk- en bladerboek.

Overijsselse historische bijdragen (129e stuk 2014): verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2014. - 224 p. – ISBN 9789087044862. - € 19,-


Deze bundel behandelt zeer verschillende onderwerpen over de geschiedenis van Overijssel. Cartografie stond in de zeventiende eeuw op een hoog niveau. De Bourgondische Kreits van Caspar Merian verscheen, en ook de Overijsselse wapenkaart van de Zwolse drukker/uitgever Gerrit Tydeman. Veel eerder, rond 1338, verscheen het handschrift De Diepenheimse kroniek, geschreven door dorpspastoor Albert. De demografie komt aan bod in een bijdrage over trouwen in Twente. Voor de bestrijding van armoede stichtte de Maatschappij van Weldadigheid begin negentiende eeuw de vrije kolonie Willemsoord en de strafkolonie Ommerschans. Bouwkunst wordt aangehaald in de oprichting van de katholieke kerk van Kuinre en schilderkunst in een portret van de Heer van Almelo. De Heerlijkheid De Eese in Noord-Overijssel is een bijzonder geheel. Sinds 2006 is het aangemerkt als Complex Cultuurhistorische Buitenplaats. In de Eerste Wereldoorlog kwamen Belgische vluchtelingen naar diverse gemeenten in Twente. Niet alle burgemeesters en de Commissaris der Koningin ontvingen deze mensen met open armen.

Open het verleden: geschiedenis van waterschap Regge en Dinkel 1884-2014 / Hans Morssinkhof: vensters ; Martin Steenbeke: essays. - Almelo : Waterschap Regge en Dinkel, 2014. - 177 p. – ISBN 9789080160163. - € 24,90


In 2014 is het Twentse waterschap Regge en Dinkel verder gegaan als waterschap Vechtstromen. In dit boek wordt teruggekeken op 130 jaar waterschapsgeschiedenis in Twente. Dit gebeurt via een canon met 25 vensters en een zestal essays die ingaan op de betekenis van het waterschap in deze tijd, bijvoorbeeld in relatie tot de landbouw, natuur, regionale economie, recreatie en kwaliteit van het landschap.

The no dreadlock story: blues & people / fotografie: Stefan Kemper ; ontwerp en uitvoering: Rene te Wierik ; tekst: Rudi Buitenkamp en Lauk Bouhuijzen. - Raalte, 2014. - Ongenummerde pagina's. - € 19,95


Circa 90 pagina’s met meer dan 45 portretten van kleurrijke bezoekers plus een sfeerimpressie van het ‘mooiste en grootste gratis bluesfestival van Europa’, het Ribs ‘n Blues festival in Raalte.

Deventer kookboek: culinaire geschiedenis van koek tot keizersmaal / Michiel Bussink. - Deventer : Arjen Woudenberg, KMuitgevers, 2014. - 144 p. – ISBN 9789075979800. - € 19,95


Deventer, dat is koek, tot op de dag van vandaag. Maar er was en is veel meer in de Hanzestad. Van stokvis tot gebraden gans, van gevulde boekweitflensjes tot trifle met chocofudge en Deventer koek. Wie dit boek heeft gelezen, ziet voortaan de lange, rijke en boeiende culinaire geschiedenis van de stad overal terug: het prachtige plein De Brink waar al sinds meer dan achthonderd jaar wortels, kolen en eieren worden verkocht. De Bokkingshang bij de IJssel, waar in de Hanzetijd de haringen werden gerookt. De Latijnse school waar Erasmus studeerde en die van zijn moeder piepkuikens kreeg voorgeschoteld. De recepten in het Deventer Kookboek zijn gebaseerd op historische recepten of ingrediënten, maar aangepast aan hedendaagse smaak en gebruiken.

Stegeman daar hou ik van: hoe een reclameslogan de kern van de zaak raakt / Gé Leenders. - Corps 9 Publishers en Stichting Industrieel Erfgoed, 2014. - 80 p. – ISBN 9789079701315. - € 12,-


Stegeman, het vleeswarenbedrijf uit Deventer, bestaat nog steeds. Veel bedrijven uit de bedrijfstak hebben het loodje gelegd. Ook de grote bedrijven in de regio zijn verdwenen. De vleeswarenindustrie heeft moeten inspelen op veel en grote veranderingen, waaronder strenge kwaliteitseisen. De presentatie van producten moet voldoen aan de eisen vanuit de winkel en het gemak voor consumenten. Stegeman heeft die marktbewegingen al 150 jaar lang doorstaan.

Wederopbouw industrie Hengelo [DVD-VIDEO] / Stichting Erfgoed Hengelo. - Hengelo : Stichting Erfgoed Hengelo, 2014. - 3 dvd-video's (...) min. : geluid. - € 15,-


Dvd-box met beeldmateriaal uit Hengelose bedrijven die een rol speelden in de periode van de wederopbouw in Hengelo, maar ook in de rest van het land. Grote Hengelose bedrijven als Stork, Heemaf en Trijp leverden in die tijd innovatieve producten die in de hele wereld verkocht werden. Beelden van werkzaamheden en bijeenkomsten bij een groot aantal Hengelose bedrijven.

Dwars door Enter: met penseel, pen en camera / Schilderijen en tekst: Wilma Pluimers. – Enter, 2014. - 100 p. - € 19,95


Een portret van Enter in schilderijen, foto’s en teksten.

Bathmen spant de kroon: 4 dagen in 1814. – Bathmen, 2014. - 196 p. - € 27,50


In het voorjaar van 1814 vond de slag bij Bathmen plaats. Onder aanvoering van de latere koning Willem II versloegen Kozakken, Pruisen en Landstormen de laatste Napoleontische bataljons in Nederland. Bathmen richtte de allereerste Oranjevereniging van Nederland op en de latere koning Willem II vertrok zegevierend naar Den Haag. Deze bijzondere periode in de geschiedenis van het Overijsselse dorp werd in het Hemelvaartsweekend van 2014 herdacht. Inwoners bootsten het leven van toen na. Kozakken kwamen ervoor uit de Krim en ook de Pruisen en Fransen waren van de partij. In dit boek een fotografisch verslag.

Geen opmerkingen: