woensdag 4 februari 2015

E-book uitgave van OKT over Richterambt Diepenheim


De Oudheidkamer Twente heeft een zesde deel toegevoegd aan de serie e-boek-uitgaven over boerderij-onderzoek in voormalige Richterambten in Twente. Het betreft dit keer het Richterambt Diepenheim. Eerder waren al publicaties verschenen over de richterambten Delden, Ootmarsum, Borne, Oldenzaal en Enschede.

Onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van o.a. gegevens uit het Schattingsregister van 1475, het Verpondingsregister van 1601 en 1602, het minuutplan van het kadaster 1832, het Hofrecht van Twente van 1546 en de Domeinkaarten van 1778.

Doel van de uitgaven
De Oudheidkamer Twente geeft de e-boeken uit om de onderzoeker archieven en publicaties aan te reiken waarin verder onderzoek kan plaatsvinden over boerderijen, waarvan het bestaan vaak teruggaat tot in de (vroege) middeleeuwen. Deze hebben mede aan de wieg gestaan van de vorming van het landschap en de samenleving op het platteland. Hoewel er veel sporen worden aangereikt zijn deze uitgaven bij lange na niet uitputtend. Er is nog zeer veel te onderzoeken en de gegevens kunnen in deze uitgaven worden ingevoegd zodat er een steeds beter instrument voor onderzoek ontstaat. Aldus de OKT.

E-boeken over het Richterambt Kedingen en de Heerlijkheid Almelo zijn in voorbereiding. Bij voldoende belangstelling worden de e-boeken ook in papieren vorm uitgegeven.

Geen opmerkingen: