maandag 18 mei 2015

Regionale uitgaven 2015-7

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2015-21

IAI’s 2015-7

Ora et labora: van stoomboot tot woonboot / Ciska de Ruiter. - Utrecht : Atelier De Witte Waterlelie, 2015. - 84 p. – ISBN 9789082178500. - € 17,50


De auteur, zelf bewoonster van een woonboot, vertelt het interessante levensverhaal van een oude Zwolse pakketboot. Het schip kreeg grote bekendheid als salonboot, die in de jaren twintig duizenden toeristen van Zwolle naar Giethoorn en weer terug vervoerde. Vanaf begin jaren dertig lag de opvallende boot vele decennia lang aan de Leidsekade in Utrecht en kreeg het de status van oudste woonschip van Utrecht. Inmiddels, van de sloop gered, ligt het schip alweer enige jaren als varende woonboot in de Utrechtse Parkhaven, die als historische haven is ingericht. De geschiedenis van dit schip is nu met veel unieke illustraties in beeld gebracht.

Een Dèventer jonge in oorlogstied / G.W. Kuijk. – Deventer, 2015. - 210 p. – ISBN 9789082085716. - € 14,95


Heruitgave van een boek uit 1990. De in 1927 geboren auteur stelde een aantal episoden uit de oorlog in het door de Duitsers bezette Deventer op schrift. De oorlog viel precies samen met de periode waarin hij de HBS volgde. Het boek is geschreven in Deventer dialect maar er is een Nederlandse vertaling in het boek opgenomen.

Oorlog in herinnering: Geesteren, een veilig oord in zware tijden / red. Bé Entjes ... [et al.]. - Geesteren : Stichting Heemkunde Geesteren, 2015. - 303 p. - Heembode Geesteren : jaarboek voor de donateurs van de Stichting Heemkunde Geesteren. - Jaargang 4 (2015). – ISSN 2352-0582. - € 17,50


Dit jaarboek heeft als thema de Tweede Wereldoorlog. Nadat de namen van de circa 325 oorlogskinderen, die tijdens de Hongerwinter 1944-1945 bij gastgezinnen in Geesteren verbleven, in kaart waren gebracht, ontstond het idee de nog in leven zijnde oorlogskinderen te benaderen om hun herinneringen aan Geesteren op te tekenen. Na verloop van tijd dienden zich steeds meer onderwerpen aan over gebeurtenissen welke tijdens de Tweede Wereldoorlog in Geesteren plaatsvonden.

Haarle van bezetting naar vrijheid / redactie : Stichting Marke Haarle. – 2015. - 83 p. – ISBN 9789090288796. - € 10,-


Herinneringen van (oud)inwoners van Haarle aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Bevat lijst van slachtoffers, omgekomen Duitse soldaten en verwoeste boerderijen en andere gebouwen.

Van oud tot nieuw begin: 150 jaar gereformeerde kerk van Vroomshoop / samenst. en teksten: Hans Nieboer ; vormgeving John Mulder. - Vroomshoop : Kerkenraad gereformeerde kerk Vroomshoop, 2014. - 173 p. - € 10,-


In dit boek wordt 150 jaar gereformeerde kerk van Vroomshoop beschreven. Er is daarbij speciale focus op de laatste dertig jaar vanaf de nieuwbouw van het gereformeerd kerkelijk centrum Irene in 1984.

Kerken onder druk: het beleid van de Zwolse Hervormde en Gereformeerde kerk, 1940-1945 / Henk Moerman. - Zwolle : Oosterkerkgemeente, 2015. - 45 p. - € 5,-


In deze publikatie wordt de houding beschreven van de hervormde gemeente en de gereformeerde

Geen opmerkingen: