vrijdag 1 mei 2015

Voor de laatste keer Frits de Zwerver prijs uitgereikt


Onder de schuilnaam Frits de Zwerver opereerde verzetsstrijder ds. F. Slomp, die in de bezettingstijd predikant was in Heemse-Hardenberg. Hij gaf daar de aanzet voor de oprichting van één van de grootste organisaties voor hulp aan onderduikers en vervolgden in ons land. Het Frits de Zwerverfonds is in 2000 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, speciaal bij jongeren, levend te houden. Daarbij richt het zich op het gebied binnen het samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht.

Jongeren tussen de 14 en 18 jaar konden hun schrijftalent beproeven op een van de volgende thema’s: Persoonsbewijs, Goed of fout, Helden, Kind in oorlogstijd en Onderduiken, besluit met gevolgen.
Op 24 april zijn de prijzen voor de vijftiende en laatste keer uitgereikt. Kijk hier wie de winnaars waren en lees hun verhalen.

Geen opmerkingen: