donderdag 25 juni 2015

Subsidie voor 16 projecten in kader van Verhaal van Overijssel

Het Verhaal van Overijssel

Voor het derde jaar konden gemeenten, bedrijven of verenigingen een aanvraag voor subsidie indienen voor projecten die passen in het Verhaal van Overijssel. De provincie stelde dit jaar 875.000 euro beschikbaar voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed, streekcultuur of immaterieel erfgoed. Het gaat om de volgende activiteiten:
* Activiteiten die de archeologie zichtbaarder en toegankelijker maken. Daarnaast kunnen ze iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied.
* De uitvoering van restauratie- en herstelwerkzaamheden aan cultureel erfgoed binnen een gebundelde aanpak .
* Activiteiten op het gebied van streekcultuur/immaterieel erfgoed die:
- het verhaal en de geschiedenis van een plek, karakteristiek gebouw of archeologische vondst vertellen óf
- bijdragen aan het promoten en behouden van streektaal en streekcultuur.
Een aanvraag die meerdere activiteiten combineert scoort hoger dan een aanvraag voor één activiteit.


Voor 16 van de 40 ingediende projecten werd subsidie verleend. De gelukkigen zijn:

Landgoed Warmelo 2015: Nu en toen, verteld door zandsculpturen, archeologie en Middeleeuws weekend
Op 1 en 2 augustus 2015 vindt op landgoed Warmelo, gelegen in Diepenheim, een Middeleeuws spektakel plaats. Daarnaast vertelt de Stichting Landgoed Warmelo het verhaal van het landgoed en haar omgeving met prachtige zandsculpturen in het park van het landgoed, organiseert ze een archeologische tentoonstelling en lezingen en voert ze, onder de ogen van het publiek, restauratiewerkzaamheden uit aan het bijgebouw en het hekwerk van de tuin.

Van grafheuvels tot heerlijkheid – Het verhaal van de historische buitenplaatsen Steenwijkerland
De partners binnen dit project willen het verhaal van de landgoederen/buitenplaatsen De Eese, De Bult en De Oldenhof weer meer zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken. Onder andere door herstel- en restauratiewerkzaamheden aan cultuurhistorische landschapselementen, door het laten uitvoeren van cultuurhistorisch onderzoek en het open stellen van de landgoederen tijdens bijzondere evenementen en de Open Monumentendag.

De stenen vertellen
Het verhaal van de stad Zwolle laat zich aflezen aan de gebouwen en de archeologische sporen in de bodem. De gemeente knapt de stadsmuur op aan de Krabbestraat, Aan de Stadsmuur en de Pletterstaat, maakt de 15e eeuwse fundamenten onder de Hoofdwacht zichtbaar, organiseert lezingen en flyers n.a.v. bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in de binnenstad en brengt een app uit waarmee deze geschiedenis op smartphone of tablet zichtbaar kan worden gemaakt.

Bruisende cultuurhistorie in Vasse
De stichting werkt samen met Landschap Overijssel aan de realisatie van een WanderErf, een cultuurhistorische speel-, beleef-, en ontmoetingsplek, routes langs de interessante cultuurhistorische plekken in en rondom Vasse en laat herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de Molen van Frans en de kwelvijver.

Erve Witharen
Plaatselijk Belang Witharen neemt het initiatief om het bijzondere ontginningserf, Erve Witharen, en omgeving te herstellen. De geschiedenis van deze bijzondere plek is het waard om verteld te worden.

Landgoed Den Vossenbosch
Landgoed Den Vossenbosch heeft een rijke en gelaagde geschiedenis. Op het landgoed, ooit aangelegd door de textielfamilie Scholten, ligt een grafheuvel, heeft de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog haar sporen nagelaten en zijn (tijdelijk), na dezelfde oorlog, Molukse families gehuisvest. Door het landgoed open te stellen voor allerlei evenementen en door het aanbieden van educatieve programma’s, wordt deze geschiedenis aan het grote publiek gepresenteerd.

Herbestemming boerderij “De Pas” in Haarle
Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, aan de rand van het dorp Haarle, ligt boerderij de Pas. Natuurmonumenten ontwikkelt deze locatie, samen met zorgboerderij de Schurinkshoeve en Landal Greenparks, tot een bijzondere locatie waar wonen, recreeren, zorg en cultuurhistorie samen komen.

Zunnewende-festival
Op vrijdag 26 juni vindt voor de negende keer het Zunnewendefestival plaats op Landgoed Schuilenburg, in het buitengebied van Hellendoorn. Op deze unieke locatie aan de Regge kan de bezoeker, jong en oud, genieten van prachtige muziek, ontroerende verhalen, indringende poëzie en theater in diverse varianten van de streektaalvarianten uit de regio.

Erfgoedfestival Deventer
Op en rond de Open Monumentendag 2015 (zaterdag 12 en zondag 13 september 2015) staat de stad Deventer weer bol van een grote verscheidenheid aan cultuurhistorische activiteiten. En cultuurhistorie ligt in Deventer, soms letterlijk, voor het oprapen.

De Wederopbouw van Salland
Stichting Sallands Erfgoed richt zich in dit project op het verhaal van een bijzondere categorie boerderijen. De boerderijen uit de wederopbouwtijd. De kenmerken van deze boerderijen en de bijhorende verhalen staan centraal in dit project.

Buurten in Beeld
De typische Twentse boerderijen en erven zijn van groot belang voor de bijzondere uitstraling en erkende kwaliteit van Twente. Stichting De Twentse Erven zet zich in voor het behoud van deze bijzondere erven en brengt met lezingen, informatieavonden en rondleidingen e.d. het unieke verhaal van de erven in beeld.

Van erf tot Erfgoed
Op 12, 13 en 14 juni 2015 is de twaalfde editie van de fietsroute Kunst van Hier tot Ginder. Een bijzondere fietstocht met kunst-, theater- en muziekvoorstellingen op bijzondere locaties in Salland. Dit keer is een aantal kunstenaars op zoek gegaan naar het cultuurhistorische verhaal van een aantal locaties. Dit resulteerde in een aantal bijzondere producties.

Dolce et utile
Dolce et utile, oftewel aangenaam en nuttig. Veel historische landschapstuinen en -parken in Overijssel combineren schoonheid met productie. Door o.a. industrialisatie en andere wijze van produceren zijn deze tuinen in verval geraakt. Dit bijzondere verhaal en de bijhorende cultuurhistorische landschapselementen worden opgefrist en uit de vergetelheid gehaald.

Blikveld
Kunstenaars verbeelden het verhaal van Delden en omgeving op hun eigen wijze. Dit leidt tot bijzondere en onverwachte kunstwerken en performances op unieke locaties.

Het verhaal van Oosterdalfsen verbeeld
De gemeente Dalfsen ontwikkelt een nieuwe woonwijk op een plek waar al eeuwen mensen wonen en hun sporen hebben achtergelaten en heeft de plek uitgebreid archeologisch laten onderzoeken. De resultaten zijn verbluffend. De gemeente Dalfsen wil deze bijzondere sporen gebruiken bij het vertellen van het unieke verhaal van deze locatie aan het publiek en bij de inrichting en (be-)leefbaar maken van de nieuwe woonwijk.

25 jarig jubileum Molenrestauratie/Molenbehoud Windkorenmolen De Leeuw
De Stichting Windkorenmolen De Leeuw staat stil bij het feit dat in 1990 de molen uitgebreid werd gerestaureerd en weer in (oorspronkelijk) gebruik is genomen. Het ambacht van de molenaar, de technieken, historische molenstenen en producten. Een molen als Windkorenmolen De Leeuw kent vele verhalen.

Geen opmerkingen: