vrijdag 27 november 2015

Einde website Watwaswaar.nl, doorstart elders


Watwaswaar.nl zou dé website over de geschiedenis van de woonomgeving worden. Van elk plekje in Nederland moesten historische kaarten, (lucht)foto’s en schriftelijke bronnen weergegeven kunnen worden. In een groot samenwerkingsproject van onder meer archieven en het Kadaster was het in 2009 eindelijk zover. De website werd opgeleverd en bevat(te) tienduizenden historische kaarten, waaronder kadasterkaarten, en topografische kaarten uit de periode 1811-1995.

Einde website en doorstart op andere plekken
Sinds 2012 werd de website van WatWasWaar beheerd en gefinancierd vanuit het project Erfgoed & Locatie (E&L). Wanneer dit project op 31 december 2015 wordt afgerond, zal het onderhoud en beheer van www.watwaswaar.nl worden beëindigd. Derhalve zal vanaf 1 januari 2016 de website niet meer toegankelijk zijn. Maar de beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 krijgt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een doorstart. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina’s van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen). De bedoeling is om dit materiaal integraal vóór 1 januari 2016 opnieuw online beschikbaar te stellen via de Beeldbank van de RCE.

Daarnaast bevat WatWasWaar nog diverse andere collecties of “kaartlagen”. Dit zijn bijvoorbeeld scans van RAF-luchtfoto’s uit WOII, diverse collecties scans van historische kaarten en OAT-perceelinformatie van een aantal gedeeltes van Nederland. Met de instellingen die deze collecties hebben aangeleverd wordt overlegd wat hiermee gedaan zal worden.

Geen opmerkingen: