maandag 2 november 2015

Weer stap verder bij digitaliseren Twents krantenarchief


Het begon met de constatering een aantal jaren geleden dat bij het omvangrijke project Historische Kranten van de KB, waarbij 10 miljoen krantenpagina’s uit de afgelopen vier eeuwen zijn gedigitaliseerd, Twente zo’n beetje als enige regio ontbrak.
In oktober 2011 werd bekend gemaakt dat de Twentsche Courant Tubantia samen met het Gemeentearchief Enschede het plan heeft opgevat een begin te maken met de digitalisering van de Twentsche Courant (en mogelijk andere kranten uit Twente). De Regio Twente lijkt bereid een ‘kwartiermaker’ te bekostigen die moet inventariseren en een plan van aanpak moet maken.
In september 2012 stelt de Regio Twente daadwerkelijk een budget ter beschikking voor het uitwerken van een projectplan. Siebe Rossel gaat het projectplan schrijven. Het gaat om de digitalisering van liefst 3 miljoen krantenpagina’s en 1 miljoen foto’s.

In april 2013 bericht de Tubantia: ‘Een groot deel van het papieren archief van de Twentsche Courant is binnen afzienbare tijd digitaal te raadplegen. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gaat komend najaar 44.000 krantenpagina’s digitaliseren. Het Stadsarchief Enschede zag zijn aanvraag daartoe deze week gehonoreerd.’
Nu is het rapport van Siebe Rossel klaar. Als het plan wordt uitgevoerd kunnen de begrote kosten van 5 miljoen voor digitalisering van het complete Twentse krantenarchief worden teruggebracht naar 370.000 euro. Dit kan door het digitaliseringsplan te koppelen aan een Twents werkgelegenheidsproject. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een langdurige wens van velen die iets hebben met de geschiedenis van Twente gaat in vervulling en 217 mensen (fulltime) worden gedurende drie jaar aan het werk gehouden. Het gaat om mensen met enige afstand tot de reguliere arbeidsmarkt (o.a. werkzaam bij Sociale Werkplaatsen) die onder begeleiding de vele duizenden pagina’s moeten scannen, rubriceren en van data voorzien.

Op 29 oktober 2015 lezen we in de Tubantia, dat 43.000 voorpagina's van Twentse kranten gedigitaliseerd zijn. Je kunt ze hier bekijken en voor € 9,90 kun je een voorpagina van een speciale dag uit je persoonlijke levenssfeer (geboorte, huwelijk etc.) of een belangrijk nieuwsfeit (b.v. vuurwerkramp) bestellen.
Doel blijft natuurlijk om de drie miljoen beschikbare papieren pagina's van Twentse kranten te digitaliseren met behulp van het eerder uitgewerkte plan, waarbij mensen met gesubsidieerde banen het werk uitvoeren. Vier ton is nodig voor opleiding en begeleiding van deze mensen en de aanschaf van software en apparatuur. Dit geld kan mede bijeen worden gebracht uit de verkoop van de voorpagina's.

Geen opmerkingen: