maandag 14 december 2015

Sprekend Nederland brengt het gesproken Nederlands van nu in kaart

Al decennia lang worden de Nederlandse dialecten geïnventariseerd. Wie Het Bureau van J.J. Voskuil heeft gelezen weet hoe veel tijd medewerkers van het Meertens Instituut staken in het vastleggen van dialectwoorden. Met behulp van veel correspondenten uit het hele land werden van bepaalde woorden dialectkaarten gemaakt.

(Afbeelding afkomstig van Alledaags.nl)

Tijden veranderen. De techniek maakt het mogelijk dat invullijsten van correspondenten worden vervangen door een app. Onlangs sloegen wetenschappers en media de handen ineen om een blauwdruk van de Nederlandse spraak op dit moment te maken met de Sprekend Nederland -app. Verdwijnen de accenten of is de diversiteit aan tongvallen nog springlevend? Bovendien gaan zij in kaart brengen welke vooroordelen mensen hebben over elkaars manier van spreken.
De NTR ontwikkelde, met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de app om dit te onderzoeken. Taalonderzoekers werkten mee aan de voorbereiding en gebruiken de data voor hun onderzoek.

Met de Sprekend Nederland-app spreken deelnemers zinnen en woorden in die anderen vervolgens kunnen beluisteren en beoordelen. Wanneer deelnemers elkaars spraak beoordeeld hebben, ontvangen zij persoonlijke feedback die laat zien wat anderen van hen denken, puur gebaseerd op hun spraak. Klinken sommige accenten betrouwbaarder of aantrekkelijker dan andere accenten? Wordt de Gooise r serieuzer genomen dan een zachte g? Bestaat er discriminatie ten aanzien van bepaalde accenten? Dat soort vragen vormen de basis voor onderzoek dat de betrokken wetenschappers zullen uitvoeren met verzamelde data uit de app. Wetenschappers zouden staan te springen om dit soort data, omdat met Sprekend Nederland het gesproken Nederlands, en de beelden die daaraan kleven, op een veel grotere schaal bestudeerd kan worden dan ooit tevoren.
Zie verder de website van het Meertens Instituut.

Iedereen kan deelnemen aan dit onderzoek door het downloaden van de Sprekend Nederland-app op telefoon of tablet. NPO3 zendt wekelijks de webserie Spreekhokken uit. In het voorjaar volgt er een grote televisieshow waaraan BN'ers, die een bepaalde tongval bezitten, deelnemen.

Geen opmerkingen: