maandag 1 februari 2016

Scheepswrakkenparadijs in de IJsselbodem: de kogge bij Kampen


In de zomer van 2012 werd bij Kampen een scheepswrak in de IJssel gevonden, dat bij nader inzien een middeleeuwse kogge bleek te zijn. Een unieke vondst omdat het schip ook nog eens in relatief goede staat verkeerde. Een kogge was een handelsschip dat van ca. 1200 tot 1450 werd ingezet in de Oostzeehandel.
Sinds september vorig jaar wordt gepoogd de kogge onbeschadigd boven water te krijgen. Een van de meest complexe operaties op dit gebied sinds jaren.
Op kennislink.nl zijn een drietal artikelen geplaatst gewijd aan deze operatie en aan de kogge:

1. Scheepswrakkenparadijs in de IJsselbodem

2. ‘Middeleeuwers waren echt niet dom’

3. De kogge, koningin van de Hanze

Geen opmerkingen: