zondag 14 februari 2016

Steeds meer boeken over Overijsselse geschiedenis in Delpher

In Delpher zitten al meer 300.000 gedigitaliseerde boeken. Elk jaar komen er enkele tienduizenden bij. Ook van recentere datum. Dan bedoel ik grofweg tot aan de Tweede Wereldoorlog, hoewel er soms ook nieuwere titels te vinden zijn. Hieronder een aantal min of meer standaardwerken wat betreft de geschiedenis van Overijssel die ik opgedolven heb uit Delpher. Er zit vast nog meer in, je bent nooit uitgedolven op deze website.


18e eeuw
J.W. Racer Overysselsche gedenkstukken 8 dl. 1781-1797
G. Dumbar Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Overijssel 4 dln. 1781-1801
G. Dumbar Het kerkelyk en wereltlyk Deventer 2 dln. 1788
Stadrecht van Zwolle 1794

19e eeuw
A. Elberts Beknopt dagverhaal van het gebeurde te Deventer, gedurende het beleg in 1813 en 1814 1814
J.A. Oostkamp Korte geschiedenis der stad Zwolle 1817
J.A. Oostkamp Korte aardrijkskundige beschrijving van de stad Zwolle 1818
J.A. Oostkamp Korte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der stad Deventer 1823
J. ter Pelkwijk Beschrijving van Overijssels watersnood 1825
F.A. Ebbinge Wubben Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst 1835
Catalogus van voortbrengselen van Overijsselsche nijverheid 1840
S. Blaupot ten Cate Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland 1842
W.C.H. Staring De aardkunde van Twenthe 1845
J.B. Christemeijer Willem de Clercq en Thomas Ainsworth in 1832 te Hengelo 1845
Wandelingen in en om Zwolle / door een neef van den Drentschen assessor 1846
De tentoonstelling te Kampen / door een Amsterdammer 1846
W.A. Elberts Beschrijving van Deventer 1847
W.C.H. Staring De aardkunde van Salland en het Land van Vollenhove 1846
W. Staring en Th. J. Stieltjes De scheepvaart in Salland en Twenthe 1847
W. Staring en Th. J. Stieltjes De Overijsselsche wateren 1848
G. Dumbar Verhandeling over het graafschap Goor en beschrijving van de heerlijkheid Almelo en Vriezenveen 1859
Het fabriekwezen te Enschede in zijne eigenaardigheid, karakter en omvang 1860
J.G.R. Acquoy Geert Groote en de broeders en zusters van het Gemeene Leven 1864
J. van Doorninck Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 1871
J.C. van Slee De Kloostervereeniging van Windesheim 1874
J.G.R. Acquoy Het klooster te Windesheim en zijn invloed 3 dln. 1875
Gids voor Deventer en omstreken 1891

20e eeuw
J.A. Mulock Houwer Oud-Deventer 1900
D.A. Brinkerink Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen 1904
W.J. Kühler Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen 1908
Gids voor Steenwijk en omstreken 1909
Enschede in 1913
Zwolle als industriestad 1914
G. J. ter Kuile De Twentsche watermolens 1922
Machinefabriek Gebr. Stork en Co 1922
Cato Elderink Oet et laand van aleer 2e dr. 1924
E. Rijpma De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600 1924
J.J. van Deinse Uit het land van katoen en heide 2e dr. 1925
Kampen (gids) 1925
H. Kronenberg Deventer topographie 1925
H. Poppers De Joden in Overijsel van hunne vestiging tot 1814 1926
W.H.J. Massink Hoorige rechten in Twente 1927
C.J. Snuif Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe 1930
W. Kloeke Zwolsche Sketsies 1931
E.H. ter Kuile Twente 1934
F.W.W.H. van Coeverden Schetsen uit Twenthe's verleden 1934
G. Heeringa Uit het verleden der doopsgezinden in Twenthe 1934
E.H. ter Kuile Zuid-Salland 1964
E.H. ter Kuile Noord- en Oost-Salland 1974
Monumenten in Overijssel 1998

Geen opmerkingen: