vrijdag 4 maart 2016

Militair erfgoed in kaart gebracht


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in samenwerking met het platform Militair Erfgoed de Militaire Landschapskaart ontwikkeld.
De Militaire Landschapskaart geeft niet alleen locaties weer van militaire linies, maar ook van losse objecten, zoals kazematten en bunkers, vanaf de Opstand tegen de Spaanse Filips II tot en met de Koude oorlog; meer dan vijf eeuwen militaire geschiedenis zijn op de kaart gezet. Het is voor het eerst dat er zo'n volledig overzicht over dit onderwerp beschikbaar is. De kaart bestaat uit meerdere tijdslagen die ook afzonderlijk te raadplegen zijn. De kaart is voor iedereen die zich interesseert voor de zichtbare en soms ook wat minder zichtbare sporen die militaire acties in het Nederlandse landschap hebben achtergelaten. Aldus het persbericht van het RCE.

Deze nieuwe kaart is toegevoegd aan het thema Bronnen en kaarten, dat een onderdeel is van de website Landschap in Nederland.


Geen opmerkingen: