dinsdag 10 mei 2016

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) vernieuwd


De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Sinds de lancering in 1999 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is de site gevuld met duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal. Ook zijn op DBNL een groot aantal studies en primaire bronnen beschikbaar op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website biedt een collectie die zo veel mogelijk representatief is voor het hele Nederlandse taalgebied, en bevat teksten van de vroegste tijden tot nu.

Er kon op de site al gezocht worden op auteur, titel en woorden binnen de tekst. Nu is het ook mogelijk om met behulp van het Calendarium te zoeken op datum of periode in de duizenden gedigitaliseerde teksten en in de auteursgegevens. Dat levert extra mogelijkheden op om de gewenste informatie te vinden en interessante ontdekkingen te doen. Deze nieuwe functie maakt het eenvoudiger om specifiek te zoeken. Welke schrijvers zijn geboren op 25 december? Wie schreven er in of over de Eerste Wereldoorlog of over 11 september 2001 (‘9/11’)?
Op dit moment bevat het Calendarium enkele honderdduizenden verwijzingen. Toch zijn er over sommige perioden bijvoorbeeld nog weinig brieven en dagboeken beschikbaar. Die jaren leveren dus minder zoekresultaten op. Het aantal teksten in de DBNL groeit echter gestaag, zodat er elke maand vele datumverwijzingen bij komen.

Onlangs is de site ook al qua vormgeving gemoderniseerd en zijn de zoekfunctie en navigatie verbeterd. De maandelijkse aanwinsten van deze digitale collectie worden nu ook overzichtelijk weergegeven.

De Atlas voor de Nederlandse taal en literatuur biedt de mogelijkheid om te zoeken op plaats.

Geen opmerkingen: