zondag 29 mei 2016

Website 'Schat van Dalfsen' over spectaculaire archeologische vondsten


Vondsten uit de trechterbekercultuur - ten tijde van de hunebedbouwers, merovingische koningsgraven, boerderijplattegronden. Archeologen spreken in superlatieven over een van de grootste vondsten van de laatste tijd in Europa. 'Oosterdalfsen' wordt definitief een begrip in de wereld van de archeologie.

Voor wie alles wil weten over de opgravingen bij Dalfsen zijn er diverse bronnen te vinden:
Historiek.net
Trechterbekers Dalfsen
en recent is er de website Schat van Dalfsen


Google Earth: Het gebied van de opgravingen rond de Kampmansweg

Geen opmerkingen: