zondag 20 november 2016

Nieuwe website met historische kaarten: Navigeren door 16e-eeuws Nederland


Onlangs lanceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een digitale kaart die een gedetailleerd beeld laat zien van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw. De kaart van Nederland anno 1575 toont meer dan honderd steden en talloze wegen, gebouwen en waterlopen. Nieuwe technieken maken het mogelijk om oude kaarten van steden te combineren met het historische wegenpatroon. Op die manier ontstond een nieuwe digitale overzichtskaart van Nederland in de aanloop naar de Gouden Eeuw. Nu kan iedereen virtueel door laatmiddeleeuwse straten navigeren en aanwijzen waar de galg en de plaatselijke herberg stonden. Door op de steden in te zoomen verschijnen de voor de zestiende eeuw zeer gedetailleerde kaarten van Jacobus van Deventer.
De kaart is voor iedereen te raadplegen en is hier te vinden.

Zie voor meer interessante en bijzondere kaarten naar de website Landschap in Nederland.


Geen opmerkingen: