dinsdag 4 november 2008

De Canon rukt op


Afbeelding: De Hanze is het enige onderwerp uit de canon waarbij Overijssel aan bod komt.

De canon van Nederland bestaat uit vijftig onderwerpen, ‘vensters’ genoemd, die samen een overzicht moeten bieden van "wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland". De canon zou mede richting moeten geven aan het onderwijs in geschiedenis (en andere vakdomeinen) in het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs.
Overigens hebben 23 prominente historici zich onlangs afgezet tegen de verplichte invoering van de canon in het onderwijs.

In oktober 2008 presenteerden enkele onderzoekers van het Meertens Instituut en studenten van de Universiteit van Amsterdam de Canon met de kleine c: een wat meer speels opgezette bundeling van levendiger "onofficiële verhalen"

Dezer dagen doet de Canonkaravaan ook Overijssel aan. Om de ruim 700 scholen in Overijssel te helpen deze canon vanaf volgend schooljaar binnen het onderwijs vorm te geven worden er gratis workshops georganiseerd voor docenten.

Een aantal provincies en grote steden hebben intussen ook een eigen canon, andere werken eraan.
Provinciaal archiefinspecteur Caspar van Heel heeft ter gelegenheid van zijn pensionering een Canon van Overijssel samengesteld.
Door de redactie van de Stentor/Sallands Dagblad is een Canon van Salland gemaakt (klik op de link en scroll naar beneden).
Ook in Overijsselse plaatsen worden initiatieven genomen, zoals in Ootmarsum en Zwartewaterland.
Wie kent er nog andere initiatieven?

Geen opmerkingen: