vrijdag 27 juni 2008

Steeds meer foto-archieven op Flickr


Onlangs besloot de Library of Congress een deel van hun foto-archieven op Flickr te plaatsen, waaronder een prachtige collectie kleurenfoto's uit het Amerika van de jaren dertig.
Lees hierover ook de blogpost van Marco Raaphorst.
Ook de in de archiefwereld bekende onderzoeker en docent Eric Hennekam schrijft op zijn weblog over de mogelijkheden die Flickr biedt voor instellingen, die in het bezit zijn van historische fotocollecties. Uiteraard moet men hierbij het auteursrecht wel in de gaten houden.
Voor particulieren, archieven, historische verenigingen biedt Flickr een podium om (een deel van) de foto-archieven te ontsluiten op Internet. Flickr trekt zoveel bezoekers dat de kans gevonden te worden veel groter is dan door een database op een website te plaatsen. Bovendien kun je op Flickr ook verwijzen naar je website.
Hierbij wat probeersels met foto's over Overijsselse onderwerpen.
Een setje foto's onder de titel Met fiets en tent naar de Oriënt over de wereldfietser avant la lettre Gerard Monnink. En een setje over de Bevrijding van Overijssel (excuses voor de kwaliteit van de foto's - bedoeld als voorbeeld) met een verwijzing naar de website over dit onderwerp.

vrijdag 13 juni 2008

Uit de Overijssel-collectie van de OBD (1): Eigen Erf


De OBD heeft ten behoeve van de Overijssel Collectie (kijk bij Informatiediensten) de jaargang 1931-1932 van het zeldzame geïllustreerde tijdschrift Eigen Erf verworven.
Dit Drents-Overijsselse familieweekblad verscheen tussen 1925-1941. Behalve algemene artikelen, rubrieken en feuilletons bevat elk nummer enkele regionale fotopagina’s met foto’s van gebeurtenissen, jubilarissen, sportwedstrijden, openingen, werkzaamheden en soms fotoreportages over een bepaalde plaats of streek.
Fotografen crosten op de motor door beide provincies om gebeurtenissen vast te leggen. Ook verkeersongevallen waren dankbare objecten. Op de foto zien we een aantal personen poseren nadat een ongeval had plaatsgevonden.
De OBD bezit nu ongeveer tweederde van alle jaargangen. De meest complete verzameling bevindt zich in de bibliotheek van TwentseWelle.
Voor de vindplaatsen van Eigen Erf zie Dag-, nieuws- en weekbladen in Overijssel (1790-heden)