dinsdag 25 augustus 2009

Bloggen is oldskool!?‘Bloggen raakt uit’, aldus het Journaal vanmorgen. Veel bloggers zijn gestopt of overgestapt op Twitter of andere sociale media. Het aantal ‘verweesde blogs’, ook wel spookblogs genoemd, groeit snel. ‘Mooi, krijg je weer meer vrije tijd’, riep mijn echtgenote, die er al vanuit ging dat ik dan ook wel zou stoppen.
Zoals wel vaker gebeurt, brengen de media onderzoeksresultaten of meningen als absolute feiten. In dit geval gaat het om een journalist van NRC-Next die in de blog-materie is gedoken en wel meer conclusies trekt, maar niet alleen negatieve, zoals het journaal doet geloven.
ZBDigitaal wijdt een blogpost aan dit artikel, waar ik graag naar verwijs. Hier is ook een link naar het artikel in de NRC gemaakt.

Ik zit af en toe best in een blog-dip. En van een zomerdip hebben veel bloggers de afgelopen twee maanden last gehad. Er zijn veel mensen op vakantie, er gebeurt veel minder. Maar om nog maar eens de voordelen voor mezelf op te noemen: door een blog bij te houden op je vakgebied blijf je scherp, denk je over ontwikkelingen na, wordt je gedwongen bij te blijven en soms heeft iemand anders ook nog iets aan wat je schrijft. Dit blijkt dan niet zozeer uit het aantal reacties, maar wel uit het aantal bezoekers van een bepaalde blogpost. Het is ook een kwestie van lange adem, door het toenemen van het aantal blogposts, blijken steeds meer bezoekers toevallig (is zichtbaar door te kijken naar de zoekwoorden waarmee men zoekt) op je blog te komen en daar dan te blijven hangen.

Deze blogger gaat met vakantie, zonder laptop – mooi twee weken geen blog aan de kop.

zondag 23 augustus 2009

Muziek uit het oosten (19): Overijssels Volkslied

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


Volslagen onbekend is het Overijssels Volkslied. Het zou me verbazen als meer dan 1% van de Overijsselse bevolking het kent, in tegenstelling tot het Twentse Volkslied, waarvan de meeste Tukkers behalve de melodie ook de eerste paar regels wel kennen.
In deze uitvoering van het Orkest van het Oosten o.l.v. Jaap van Zweden (met een intro van 3,5 minuut) is het Overijssels Volkslied zeker het beluisteren waard.

woensdag 19 augustus 2009

Gerard Veldscholten: biografie op Wieiswie-in-Overijssel + oproepVanmorgen is de biografie van wielrenner Gerard Veldscholten op Wie-is-wie-in-Overijssel geplaatst. Normaal gesproken vermeld ik dit soort gebeurtenissen niet – het komt wel vaker voor dat deze biografieën-database wordt uitgebreid. Het bijzondere is dat – hoe is het mogelijk – Gerard Veldscholten precies vandaag 50 blijkt te zijn geworden.

Daarnaast nog iets anders. Als zijnde één van de redactieleden van de website met biografieën van bekende Overijsselaars uit heden en verleden, roep ik iedereen, die over bijzondere kennis, of over nog onbekend materiaal, betreffende Overijsselse personen beschikt contact met de redactie op te nemen.

Wie ooit al eens een biografische beschrijving heeft gemaakt over een Overijsselaar die van bijzondere betekenis is geweest roepen wij op deze op Wieiswie te (laten) plaatsen of om het materiaal naar de redactie te sturen, die het dan kan bewerken.
Het terrein waarop de personen iets bijzonders hebben verricht kan zeer breed zijn, om enkele voorbeelden te noemen: maatschappelijk leven, kunst en cultuur, sport, wetenschap, bedrijfsleven etc. Ook proberen we als redactie de (kortere) informatie over de personen op Wikipedia waar nodig aan te vullen en daar ook te verwijzen naar WieisWie.

dinsdag 18 augustus 2009

Na de pauze – Herman FinkersIk heb het boek gisteravond binnen drie uur uitgelezen, zo’n beetje in de tijd die een voorstelling van Herman Finkers duurt. Niet zo gek want het boek bestaat uit de tekst van zijn laatste voorstelling + een essay over Gerard Reve en nog enkele teksten die ook in het programmaboekje waren opgenomen. Het boek terzijde leggend, bleken op tv Knevel & Van de Brink voor het eerst na de vakantie weer present met als gast …. Herman Finkers (zie vanaf minuut 36), die naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek was uitgenodigd. Toeval? Ja, gewoon toeval, in de geest van Herman, die over moeilijke onderwerpen (de dood bijvoorbeeld) heel nuchter en relativerend spreekt en over alledaagse voorvallen kan doordraven.

‘Na de pauze’ gaat over wat hij heeft meegemaakt tijdens de pauze in zijn theateroptredens, die zeven jaar geduurd heeft en in eerste instantie het gevolg was van een gevoel van moeheid dat, naar even later bleek, te maken had met de ziekte ‘chronische lymfatische leukemie’, waaraan hij bleek te lijden. Dat lijden relativeert Herman Finkers meteen: ‘want uiteindelijk is het met zo’n ziekte zo: als je het hebt is het heel vervelend, maar als je het niet hebt is het mooi meegenomen. Dus eigenlijk zitten er twee kanten aan zo’n ziekte’. Finkers doet verslag van het slecht nieuws gesprek in het ziekenhuis (‘ik had wel eens gehoord dat een slecht-nieuws-gesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts, dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak….’), maar ook vertelt hij hoe hij met enige jaloezie op de gang van het ziekenhuis een stokoude man met een grote incontinentie-luier om zag en dacht ‘hé, bofkont!’

Tijdens de theatershow bleek dat het gedeelte over zijn ziekte er (onbedoeld) nogal in hakte bij zijn publiek en besloot hij dit gedeelte flink in te korten, want andere thema’s zoals liefde, vriendschap en dood werden overschaduwd, maar waren voor hemzelf zeker zo belangrijk.

Zijn theatertournee heeft hij dit jaar vier maanden moeten onderbreken vanwege een aantal infecties (‘en daar zat de gevreesde Mexicaanse griep niet bij’, vertrouwde hij de in het programma van Knevel & van de Brink onvermijdelijke prof. Coutinho toe). Op de vraag van Knevel of we in het najaar een nieuwe theatertoer kunnen verwachten was Herman duidelijk: ‘daar begin ik niet meer aan, aan die cyclus van een theaterprogramma en daarvan afgeleid een boek, dvd etc. Het kan zijn dat ik een boek ga schrijven, een cd ga maken, misschien ga ik nog wel eens het theater in’.
Intussen hebben we zijn dvd’s en boeken nog. Wie het theaterprogramma ‘Na de pauze’ niet gezien heeft móet gewoon dit boek lezen. Het doet je regelmatig hardop lachen of levert een grijns op je gezicht op, maar geeft ook veel stof tot nadenken.

maandag 17 augustus 2009

Oost: nieuw tijdschrift voor ruimte en cultuur in Gelderland en OverijsselHet nieuwe tijdschrift Oost wordt gesponsord door de provincies Gelderland en Overijssel, Het Oversticht en het Gelders Genootschap.

Op de website van het tijdschrift Oost wordt precies uitgelegd wie tot de doelgroep wordt gerekend, door wie het tijdschrift gemaakt wordt, welk soort onderwerpen aan bod zullen komen etc. Dus dat hoef ik hier niet allemaal te herhalen.

Er zal in ieder geval in elk nummer aandacht worden besteed aan een bepaald thema. In het nul-nummer is het thema ‘De Overkant’, waarbij de IJssel, de grensrivier tussen Gelderland en Overijssel, in de diverse artikelen een rol speelt.

Het eerstvolgende nummer van het tweemaandelijkse tijdschrift verschijnt in november. Een jaarabonnement (6 nummers) kost € 49,50 (€ 8,25 per nummer dus).

donderdag 13 augustus 2009

Museum van het Twents in wording

Wanneer je een museum van de Twentse taal gaat oprichten met als doel alle Twentse taaluitingen te inventariseren, registreren en waar mogelijk te verzamelen erken je impliciet dat het bergafwaarts gaat met het Twents als dagelijks gesproken taal. Dat laatste wordt ook bevestigd door voorzitter Jan van Alsté van de Oudheidkamer Twente en Goaitsen van der Vliet, uitgever van streektaalboeken. Volgens hen moet een op te richten Twentse Taalbank er voor zorgen dat de kennis van dit culturele erfgoed niet verloren gaat. Het gaat om het in kaart brengen van alle uitingen, dus naast boeken en tijdschriften ook cd’s met regionale muziek, Twentse revues, gesproken woord, films en reclames etc. Van der Vliet, die de taalbank moet gaan leiden, wil er overigens niet echt een museum van maken. Het moet een kennisinstituut worden, waar niet alleen verzameld, maar ook geregistreerd wordt waar zich elders materiaal bevindt. En daaraan gekoppeld een website waarop alles voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.
De Twentsche Courant Tubantia besteedde vanochtend een voorpagina-artikel en de pagina’s 2 en 3 aan dit ambitieuze plan.


Afbeelding: Alle Twentse taaluitingen zullen worden verzameld.

Op zich is het een mooi streven en gelukkig zijn er (nog) vele vervroegde uittreders die graag wat om handen willen hebben. Prachtig dus. Tenslotte hanteert de OBD t.a.v. haar eigen Overijssel Collectie de doelstelling dat er zo compleet mogelijk boeken en andere media over Overijssel verzameld worden. Hoewel, soms moet je besluiten dat bepaald materiaal beter op één punt bij elkaar gebracht kan worden. Zo heeft de OBD haar omvangrijke videocollectie via het Audiovisueel Documentatiecentrum Overijssel aan het HCO geschonken.

Bij de toekomstige taalbank zal het Tweanter Brulfteleed, het oudste Twentse gedicht, niet ontbreken. Johan Gigengack schreef hier in 1958 in Twenterlaand en –leu en –sproake over:
Jan Bernard Blydenstein (1756-1826), fabrikeur en maire (börgemeister) van Eansche ( 1811-1813) dichen biej geleagenheed van 't houwlik van Catharina Blydenstein en Herman Stroink 't "Tweanter Brulfteleed". 't HouwIik wör slötten oop de 25 Juni 1812, kot vuurdat de Fraanske soldaoten in 1813 duur de verbonden en (Kozakken) oet oons laand wadden veansterd. Blydenstein hef d'r vuur zaorgt, dat' n antal interessaante Tweanske weurde bewaard zint blewwen, dee aans verloren wadden gaon. 't Is daorbiej 't ooldste stuk in de Tweantske spraok, wat wiej riek zint. Al met al dus wisse wal van betaansie.


Afbeelding: Het Tweanter Brulfteleed uit de Overijsselsche Almanak 1836. Erop klikken voor vergroting.

maandag 10 augustus 2009

Stichting Historische Projecten Hardenberg zet foto’s op FlickrPas heb ik nog aandacht besteed aan archieven, musea en andere instellingen die foto’s op Flickr plaatsen en vanmorgen ontving ik een bericht van de Stichting Historische Projecten Hardenberg dat ook zij hiermee begonnen zijn.
De stichting gaf al eerder Monumenten in de gemeente Hardenberg en Toen geluk nog heel gewoon was, deel 1 uit. Voor de laatste uitgave maakten ze gebruik van diaseries aan hen geschonken door de nabestaanden van (amateur)fotografen. Voor een volgend deel van Toen geluk nog heel gewoon was is men bezig dia’s te selecteren en informatie te verzamelen over de foto’s. En natuurlijk is Flickr daar het aangewezen instrument voor.
Degenen die (nog) geen Yahoo-account hebben, kunnen ook gewoon op de website van de stichting reageren.

Een mooi initiatief!

zondag 9 augustus 2009

Digitaal Erfgoed meter augustus 2009Een jaar of tien geleden raakten archieven, musea, erfgoedinstellingen, bibliotheken met bijzondere collecties ervan overtuigd dat hen, door de nieuwe mogelijkheden die het internet bood, een bijzondere taak wachtte: het digitaliseren van hun collecties. Als belangrijkste voordeel werd gezien, dat de objecten nog maar één keer gescand of gefotografeerd en gedigitaliseerd hoefden te worden, waarna ze veilig konden worden opgeborgen. De digitale weergave kwam vervolgens voor iedereen beschikbaar en niet, zoals voorheen, alleen voor de enkeling die de weg wist in archief of museum.

Honderden projecten zijn inmiddels uitgevoerd. Beeldbanken, erfgoedportalen, virtueel bezoek aan collecties, genealogische databanken kwamen beschikbaar. Jammer dat er vaak éénmalig subsidie verstrekt werd, waardoor succesvolle voorbeeldprojecten niet verder kwamen dan de eerste stap en de beoogde uitrol achterwege bleef omdat het geld op was. Meestal werd zo’n project dan nog wel geadopteerd door een instelling, maar veel voortgang zat er niet meer in. Gelukkig zijn een aantal projecten wel blijven doorgroeien, het Geheugen van Nederland en GenLias bijvoorbeeld om twee voorbeelden te noemen die me het eerst te binnen schieten.

Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) – het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed – houdt een Digitaal Erfgoed meter bij, die vorige week weer met een update kwam. De Digitaal Erfgoed meter laat zien welke projecten momenteel lopen, welke zijn afgesloten en welke op stapel staan om uitgevoerd te worden. Het gaat om digitalisering van kranten, beeldbanken, erfgoedportals, erfgoedthesauri en nog veel meer. Grasduinen in de erfgoedmeter levert (althans voor mij) verrassende onbekende websites op en helaas ook de projecten die een zachte dood zijn gestorven.

zaterdag 8 augustus 2009

Historische foto's op Flickr

Wie dit weblog bezoekt weet dat ik graag (nieuwe) lijstjes maak, waarbij ik over een bepaald onderwerp informatie verzamel en dat vervolgens op een rij zet. Voorbeelden: Welke Overijsselse wielrenners hebben de Tour gereden, wat is de aantrekkelijkste en de minst aantrekkelijke gemeente van Overijssel, welke festivals en evenementen zijn er zomer 2009 in Overijssel, wat zijn de belangrijkste beeldbanken en fotoarchieven op internet, welke canons zijn op internet te vinden (deze lijst moet alweer aangevuld worden).


Historische foto op Flickr: Pastoor in een ezelkar (1890)

Als anderen dergelijke lijsten maken verwijs ik daar graag naar. De Digitale archivaris maakte een opsomming van collecties met historische foto’s die tot nu toe op Flickr zijn gezet. Hij heeft allerlei initiatieven op dit gebied mooi op een rij gezet en het is een lange lijst geworden. Zeer de moeite waard om te bekijken.

woensdag 5 augustus 2009

Historie van de tabaksindustrie in OotmarsumOotmarsum is één van de oudste plaatsen van Twente en was lange tijd ook één van de belangrijkste. Bij de aanleg van spoorlijnen werd Ootmarsum vergeten en werd het een slapend stadje. Na een grondige renovatie en restauratie van het stadscentrum is het nu een toeristische trekpleister. Door de slechte verbindingen werd er weinig industrie gevestigd in Ootmarsum. Een uitzondering vormde de tabaksindustrie. Ootmarsum telde opmerkelijk veel tabaksfabrieken en sigarenmakerijen en de laatste nog zelfstandige tabaksfabriek in Nederland (Heupink & Bloemen) staat in Ootmarsum.

Het 240 pagina’s dikke Historie van de tabaksindustrie in Ootmarsum, uitgegeven door de Ben Morshuis Stichting en geschreven door Ben Morshuis, Harrie Oude Elberink en Hans Bolscher, gaat achtereenvolgens over de tabaksteelt en –verwerking in het algemeen, alle sigaren- en tabaksfabrieken die Ootmarsum ooit gekend heeft, de detailhandel (sigarenwinkels e.d.), reclame, de merken, uitdrukkingen en gebruiken, een lijst van alle sigarenmakers en bedrijven in Ootmarsum en een aantal uitvoerige interviews.
In deze interviews komt niet alleen alles aan bod wat met de tabaksindustrie te maken heeft, maar ook het dagelijks leven tot honderd jaar terug wordt besproken.

Kortom: het boek is interessant voor Ootmarsummers die in de geschiedenis van hun woonplaats zijn geïnteresseerd, voor degenen die meer willen weten over de geschiedenis van de tabaksindustrie in het algemeen en voor geneaologen, vanwege de grote hoeveelheid namen en bijzonderheden die vermeld worden.

dinsdag 4 augustus 2009

‘Gratis’ stadswandelingen van o.a. Zwolle en Kampen op internetIn deze komkommertijd liggen de onderwerpen niet voor het oprapen. Toch kwam ik net iets zeer toepasselijks tegen. De zomer is nog niet voorbij en dus is het aanlokkelijk om op mooie dagen steden te bezoeken, incl. terrasbezoek etc.
Jan Geerling, die volgens eigen zeggen sinds kort behoort tot de categorie actieve post-actieven, oftewel ‘gouden genieters’, heeft tijdens vele stadswandelingen allerlei feiten en feitjes verzameld en veel foto’s gemaakt. Het verzamelde materiaal heeft hij op de website InZicht microtoerisme: stadswandelingen & geschiedenis gezet. Tot nu toe zijn van 15 Nederlandse steden (waaronder Zwolle en Kampen) gratis stadswandelingen te downloaden. Vooraf kun je de wandeling alvast virtueel maken met behulp van de beschrijvingen en foto’s op de website.

maandag 3 augustus 2009

Muziek uit het oosten (18): Willem Wilmink - Frekie

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


Frekie werd vooral bekend door Joost Prinsen. Maar in de jaren 90 trad Willem Wilmink op met Quasimodo en vertolkte daarbij zijn eigen werk. Tijdens de optredens zat Willem Wilmink het liefst achter een tafeltje met een glas bier. De foto bij het YouTube ‘filmpje’ is gemaakt tijdens een optreden bij de OBD.