vrijdag 28 december 2012

Gerard Vloedbeld Jr. overleden

(Foto: Emiel Muijderman - Tubantia)

G.J.H. Vloedbeld, beter bekend als Gerard Vloedbeld Jr., is gisteren op 93-jarige leeftijd plotseling overleden. Vloedbeld genoot in zijn woonplaats Almelo, maar ook in de regio, bekendheid als journalist en als schrijver over lokale en regionale geschiedenis en tradities. Hij was de zoon van de grote ‘meester’ G.B. Vloedbeld (1884-1961), trad deels in diens voetsporen, maar deed dat geheel op eigen kracht. Vloedbeld Jr. schreef een behoorlijk oeuvre bij elkaar, waarvan hier (zoek op G.J.H. Vloedbeld) een deel vermeld staat.

Frank Löwik schreef in zijn dissertatie De Twentse Beweging: strijd voor modersproake en eigenheid (2003) het volgende over Gerard Vloedbeld:
‘G.J.H. Vloedbeld (1919) uit Almelo, zoon van ‘meister’ Vloedbeld’, kwam als achttienjarige bij de Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant (1937-1940) waarvan zijn vader de redactie verzorgde. De krant werd door de bezetter verboden. Vloedbeld schreef tevens, samen met Carel Enkelaar, voor de Twentsche editie van de Volkskrant. Hij dook in bezettingstijd meer dan eens onder en was betrokken bij het verzet. In 1947 verhuisde hij naar Amsterdam. Vloedbeld verzorgde de sportredactie van de Volkskrant. Dat bleef hij doen tot 1952. Terug in Twente schreef hij voor het Dagblad van het Oosten van 1952 tot 1965. Later was hij verbonden aan de Twentsche Courant. In 1987 begon hij zijn rubriek ‘Almelo toen en nu’, die honderden afleveringen zou kennen. Als voorzitter blies hij het historisch Genootschap Stad en Ambt nieuw leven in (1961-1978); hij was betrokken bij het werk van de Culturele Raad, bij monumentenzorg en bij het kerkbestuur van de St. Georgiuskerk. In de jaren vijftig was hij bestuurslid van de ROO (regionale omroep), secretaris van de Algemene Vereniging Twente (AVT) en van de Twentsche Schrieverskring die daar uit voortkwam. Als ‘platschriever’ was hij ook wel actief, alhoewel hij wat dat aanging enige terughoudendheid betrachtte, om niet telkens tot ‘zoon van zijn vader’ te worden gereduceerd. Zo schreef hij onder andere schetsen voor Oons jong het wicht en de dree Dieksen en verzorgde hij meer dan eens het verhaal voor de Twentsche Almanak.’

Vorig jaar schreef hij in samenwerking met zijn zoon G.J.M. Vloedbeld een lange schets over zijn vader in Jaarboek Twente onder de titel Leavensloop van ‘meister’ G.B. Vloedbeld, den Twentsen Homerus. Een uitgebreide biografische schets over Gerard Vloedbeld Jr. zou nu wel passend zijn.

woensdag 19 december 2012

Tweeduuster en Oonzelig mooiste en lelijkste Twentse woord 2012

Afbeelding: Tweeduuster (foto: Wikimedia Commons)

Tis met het meuiste en lellekste Twentse woord net as metn Top Tweedoezend, het geet ja fealijk nich um nieje wöarde, het kan wèèn dat etzelfde woord as lesten joar weent. Ik hadn der al ear aower eskreewn.

Meuiste woord
Weurde dee wa kaans hadn boawnan komm te stoan bint bieveurbeeld: strabaant, niejmoods, het soest miej, aansum antrekken, pupke, obsternoat. Mer ewunn hef tweeduuster(n) (voor de niet-Tukker: schemering).

Lellijkste woord
‘Lellijk’ is ok een lellijk woord, net as rotte of slim (= erg). Mer oonzelig (onzindelijk, vervuild) ist ewodden.

Alns lèzen? In ’t niejste weenter-nummer van n Bodbreef van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak steet er ja nog völ meer van.zondag 16 december 2012

Regionale en lokale (nieuws)websites

Uit een recent onderzoek blijkt dat er gemiddeld per gemeente een aanbod is van 29 nieuwsmedia. Hierbij wordt alles meegeteld, naast online nieuws ook dagbladen, weekbladen, huis-aan-huisbladen, radio en tv. Slechts tien van deze media brengen eigen nieuws, de rest lift mee op de andere, vooral op de websites van de dagbladen en de regionale omroep. De conclusie van het onderzoek is: ‘Meer berichten, minder nieuws’. Het aanbod verschilt sterk per regio. Gemeenten uit de provincies Friesland en Drenthe tellen twee keer zoveel media met eigen nieuws op internet (11) als gemeenten in Zeeland en Limburg (5). Overijssel zit er tussen in.

Lokaal nieuws: Gele Raaf (Almelo)

Hieronder een overzicht van regionale en lokale nieuwssites in Overijssel van groot (omroep, dagbladen) naar klein (lokale websites).

Websites van regionale dagbladen en de regionale omroep

RTV Oost, de onlangs vernieuwde sites van Tubantia (met 15 regio’s) en De Stentor (met 5 Overijsselse regio’s) brengen oorspronkelijk regionaal en lokaal nieuws. Dit geldt ook voor Boom Uitgevers met Hardenberg.nu, Dedemsvaartse Courant en Steenwijker Courant.

Websites verbonden aan media (weekkranten, en huis-aan-huis bladen, radio, tv)

Hier gaat het om websites die eigen nieuws brengen. De websites zijn een afgeleide van een week- of huis-aan-huiskrant of van een lokale radio- en tv-zender. Bij onderstaande ‘Centraal’ websites was de succesvolle nieuwssite er eerst en kwamen de weekkranten er uit voort.
Salland Centraal
Deventer Centraal
Vechtdal Centraal

De Weekkrant.nl is eigendom van Wegener huis-aan-huis media, de uitgever van (met bijbehorende nieuwssite) o.a. Deventer Post - Dinkelland - Oldenzaal – Haaksberger Koerier – Nieuws van de Week (Hof van Twente) – De Driehoek (Wierden, Rijssen) – De Koerier (Twenterand) – Ommer Nieuws – Oprechte Dalfser Courant.

Andere sites van weekbladen:

Rijssens Nieuwsblad
De Swollenaer
Brugnieuws (Kampen e.o.)

Lokaal nieuws: Weblog Zwolle

Sites van lokale en regionale radio/tv:

RTV Hellendoorn
Zwolse Omroep Organisatie
Twente FM
Delta FM

Websites met nieuws waarbij hulpdiensten betrokken zijn (brand, ongevallen, arrestaties etc.):
112 Twente
112 Enschede
112 Deventer
112 Kampen
112 Zwolle
112 Hardenberg
Regio Salland
Regio Steenwijkerland
Zie verder ook Drimble 112 nieuws

Opvallend is de opkomst van de aggregatie-sites, die geen eigen nieuws brengen, maar berichten plukken van andere nieuws-websites, zoals (betaalde) kranten, regionale omroep.
Voorbeelden: Nieuws.nl – Drimble.nl - DigiCity.nl - Nieuwsdorp.nl - ProNieuws.nl - Plaats.nl

Lokaal nieuws: Dalfsen Net

Lokale nieuwssites

Hieronder voorbeelden van lokale websites waar ‘authentiek’ nieuws te vinden is – soms aangevuld met ‘geleend’ nieuws of andersom: veel geleend nieuws met af en toe een eigen bericht. Soms zijn er veel advertenties, zodat redacteuren (deels) betaald hun werk kunnen doen, maar vaak ook drijven de websites op vrijwilligers.

Hieronder enkele (wat mij betreft) mooie voorbeelden:
Gele Raaf (Almelo)
Weblog Zwolle
Dalfsen Net
Zwartewaterkrant

Lokaal nieuws: Zwartewaterkrant

Overige lokale sites:
Twente Journaal
Almelo Aktueel
Blokzijl.nl
Nieuws uit Delden
Deventer Dagelijks
Deventer Televisie
IJsselnieuws
Diepenveen Dorp
Enschede aan Zee een al sinds 2003 bestaand stadsblog dat zich de laatste jaren vooral richt op kunst, cultuur en fotografie
Geesteren.eu
Genemuiden Aktueel
Goors Nieuws
Hardenbergs Nieuws
Nu Heino
Hart van Hellendoorn
Holtens Nieuws
Nijverdal Nu
Oldemarkt Info
Ommen Leeft
In en om Ootmarsum
Typisch Raalte
Rijssens Nieuws
Nieuwsnet Steenwijkerland
Vollenhove Nu
Vroomshoop Nu
Nieuws Zwolle

Topografische kaart van 1849 (23): Ootmarsum

Een van de meest bijzondere kaarten uit de Overijssel Collectie is de Topografische kaart van Overijssel, 1849, vervaardigd in opdracht van de provincie Overijssel. Door de systematische kartering door het Kadaster en triangulatie van Krayenhoff konden er toen voor het eerst kaarten op grote schaal gemaakt worden, die ook nog nauwkeurig waren. Deze kaart was de eerste kaart van Overijssel, waarop o.m. gedetailleerd grondgebruik en administratieve grenzen werden weergegeven. De kaart is in 32 katernen op linnen geplakt.
Deze kaart, die vrij zeldzaam is, verscheen zo'n tien jaar eerder dan de bekende Topografische Militaire Kaart.

Hieronder een katern met het gebied rond Ootmarsum en daaronder een kaartgedeelte in detail. Klik erop voor vergroting.In dezelfde tijd dat deze kaart tot stand kwam gaf A.J. van der Aa zijn Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden uit (1839-1851) met topografische beschrijvingen. Dit 13-delige woordenboek is tegenwoordig full-text op Google Books te vinden.

Van steden, dorpen en zelfs veel gehuchten, maar ook van rivieren en andere geografische namen is in dit naslagwerk een beschrijving te vinden, die de toenmalige situatie weergeeft. Enkele voorbeelden:
Ootmarsum
Nutter

maandag 10 december 2012

Regionale uitgaven 2012-21

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-51

IAI’s 2012-21

Grensgang : een historische reis langs de randen van Overijssel / Jan Ten Hove. - Kampen : IJsselacademie, 2012. - 240 p. – ISBN 9789066972308


Ik kan volstaan met het citeren van de flaptekst, die in dit geval zeker volledig de lading dekt: ‘Het boek begint met een chronologisch overzicht van de vorming en ontwikkeling van de grenslijnen van Overijssel. Het vervolg is onderverdeeld in negen etappes, waarin de lezer wordt meegenomen op een imaginaire historische reis langs de provinciale grenzen. In elk deeltraject wordt aan de hand van een aantal gevarieerde verhalen een rijk geschakeerd beeld van de grensgeschiedenis geschetst. Elke etappe wordt door zowel moderne als oude kaarten nader in beeld gebracht. Zo kan de lezer als het ware vanuit de luie stoel langs de Overijsselse grenzen reizen, terwijl hij of zij eveneens wordt uitgenodigd om interessante locaties zelf te bezoeken.’
Dit prachtig geïllustreerde boek mag gerust ‘magnifiek’ genoemd worden.

Een perfecte landcaerte van Overijssel : de kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have in het licht van hun tijd / C.M. Hogenstijn. - Kampen : IJsselacademie, 2012. - 119 p. – ISBN 9789066972292


In 1639 ontstonden grensgeschillen tussen Overijssel en Drenthe. De laatsten hadden op een recent vervaardigde kaart de grenzen onjuist weergegeven. Daarop besloten Ridderschap en Steden van Overijssel de Gedeputeerde Staten op te dragen 'een betere ende perfecte lantcaerte van dese provintie' te laten maken. De opdracht werd gegund aan Nicolaas ten Have, conrector aan de Latijnse school in Zwolle, die ook bekendheid genoot als kartograaf. Vijf jaar werkte hij aan zijn kaart, die in 1648 werd uitgebracht als z.g. landtafereel, een prachtig uitgevoerde wandkaart. Ook kwam er een verkleinde uitgave op atlasformaat. De kaart zou tot in de 19e eeuw (!) herdrukt worden – waaronder een bijzonder fraaie en beroemde herdruk in 1743 door Jan de Lat - en als basis dienen voor andere kaarten. Dit boek bevat een schat aan historisch illustratiemateriaal en is onmisbaar voor iedere liefhebber van historische kaarten.

De geest van Overijssel : een spannende verhalentocht / red. Saskia van Oostveen, Ineke Strouken. - Bedum : Profiel, 2012. - 112 p. – ISBN 9789052945385


Deze verzameling volksverhalen is door de inwoners van Overijsselse steden en dorpen zelf geschreven, of herschreven uit de eeuwenoude overlevering. Historische en moderne verhalen wisselen elkaar af.
De geest van Overijssel kwam tot stand in het kader van het Jaar van het Immaterieel Erfgoed, naar aanleiding van de wedstrijd ‘Geef je gemeente een eigen volksverhaal’, met steun van de provincie Overijssel.

De Neuze en andermans zaken : een kroniek van dertig jaar anarchie en losbandigheid in de taxi / Wouter Groote Schaarsberg en Jos Westernenk. - Wolger Media en Adviesbureau PPA, 2012. - 359 p. – ISBN 9789461901996


Teun ‘de Neuze’ Stevens is zo’n figuur waarover ontelbare anekdotes bestaan. Deze 360 pagina’s dikke biografie koppelt het levensverhaal van de goedmoedige taxichauffeur, die vooral ritjes had tijdens het nachtleven in Salland en Twente en nogal eens ‘illegaal’ reed, aan de herinneringen van zijn klanten. Voor hen is de Neuze een cultheld. Bij Teun in de taxi mocht namelijk alles.

"Met wie zijn we dan in oorlog?" : mobilisatie en oorlog rond de Grebbelinie, periode 28 augustus 1939 tot 27 mei 1940 / [Cor Hemmelder sr.]. - Achterveld : W.J. Herder, 2012. - 158 p. – ISBN 9789081587723


Cor Hemmelder was een dienstplichtige uit Hengelo die vanaf de mobilisatie in augustus 1939 tot en met 27 mei 1940 een dagboek bijhield. De vier dagen aan het front bij de Grebbelinie worden gedetailleerd beschreven en geven een beeld van de sfeer onder de soldaten in een slecht voorbereid leger, waar de onwetendheid groot was, evenals de saamhorigheid. Het dagboek werd pas na zijn dood in 1981 gevonden en is nu aangevuld met informatie achteraf uitgegeven.

Een halve eeuw kunstijs in Deventer : 50 jaar kunstijs Deventer / Ron Couwenhoven en Huub Snoep ; [foto's: Archief sportbedrijf Deventer ... et al.]. - [Utrecht : Digitalis], cop. 2012. - 63 p. – ISBN 9789461901354


Vijftig jaar geleden werd de kunstijsbaan in Deventer geopend. In 1966 vond er het EK plaats, dat het begin markeerde van het Ard en Keessie tijdperk. Vanaf die datum zou Nederland qua wedstrijdschaatsen een echt schaatsland blijven. Tal van herinneringen aan EK’s en WK’s, schaatsers als Dries van Wijhe en Gomez, de ontwikkeling van IJsselstadion tot De Scheg, de IJsselcup etc. passeren de revue.

De geschiedenis van Twente 2012 : van prehistorie tot heden / G.J.I. Kokhuis. - 3e dr. - Enschede : Van de Berg, 2012. - 500 p. – ISBN 9789055123834


Een uitgebreide en herziene druk van dit standaardwerk. Bevat uitgebreid register.

Varia uit Enters verleden / J.G. Altena. - Enter : Stichting Oudheidkamer Buisjan, 2012. - 327 p. – ISBN 9789081923712


Dit kloeke boekwerk bevat onder meer 150 jaar Enter in krantenartikelen, Enter in beeld na de Tweede Wereldoorlog (foto’s), Oorlogsdagboek van Gerard en Mimi Acda, Enternaren door de jaren heen (foto’s), Korte geschiedenis van oude Enterse boerderijen en erven.

In Deventer : Landgoederen en historische buitenplaatsen / Barbara Joustra, Jan Terlouw, Tom de Vries ... [et al.]. - Deventer : Stichting Architectuurcentrum Rondeel, 2012. - 128 p. – ISBN 9789081887304


Vierde deel van een serie over architectuur, landschap en cultuurhistorie in en rond Deventer. Dit deel behandelt de geschiedenis en beschrijft de huidige situatie van 19 landgoederen die gelegen zijn in de buurt van Deventer. Bevat ook een mooi verhaal van Jan Terlouw over het wonen op zijn landgoed De Dijkhof bij Twello.

Militaire werken nabij Olst / Stichting IJssellinie. -2012. - 58 p. – ISBN 9789072759085


Deel 2 in een serie van 3 over de IJssellinie, de zeer geheime militaire verdedigingswerken uit de tijd van de koude oorlog. In dit deel staan de permanente verdedigingswerken in het Olster deel van de IJssellinie centraal.

Ballen uit de broek / Charles Rozendal. - Voorburg : U2pi, 2012. - 145 p. – ISBN 9789087592967


Vooral komische belevenissen uit dertig jaar geschiedenis van een seniorenelftal uit Nijverdal, De Zweef 10, samengevat in één seizoen. Herkenbaar voor vele senioren die jarenlang in een vast voetbalelftal spelen.
zondag 9 december 2012

Bekende Overijsselaars van toen (7): weerprofeet kapper Flink uit Hengelo

In deze rubriek personen die in hun tijd vaak de krant haalden, maar nu (vrijwel) vergeten zijn. Vandaag weerprofeet Piet Flink, kapper te Hengelo, die in jaren 1962-1963 regelmatig het nieuws haalde.


Winter van 1963
Degenen die in de eerste helft van de jaren vijftig of daarvoor geboren zijn zullen zich de winter van 1963 herinneren als een kleine ijstijd. Van begin december tot begin maart vroor het vrijwel onophoudelijk, stormde en sneeuwde het. Vijftig jaar later is deze winter nog steeds onafgebroken. Ik schreef er al eens eerder over op dit blog.

Op 1 november 1962 schreef kapper Piet Flink uit Hengelo aan het bestuur van de Elfstedentocht, dat men zich maar vast gereed moest maken voor een nieuwe editie van de tocht op 17 januari. De kapper annex weerprofeet zat er één dag naast bij zijn voorspelling. Op 21 januari tekende De Telegraaf een nieuwe voorspelling uit zijn mond op: de al zes weken aanhoudende strenge vorst zou nog 6 weken aanhouden, met slechts af en toe een beetje dooi. Ook deze voorspelling zou exact uitkomen.

Hype
Het was met name De Telegraaf die van kapper Flink een hype – ook toen waren ze er al – maakte. Vele kranten volgden. Zo stond in het Limburgs Dagblad een foto afgedrukt met het onderschrift: Kapper Flink ontvangt dagelijks tientallen brieven van mensen die advies vragen voor het tijdstip van hun vakantie. Hij ontvangt ook reacties uit het buitenland.

Wie was kapper Flink? Hij was geboren in Musselkanaal (Groningen) omstreeks 1910 en had in 1962 een kapperszaak aan de Brugstraat in Hengelo. Later zou hij verhuizen naar de Beekstraat. In een kapperszaak was het weer het voornaamste onderwerp van gesprek.
In een vraaggesprek met de regionale omroep (RONO) vertelde hij over het geheim achter zijn voorspellingen. ‘Ik ben geen weerkundige, maar met mijn systeem heb ik veel succes. Ik heb dit van mijn vader overgenomen die schoenmaker was. Dat ik met mijn voorspelingen zo’n grote belangstelling zou krijgen had ik niet verwacht. Voor mijn systeem maakt de wind het weer. Een profeet ben ik niet. Als ik u mijn systeem vertel zegt een ieder – is het zó simpel.’

Op 21 maart wordt bekendgemaakt dat kapper Flink zich contractueel verbonden heeft aan het Weer Informatie Bureau te Den Haag. Dit bureau zal een folder gaan verspreiden, waarin wordt bekend gemaakt hoe men van de weeradviezen van kapper Flink kan profiteren. Het W.I.B. wil ook een blad uitgeven, waarin Flink een overzicht geeft van het weer in de komende maanden.
Rond deze tijd wordt hij ook op televisie geïnterviewd in KRO’s Brandpunt over zijn nieuwe lange termijn voorspellingen. Hij voorspelde 100 dagen met goed zomerweer.

Op 6 april reageren de beroeps weerkundigen van het KNMI. Zij misgunnen kapper Flink zijn succes niet, maar bekennen dat zij dergelijke voorspellingen niet kunnen doen, omdat het weer op lange termijn onmogelijk te voorspellen is. Zij zien de Enkhuizer Almanak en kapper Flink niet als concurrenten. Wel durven ze te voorspellen dat na een paar totale missers over kapper Flink nooit meer gesproken zal worden.

De publieke opinie kantelt
In mei werd de kapper nog door Nijmeegse studenten ‘ontvoerd’ en mee naar Nijmegen genomen, waar ze hem tot erelid van hun studentenvereniging benoemden, waarna hij op een praalwagen een feestelijke rijtoer door de stad maakte.

Toch kwam er al snel een einde aan de bewondering voor kapper Flink. Met de paasdagen zat hij er volkomen naast. Op 16 april kopt de Friese Koerier: ‘Kapper in zijn hemd’, wanneer de door Flink voorspelde mooie zonnige paasdagen nat en koud bleken.
De jaren daarna verschijnt nog enkele keren zijn naam in de kranten wanneer hem nog eens om een voorspelling wordt gevraagd. De Elfstedentochtvereniging beweerde achteraf nooit een brief van kapper Flink te hebben ontvangen….

Hoe ik aan deze informatie kom? Een half uurtje speuren in de Historische kranten website van de KB.

Vijftig jaar later kunnen lange termijn voorspellingen nog steeds niet gegeven worden. Wie herinnert zich niet de aankondiging van een horrorwinter vorig jaar? Het deed mij besluiten toch maar eens winterbanden aan te schaffen. Achteraf denk ik dat de winterbandenmaffia achter de horrorwinter zat.

zaterdag 8 december 2012

Mediagrafie (5): Almelo

In de jaren tachtig werkte ik mee aan het samenstellen van bibliografieën en catalogi in gedrukte vorm over voornamelijk Overijssselse onderwerpen. Bibliografieën verschijnen bijna niet meer. Er is ook zoveel meer informatie te vinden dan alleen gedrukte materialen. Hierbij een ‘aanzet tot een mediagrafie’, ditmaal van Almelo. Wie aanvullingen heeft, graag….

Kaart 1866

Informatie over Almelo is uiteraard te vinden op Plaatsengids en Wikipedia.

Geschiedenis van Almelo

Op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo staan artikelen over de geschiedenis van Almelo, die eerder werden gepubliceerd in het dagblad Tubantia.

Niet op internet maar wel ter plekke is zeer veel informatie over de geschiedenis van Almelo te vinden bij het Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek van Almelo.

Een andere belangrijke bron van informatie is het Stadsmuseum Almelo, waar onder andere een bibliotheek, een ansichtkaarten- en fotocollectie, een textielcollectie, een genealogische collectie en allerlei voorwerpen ondergebracht zijn.

Een Canon van Almelo is er (nog) niet, wel een jaartallenlijst.

Plaatsbeschrijving Almelo in 1903

Foto’s – films

Verreweg het grootste online fotoarchief (9000 afbeeldingen) staat op de website van Archief Almelo (zie Beeldcollectie)

Toen was Almelo nog mooi

Fotogalerie van de Stichting Almelo in Woord en Beeld

Fotoarchief Peter Leeuwen

Beeldbank Historisch Centrum Overijssel (foto’s en films)

Beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Reportages, film(fragmenten), radio, etc. op Geschiedenis 24

Huis Almelo

Romans en verhalen die zich (gedeeltelijk) afspelen in Almelo

Boeken, tijdschriften, dvd’s etc. over Almelo (zoek op Almelo)

Almelo in historische kaarten

Almelo in de krant

Dialect van Almelo (voorbeelden)

Bekende Almeloërs van vroeger en nu (vul bij plaats Almelo in)

Almelose familienamen

Typisch Almelose familienamen, waarvan in 1947 meer dan de helft van de naamdragers in Almelo woonde – de zogenaamde ‘kernnamen’ in het Nederlands Repertorium van Familienamen (eerst totaal Overijssel, dan Almelo): Bokhove (162-87), Bolk (137-88), v.d. Elst (151-137), Getkate (147-80), Grob (115-58), Grobben (308-160), Hammink (354-216), Hinnen (124-94), Hondebrink (273-182), Knoop (132-74), Korte (150-80), van Limbeek (107-78), Lowik (118-98), Reefman (140-77), Van het Reve (100-55), Slaghuis (201-120), Stegehuis (240-185), Bal (51-30), Bonvanie (64-37), Brüggeman (67-57), Brummer (95-80), Drosten (60-30), van Duiven (54-45), Geurtse (90-46), Groote (58-31), Haakmeester (51-36), v.d. Ham (83-45), Hinsenveld (58-44), Hoevenberg (61-32), Janmaat (50-28), v.d. Keuken (57-47), Krabshuis (70-40), Landhuis (50-30), Langeveld (71-42), Loo (51-41), Oude Breuil (85-57), Pezij (61-57), Protzman (73-46), Schelfhorst (94-86), Schipdam (61-50), Schoppert (50-45), Slettehaar (65-65), Stulen (72-57), de Voer (62-35), Westerhoff (58-31), Zandhuis (62-42)

Genealogie

Genealogisch bronmateriaal 
Ga naar: Diversen – Regionale bestanden – Digitale bronbewerkingen (link in de tekst) – Overijssel – internet.

Zoek op de website van Archief Almelo in de Burgerlijke Stand.

vrijdag 7 december 2012

Muziek uit het oosten (56): Opgezwolle

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


De Zwolse vertolkers van Nederlandstalige hiphop waren nog niet voorbij gekomen in deze rubriek. Bij deze. Wie meer wil weten: er is zat over hen te vinden op internet.

woensdag 5 december 2012

Poetica Transisalanae (2): Willem Wilmink - Plechelmusbasiliek Oldnzel

Een jaar lang, van september 2007 tot september 2008, werd op RTVOost elke werkdag een gedicht voorgedragen over een Overijsselse plek of onderwerp, voorzien van passende beelden en muziek, een soort mini-clips. Geen dag zonder gedicht heette de reeks. De filmpjes zijn grotendeels nog in het archief van RTVOost te vinden.

Get Microsoft Silverlight Willem Wilmink - Plechelmusbasiliek Odnzel
Dit is t hoes, wus ik as keend,
woar alns in disse stad um dreait.
Noe dreait allenig meer de weend
der nog umhen en weait en weait.

Dit was aleer n hoes van God,
dat vrede in t gemood kon gevn.
Noe is t aait duuster, aait op slot,
t kon ok wa n fabriek west hebn.

Ik heb kortns nog doarboetn stoan
en ik besefn tot mien schrik:
wa'k dach wat nooit kapot kon goan,
is eerder oet de tied as ik.

zondag 2 december 2012

Website Erfgoed Rijssen-Holten: veel informatie over personen en gebeurtenissen


Ruim twee jaar geleden werd begonnen de archieven van de oudheidkamers in Rijssen en Holten en van de gemeente Rijssen-Holten te digitaliseren. Dat wil zeggen: 15.000 foto’s, tientallen jaargangen kranten en de openbare akten van de burgerlijke stand en de gezinskaarten, waarvoor men nu niet meer naar het stadhuis hoeft.

Beeldbank
De beeldbank Rijssen-Holten bevat momenteel ruim 15.000 foto’s. Grote aantallen foto’s liggen nog klaar om gescand en beschreven te worden.
Over een aantal onderwerpen zijn foto’s verzameld en als themacollectie weergegeven.

Kranten
De complete uitgave van het Holtens Nieuwsblad (1949-2009) is gedigitaliseerd. Voor zover aanwezig is ook het Rijssens Weekblad op internet in te zien.

Genealogie
De openbare akten van de burgerlijke stand zijn direct in te zien en gratis te printen.

Kortom: op de website Erfgoed Rijssen-Holten staan toegangen tot een grote hoeveelheid lokale historische informatie. Met name gegevens over personen en gebeurtenissen uit het nabije verleden zijn ruim voorradig. Eén van mijn grootouders komt van boerderij Aalpol onder Holten. Alleen al in het Holtens Nieuwsblad levert zoeken op deze familienaam zo’n 400 treffers op. Het zou een halve dag kosten deze allemaal te bekijken.
Op andere websites van historische verenigingen vind je vaak informatie over gebouwen, over het ontstaan en de geschiedenis van de plaats etc. Hier is duidelijk gekozen voor het digitaliseren van bronnen. Eén tip: het digitaliseren van een oude adresgids of telefoonboek zou juist op deze website niet misstaan.

zaterdag 1 december 2012

Grenspalen verzamelaars


Lezend in het zojuist verschenen en werkelijk prachtige boek Grensgang van Jan ten Hove – iedereen die iets heeft met de geschiedenis van Overijssel moet dit boek aanschaffen – werd ik geattendeerd op een bijzondere club: de OGVC, de Overijsselse Grenspalen Verzamelaars Club. Ja, je kunt postzegels verzamelen maar ook grenspalen. Gelukkig voor de naaste verwanten van deze verzamelaars gaat het hierbij niet om replica’s op ware grootte o.i.d. van de grensstenen, maar om foto’s van de vaak eeuwenoude objecten. Op de website van de OGVC opdegrens.eu worden alle grenspalen uitgebreid beschreven. Maar er is nog veel meer te vinden. Het is even zoeken op de site, maar je vindt er van alles wat met de Overijssels-Duitse grens te maken heeft: feiten, verhalen, anekdotes, verslagen van grenswandelingen, foto-reportages etc. Klik op de afbeelding hierboven bij Index op Inhoud.
Nog meer weten over grenzen en grenspalen? Zie: De grenspalen van Nederland en Overzicht grenspalen in Nederland.