donderdag 31 januari 2013

Genomineerden Overijssels Boek van het Jaar 2012 zijn bekend

Voor de vijfde keer organiseren Historisch Centrum Overijssel (HCO), Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) de verkiezing van Overijssels Boek van het Jaar. Voor de tweede keer is er ook een aparte fictie-prijs.

De prijsuitreiking vindt plaats in de boekenweek op donderdagavond 21 maart in de Bibliotheek Hengelo. Daar zal presentator Peter Schoof korte interviews houden met de auteurs van de genomineerde boeken en zal gedeputeerde Hester Maij de winnaars bekend maken.


Klik op de afbeelding hierboven voor meer informatie over de boeken, de jury’s en de winnaars en genomineerden in voorgaande jaren.

Genomineerd in de categorie non-fictie (over geschiedenis en cultuur van Overijssel)

Armenzorg en Nabuurschap: de armvoogdij Muggenbeet / door Jos Mooijweer, [vormgeving: Frank de Wit]. Kampen, IJsselacademie – over de meer dan drie eeuwen oude geschiedenis van de armenzorg maar ook over de geschiedenis van Muggenbeet in bredere zin.

Dwangarbeid in Staphorst: Joodse werkkampen in Staphorst en Rouveen / door Gert-Jan Westhoff, [vormgeving: Slotemaker Santema]. Kampen, IJsselacademie – over drie ‘werkverruimingskampen’ in Staphorst, die het voorportaal vormden voor de vernietigingskampen.

Eerst de waarheid, dan de vrede: Jacob Revius 1586-1658 / door Enny de Bruijn. Zoetermeer : Boekencentrum – biografie over de Deventer dichter, predikant en hoogleraar, onder meer gebaseerd op nieuwe bronnen

Geknoopt & geweven. De kleurrijke geschiedenis van de Deventer tapijtindustrie / door Sam de Visser en Nina Herweijer. Stichting Industrieel Erfgoed Deventer – over de geschiedenis van de Deventer tapijtindustrie, bekend van de handgeknoopte tapijten met verfijnde dessins en een hoge kunstzinnige waarde.

Grensgang. Een historische reis langs de randen van Overijssel / door Jan ten Hove, [vormgeving: Slotemaker Santema]. Kampen : IJsselacademie - een imaginaire historische reis langs de provinciale grenzen, waarbij aan de hand van een aantal gevarieerde verhalen en veel oude en nieuwe kaarten een rijk geschakeerd beeld van de grensgeschiedenis geschetst wordt.

Hoe God verscheen in Saksenland: Widukinds knieval voor Karel de Grote / door Dirk Otten ; [red.: Sybrand Buve]. Deventer Universitaire Pers – de geromantiseerde verhalen over de kerstening van de Saksen blijken niet te kloppen, de leer van Gods liefde werd met terreur verbreid. Het was uiteindelijk de relikwieëncultus die de Saksen aansprak.

Jonker in de 19e eeuw: George van Heeckeren van Wassenaer, de kleine heer van Twickel / door Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma. Uitgave in eigen beheer – dit boek geeeft niet alleen een beeld van het leven op een buitenplaats, maar ook inzicht in de opvoeding en educatie van kinderen uit adellijke families in de 19e eeuw.

Onze man in Constantinopel: Frederik Gijsbert Baron van Dedem (1743-1820) / door Henk Boom. Zutphen : Walburg Pers – over een opmerkelijke Overijsselse baron, die Nederlands langst zittende ambassadeur in Constantinopel zou worden, en moest laveren tussen prinsgezinden en patriotten.

Een perfecte lantcaerte van Overijssel: de kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have in het licht van hun tijd / C.M. Hogenstijn, [vormgeving: Frank de Wit]. Kampen : IJsselacademie – over de in 1648 uitgebrachte beroemde kaart van Ten Have die tot in de 19e eeuw (!) herdrukt zou worden en lange tijd als basis diende voor andere kaarten.

Troebelen in de Twentse textiel: 100 jaar sociale strijd / door Wim H. Nijhof. WBOOKS Zwolle - nergens in Nederland hebben arbeiders feller voor hogere lonen en kortere werktijden gevochten dan in de Twentse katoenindustrie, zoals blijkt in dit standaardwerk.

Genomineerd in de categorie fictie (romans, verhalen, gedichten)

Ozkan Akyol. Eus: Een schelmenroman. Amsterdam : Prometheus - autobiografisch verhaal van een tweedegeneratie Turkse Nederlander, die geleidelijk afglijdt naar het criminele milieu, maar naar eigen zeggen net op tijd het licht ziet doordat hij in de bajesbieb kennismaakt met de literatuur!

Sandra Di Bortolo. Spaghetti met hutspot: hoe het jongste zusje verstrikt raakte in een Italiaanse familiehiërarchie. Haren : Mooi Media - over een tweede generatie Italiaans immigrantengezin dat na de dood van de ouders in disbalans raakt. Als de vier kinderen hun ouderlijk huis leegruimen, komen oude spanningen en frustraties naar boven.

Lenze L. Bouwers. Loutering. Utrecht [etc.] : Uitgeverij de Contrabas - in vanouds vormvaste verzen roept de voormalige stadsdichter van Zwolle een wereld op die inderdaad 'gelouterd' lijkt te zijn.

Miriam Janssen. Voeten in vandaag. Oosterbeek : Uitgeverij Kontrast - de dichter vouwt haar persoonlijke, innerlijke landkaart voor je open. Niet langs de drukke snelwegen van het lawaaierige alledaagse, maar langs voorzichtig aftastende gevoelspaden.

Almar Otten. Blauw goud. Amsterdam : Sijthoff - een met vaart geschreven deels in Deventer spelende thriller met levensechte personages en gebeurtenissen, waarin een middeleeuws boek, corruptie en macht een rol spelen.

Rina Steenstra & Hilde Traas. Moordmissie. Uitgave in eigen beheer – in deze in Twente spelende thriller neemt een vrouw na 20 jaar wraak op personen die haar destijds hebben aangezet om mee te doen aan seksspelletjes.

Beppie van Zutphen. Van slag. Soest : Boekscout.nl - deze roman speelt gedeeltelijk in Twente, in de buurt van het Springendal bij Vasse en Ootmarsum en is gebaseerd op ervaringen van de zoon van de auteur die in Spanje betrokken raakte bij een verkeersongeval.

Peter de Zwaan. De bruiloften van Annika Kommer. Amsterdam : Cargo – Enschede en Twente vormen de plaats van handeling, er is een ingewikkelde plot en misdadige en eigenaardige personages hebben de overhand in de roman. In de wereld van De Zwaan is geen plaats voor saaie normale mensen.

dinsdag 29 januari 2013

Regionale uitgaven 2013-3

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-05

IAI’s 2013-3

Geniet van het Twentse buitengebied / Harry Wonink. - Denekamp : Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789491640018. - € 24,95


Harry Wonink, oud-journalist, die zijn leven lang door de Oost-Nederlandse natuur zwierf en daar vele boeken en artikelen over schreef, schetst in dit boek vooral het boerenland, dat je meteen tegenkomt wanneer je je stad of dorp uit rijdt. Wat er speciaal valt te genieten in bepaalde jaargetijden komt bijvoorbeeld aan de orde maar ook geeft hij een inkijkje in het functioneren van een landbouwbedrijf.

Natuurlijk Vechtdal : Ommen - Hardenberg - Duitse grens / Johan Poffers ... [et al.] ; red. Theo van de Vliet. - Denekamp : Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789081590792. - € 24,95


Zes auteurs schreven mee aan dit boek dat ‘vooral met foto’s, ondersteund door relevante teksten, wil laten zien hoe mooi het Vechtdal is tussen Ommen, Hardenberg en de Duitse grens. U kijkt naar de Vecht zelf en naar de natuur eromheen’. Ook wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het Vechtdal en aan de plannen voor de toekomst.

Watersnood Almelo : februari 1946 / C.B. Cornelissen. - Denekamp : Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789081590778. - € 19,95


De gebeurtenis trok destijds landelijk niet zoveel aandacht. Er waren ook geen slachtoffers te betreuren. Toch staat de Watersnood van februari 1946 in de herinnering gegrift van de Almeloërs die erbij waren. Want veel huisraad, huisdieren en vee ging verloren. Honderden panden raakten zwaar beschadigd. Zo vlak na de oorlog liep de hulpverlening nog niet op rolletjes. De auteur interviewde de betrokkenen van toen en toont vele nooit eerder gepubliceerde foto’s.

Hanzelijn : oude en nieuwe land verbonden / Ingrid D. Jacobs e.a. - Utrecht : Matrijs, 2012. - 143 p. - Uitgave in samenwerking met: ProRail. – ISBN 9789053454558. - € 24,95


In 1986 werd voor het eerst gesproken over de Hanzelijn, in 2007 werd eraan begonnen en nu is de spoorlijn Lelystad-Zwolle klaar. Dit rijk geïllustreerde boek schetst een compleet beeld van de totstandkoming van de Hanzelijn aan de hand van verschillende thema’s als organisatie, landschap, geschiedenis, architectuur en techniek. Op deze manier komen veel onderwerpen aan bod, van de geschiedenis van de inpoldering tot de stationsarchitectuur, maar ook de infrastructurele en bestuurlijke uitdagingen. Tenslotte dragen interviews met uiteenlopende betrokkenen bij de totstandkoming van de Hanzelijn bij aan een gevarieerd boek.

Tubantia : verzameling van plaatjes en prentjes van Twentsche huizen, hoeven & merkwaardige momenten / G.J. ter Kuile [ fotokeuze: Herman Hagens, red.: Jan van Alsté]. - Enschede : Vereniging Oudheidkamer Twente, 2012. - 153 p. – ISBN 9789461909732. - € 25,-


Uit een aan de Oudheidkamer Twente geschonken fotoalbum van de bekende schrijver over Twentse geschiedenis G.J. ter Kuile (1871-1954) zijn de meest bijzondere foto’s geselecteerd en gebundeld, waarbij de oorspronkelijke bijschriften zoveel mogelijk zijn overgenomen.
Het boek wordt als ebook gratis ter beschikking op de website van de OKT.

Kleurrijk Denekamp : vanaf 1950 / Wim Journée. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789491640025. - € 24,95


Selectie van foto’s van Denekamp vanaf de jaren zestig, waarin aanvankelijk veel verdween omdat historisch besef bij de bestuurders ontbrak, maar de rond 1970 uitgevoerde Doorbraak (‘een het centrum van Denekamp splijtende racebaan’) werd in het afgelopen decennium omgetoverd tot een nieuw dorpshart.

Zwolle in vogelvlucht : de groei van een stad / fotografie John Davids. - Zwartsluis : John Davids Fotografie, 2012. - 147 p. – ISBN 9789082005103. - € 29,95


Recente luchtfoto’s van Zwolle, die in volgorde van de groei van de stad zijn weergegeven, van het oude centrum tot en met de bouw van de Hanzelijn.

De Eeshof - Tubbergen : hearfst en toch ... de wörmte van de zun / Gerard Droste. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2012. - 168 p. - € 24,95


Interviews met bewoners, medewerkers en andere betrokkenen bij het verzorgingstehuis de Eeshof in Tubbergen, waarbij de auteur niet alleen de vaak bijzondere levengeschiedenissen heeft opgetekend, maar ook vraagt naar de mening van de geïnterviewden over een veelheid aan onderwerpen.

Deventer jaarboek 2012 / red.: J.C. Bedaux ... [et al.]. - Jrg. 26. - Deventer : Corps 9 Publishers, 2012. - 144 p. – ISBN 9789079701193. - € 15,-


Gevarieerd jaarboek met kortere en langere artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van Deventer en een aantal vaste rubrieken, waaronder een archeologische kroniek.

Levensschetsen / opgetekend door Henk Klifman. - Hardenberg : Heijink, 2012. - 81 p. – ISBN 9789491391033. - € 14,95


De auteur schetst zijn eigen leven en dan vooral zijn werkzame leven. Klifman werkte zijn leven lang in de zuivelindustrie onder meer als kalverschetser, een nu uitgestorven beroep – hij schetste de vlekken van het kalf op een kaart, nodig voor de herkenning van het kalf. Het boek geeft een inkijk in de veehouderij en zuivelindustrie na de Tweede Wereldoorlog.

Köklenmek : wortelen : drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen / met medew. van Herman Aarts, Bea Mol ... [et al.]. - Zwolle : Historisch Centrum Overijssel, 2012. - 99 p.


Een aantal personen uit de Turkse gemeenschap in Zwolle is in het kader van het project 'Cultureel erfgoed andere culturen' geïnterviewd. In de interviews wordt openhartig verteld hoe de eerste Turken als gastarbeider naar Zwolle kwamen, hoe ze na verloop van tijd hun gezin lieten overkomen uit Turkije, hoe ze geleidelijk hun draai vonden in Zwolle en hoe allerlei Turkse organisaties en verenigingen werden opgericht. Deze interviews zijn gebundeld tot de uitgave Köklenmek (=wortelen).
maandag 28 januari 2013

Heleen Bosma is Dichter bij Overijssel


Vanmiddag werd de titel Dichter bij Overijssel door gedeputeerde Hester Maij toegekend aan Heleen Bosma uit Deventer. Tijdens de periode 2013-2015 zal zij als provinciedichter optreden. Dat wil zeggen dat zij in opdracht van de provincie ten minste 6 gedichten per jaar zal schrijven. Hester Maij deed ook een oproep aan de diverse stads- en dorpsdichters om inbreng te leveren.

Er waren vijf dichters genomineerd: naast Heleen Bosma waren dat Benne Solinger (Raalte), Paul Gellings (Zwolle), Reinier de Rooie (Hengelo) en Alet Boukes (Zwolle). De dichters lazen eerst voor uit eigen werk en werden geïnterviewd, alvorens het oordeel van de jury bekend werd gemaakt. De uitverkiezing gebeurde in samenwerking met het Netwerk Overijsselse Bibliotheken en de Stichting Literaire Wandelingen in Overijssel.

Heleen Bosma is de derde Dichter bij Overijssel. De afgelopen periode (2011-’12) bekleedde Dick Schlüter de eervolle functie. Kijk hier voor zijn oeuvre dat hij naliet als provinciedichter. De eerste provinciedichter was in de jaren 2009-2010 Koos Geerds.

zondag 27 januari 2013

Geschiedenis Polder Mastenbroek


Een originele vorm van geschiedschrijving. De geschiedenis en het leven van de bewoners van de polder Mastenbroek komt tot leven op de negen kruispunten in de polder. Vanaf half februari zullen op elk van de kruispunten betonnen zuiltjes met een QR-code geplaatst worden. Door het scannen van de code krijgt de passant direct de informatie over het betreffende kruispunt op het scherm.

Uiteraard zal de informatie ook terug te vinden zijn op de website Polder Mastenbroek. Hier zijn op dit moment ook al veel verhalen te vinden over bewoners, gebeurtenissen en vele onder werpen uit de geschiedenis van de polder Mastenbroek.

zaterdag 26 januari 2013

Oudheidkamer Twente strikt babyboomers

In de jaren 80 werd de VUT-regeling ingevoerd en kregen met name werknemers in grote bedrijven zulke mooie ‘aanbiedingen’ om vervroegd te stoppen, dat ze er haast niet onderuit konden. Veel van deze fitte Vutters werden lid van een historische vereniging en stortten zich op vrijwilligerswerk, dat bestond uit knippen van kranten, verzamelen en beschrijven van foto’s, genealogisch onderzoek en later het scannen en digitaliseren van foto’s etc.

(afbeelding: Bas Köhler)


Nu veel van dat werk klaar is en de beruchte babyboomers eraan komen heeft de Oudheidkamer Twente bedacht hierop in te spelen. Zij willen deze jongste generatie ouderen graag binnen hun vereniging halen, en hebben iets bedacht om hen te paaien.

De Oudheidkamer Twente heeft een start gemaakt met het Activeer de babyboomers project, waarvoor ook subsidie is verkregen. Met de (hopelijk) nieuwe toestroom van actieve en relatief ‘jonge’ leden (de babyboomers dus) wil men de focus naar naoorlogs cultureel erfgoed verleggen en meer activiteiten op het gebied van naoorlogs cultureel erfgoed organiseren. Denk hierbij aan muziek, mode, kunst, taal, sport, beroepen, architectuur, wonen, bedrijvigheid, onderwijs, religie en vrijetijdsbesteding. Het gaat over de periode dat de babyboomers jong waren. De OKT hoopt dat velen zich zullen aanmelden en mee willen helpen werkgroepen te vormen voor genoemde thema’s.

Interesse? Kijk op de website van de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT)

dinsdag 22 januari 2013

Muziek uit het oosten (58): Sticks

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


De Zwolse rapper Sticks kwam onlangs met een nieuw album getiteld Stick Bukowski, genoemd naar zijn favoriete auteur. Sticks (Junte Uiterwijk) is behalve rapper ook docent aan de Utrechtse Herman Brood Academie, samen met Erben Wennemars ambassadeur van PEC Zwolle United, dat projecten in wijken organiseert en begeeft zich op het pad der literatuur. Kijk hier voor een uitgebreid interview.

zaterdag 19 januari 2013

Verrassende websites

De genomineerden in de drie categorieën (Musea en Themasites, Verenigingen en Particulieren, Archiefdiensten) voor de Online Geschiedenis prijs zijn bekend gemaakt, evenals de 20 websites die aan kop staan bij de verkiezing van de Publieksprijs en waar tot 8 februari op gestemd kan worden. Onder de 35 sites zijn geen Overijsselse te vinden.
Kijk hier voor de genomineerden en hier voor de (voorlopige) top 20.

Er zijn veel prijzen maar het mooie van deze verkiezing vind ik altijd dat je zoveel goeie websites bij elkaar vindt. Ik kom dan vaak verrassende websites tegen die ik nog niet kende. Eén ervan is IS Geschiedenis – klik op de afbeelding – die ik ooit wel bekeken had maar nu veranderd en sterk uitgebreid blijkt te zijn. De website brengt historische achtergronden bij het nieuws en er staan inmiddels zo’n 1700 bijdragen op. Dagelijks komen er nieuwe bij.


Enkele andere websites uit de lijst die ik hierbij als tip geef:

Middelburg Dronk – hier heb ik het al vaker over gehad en ik heb er dit jaar ook op gestemd

Oud Nieuws – naar eigen zeggen het damesblad onder de websites, met genoeg interessante artikelen voor mannen

Gouden Eeuw – de site bij de tv-serie. Elke dag een krant met 1 jaar nieuws uit 104 Gouden Eeuw jaren

vrijdag 18 januari 2013

Vandaag precies vijftig jaar geleden

Op 18 januari 1963 won Reinier Paping de Elfstedentocht. Dat feit is niet te missen. Deze week trad hij met zijn maten Jan Uitham en Jeen van de Berg op in DWDD en werd er een Andere Tijden Sport special uitgezonden, eerder deze maand werd een postzegel met zijn beeltenis uitgegeven etc.

Drie plaatsen in Overijssel claimen Paping, de man die in 2000 door de kijkers van Studio Sport werd uitgeroepen tot de individuele sporter die de meest aansprekende prestatie van de twintigste eeuw had geleverd, als hun plaatsgenoot. Dedemsvaart omdat hij er is geboren en er opgroeide, Ommen omdat hij er woonde in 1963 en Zwolle omdat hij er al bijna een halve eeuw woont. Ommen doet er het meest aan Paping te annexeren. Er werd al eens een bronzen plaquette op de muur van het voormalige stadhuis onthuld, binnenkort krijgt hij een standbeeld en momenteel wordt een tentoonstelling aan hem gewijd. Paping laat het zich allemaal aanleunen, en in Ommen komt hij graag. Naar eigen zeggen behoorden de twee jaar die hij in Ommen verbleef, in een houten vakantiehuisje op Camping Vakantievreugd, tot de mooiste van zijn leven.


Hieronder een biografische schets van Reinier Paping zoals deze te vinden is op de website WieIsWieinOverijssel.

Reinier Paping
Reinier Paping was op de dag van zijn overwinning 31 jaar. Hij was geboren in Dedemsvaart in een gezin van negen kinderen. Zijn vader was aanvankelijk landbouwer maar werd later textielkoopman en winkelier. Reinier volgde de mulo en daarna ging hij naar een jongensinternaat in Amersfoort. Leren was niet zijn hobby, sporten wel. Op zijn zeventiende voetbalde hij al in het eerste van voetbalvereniging Dedemsvaart. Maar hij was ook lid van de gymnastiek- en turnvereniging. Tennissen deed hij ook nog, en schaatsen. Vooral voor laatstgenoemde sport bleek hij veel talent te hebben. Hij verwierf zich een plek in de kernploeg en werd enkele keren Overijssels kampioen . In de beginjaren van zijn schaatscarrière noemde men Paping 'het vogeltje' omdat hij met zijn armen wapperde. Pas in het laatste jaar legde hij zich toe op het rijden van langere tochten. Des te opmerkelijker en indrukwekkender is zijn prestatie te noemen.

Hij behaalde in 1959 het diploma Algemeen Sportleider aan het CIOS in Overveen. Hij was gymnastiekleraar, gaf tennislessen in Nijmegen en Ommen, waar zijn oom en naamgenoot Reinier Paping een hotel had. Zo kwam hij na zijn huwelijk met Joke van Leerzem in een zomerhuisje in Ommen terecht aan de vooravond van de Elfstedentocht in 1963.
Toen echtgenote Joke hem op die 17e januari in 1963 uitzwaaide, gaf ze hem nog een zakje Brinta mee en het 'dienstbevel' om het op te eten voordat hij het ijs op zou gaan. De volgende ochtend van vrijdag 18 januari 1963 begon Reinier Paping met bijna 10.000 andere deelnemers aan de 12e Elfstedentocht. Het had 's nachts hard gevroren en ook overdag bleef de temperatuur ver onder nul. Bovendien stak er een sterke wind op die de noordhoek van Friesland in een waar Siberië veranderde. Slechts 126 schaatsers, waarvan 57 (van de 568 gestarte) wedstrijdrijders en 69 (van de 9294 gestarte) toerrijders, doorstonden alle beproevingen en kwamen in Leeuwarden over de streep. Reinier Paping was na 10 uur en 59 minuten de eerste en werd verwelkomd door de koninklijke familie. Op 22 minuten volgde nummer 2, Jan Uitham. Jeen van den Berg, de bekende onderwijzer uit Heerenveen volgde als derde en een verrassende vierde plaats was er voor Albert Weijs uit Blankenham.

De twaalfde Elfstedentocht van 1963 is nog altijd de meest heroïsche van de vijftien edities die tot nu toe van 'de tocht der tochten' gereden zijn. Niet voor niets werd Paping, de man uit Dedemsvaart, in het jaar 2000 door de kijkers van Studio Sport uitgeroepen tot de individuele sporter die de meest aansprekende prestatie van de twintigste eeuw had geleverd.

Met zijn overwinning won Paping twee jaarkaarten voor de Deventer ijsbaan en een zilveren sigarettendoos. Naast hem was er nog een winnaar: Brinta. Op TV vertelde Reinier dat hij die dag met Brinta was begonnen. Dat leverde hem namens de Brinta-fabrikant nog eens een sigarettenaansteker en een föhn op. Grote geldbedragen waren in die tijd nog niet aan uitmuntende sportprestaties verbonden. Toch kon Paping zijn roem later verzilveren. Zijn sportzaak in Zwolle, die hij kort na zijn overwinning opende, mocht zich verheugen in een grote klandizie die van heinde en verre kwam om de held te aanschouwen. Eén van de klanten was de latere tweevoudig Elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem (1958). Vanuit zijn woonplaats St. Jansklooster kwam Evert naar Zwolle om er zijn schaatsen te kopen. Op 21 februari 1985 en op 26 februari won van Benthem de dertiende en veertiende Elfstedentocht. De laatste in een tijd van 6 uur en 55 minuten, vier uren sneller dan Paping!

Het verhaal van de tocht opgetekend uit de mond van de winnaar en zoals het de volgende ochtend in de krant stond: 'Het moeilijkste moment maakte ik eigenlijk in Franeker door', verklapte hij. 'Kijk, ik was tussen Bolsward en Witmarsum weggekluund. Ik had wel nooit een Elfstedentocht gereden, maar ik had gehoord en gelezen, dat dit het zwaarste stuk zou zijn. We reden daar met een kopgroep, maar ik moest steeds vooraan zitten. Ook toen ik een gat van zo'n honderd meter had geforceerd en gezelschap kreeg van Jeen van den Berg, Anton Verhoeven en Jan Uitham, wilden of konden deze geen kop doen. En toen ben ik, meer lopend dan schaatsend, weer weggesprongen. Na enige tijd keek ik om en zag dat de anderen rustig waren blijven rijden, voor zover mogelijk natuurlijk. Nou, toen dacht ik: "ieder zijn meug" en ik ben op mijn manier verder gegaan. En bij Harlingen hoorde ik tot mijn stomme verbazing, dat ik tussen de drie en vier minuten voor lag. Maar goed, ik nog geen erg, ik ga mijn eigen gang. En bij Franeker wordt me duidelijk gemaakt, dat ik ruim tien minuten heb gewonnen. Ik heb toen overwogen op de anderen te wachten, want ik vond het een enorm waagstuk om alleen te beginnen aan de ongeveer 60 kilometer naar Dokkum, tegen de wind in en met slecht ijs voor de boeg. Want ook dat was bekend, nietwaar? Het was even een moeilijk probleem, maar ik bedacht opeens dat tien minuten toch wel een heel behoorlijke voorsprong was. Enfin, ik ben in mijn eigen tempo doorgegaan en dacht: Als ze me inhalen, zie ik het wel en ga ik met hen verder. Maar alle mensen het was wel zwaar. Ik ben zeker acht keer gevallen op dat stuk en telkens weer op mijn rechter elleboog. Hele stukken heb ik gelopen, omdat schaatsen niet mogelijk was. En toen zei een toeschouwer ter opkikkering dat ik van Dokkum naar de eindstreep de wind in de rug zou hebben. Dat heeft me erdoor gesleept. Ik heb Dokkum gehaald, op mijn eentje. Op de tocht van Dokkum naar Bartlehiem kwam ik mijn concurrenten, zoals u weet, tegen en kon ik uit eigen waarneming vaststellen, dat ik een behoorlijk eind voor lag. Ik herkende van het viertal alleen Jeen van den Berg, want het ging erg snel - ik ging immers voor de wind - en toen besefte ik pas dat ik die voorsprong moest kunnen houden. Van dat moment af heb ik alleen maar gedacht aan de eindstreep en waren er geen moeilijkheden meer. En ik heb het gehouden, zoals u weet'.

Waar Paping tijdens zijn triomftocht geen weet van had was het slagveld achter hem. Om twee uur 's middags werden 2000 deelnemers in Woudsend van het ijs gehaald, omdat zij onmogelijk op tijd nog de finish zouden kunnen bereiken en de omstandigheden (de kou en de stuifsneeuw) steeds beroerder werden. Veel deelnemers kregen last van sneeuwblindheid en bevriezing van ogen en andere ledematen.

Reinier Paping was een van de eerste sporters die niet alleen door zijn prestaties, maar ook door de macht van het medium televisie uitgroeide tot Bekende Nederlander. De televisie-beelden van het evenement in de middag maakten hem in één klap beroemd. Het was het eerste grootschalige evenement in de buitenlucht dat rechtstreeks werd uitgezonden. Natuurlijk kon de tocht niet zo nauwgezet gevolgd worden als bij latere edities. Er stonden rapportagewagens van de NTS in Bartlehiem en bij de finish. Bovendien werden 's avonds nog de filmbeelden uitgezonden die op diverse plekken langs de route gemaakt waren. Wie geen televisie kon kijken, kon al vanaf half zes 's ochtends terecht bij de radio, waar de gezamenlijke omroepen de hele dag een uitzending verzorgden die pas om middernacht eindigde.

Paping werd daags na de wedstrijd uitgebreid gehuldigd in zijn geboorteplaats Dedemsvaart. De dagen erna volgden nog huldigingen in Zwolle (door de Commissaris van de Koningin), Ommen en Almelo.

Na zijn actieve schaatscarrière trainde hij jarenlang de schaatskernploeg van Overijssel. Ook verzorgde hij clinics en lezingen en gaf hij voorlichting over schaatsen op scholen en op uitnodiging van ijsverenigingen. Op 18 januari 2003, veertig jaar na 'tocht der tochten', ontving hij in Koudum tijdens een reünie van deelnemers aan de historische Elfstedentocht een lintje en werd hij bevorderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

woensdag 16 januari 2013

Regionale uitgaven 2013-2

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-03

IAI’s 2013-2

Geknoopt en geweven : de kleurrijke geschiedenis van de Deventer tapijtindustrie 1797 tot heden / Sam de Visser, Nina Herweijer. - Deventer : Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, 2012. - 191 p. – ISBN 9789075979817. - € 19,95


Weinig steden kennen een zo veelzijdige industriële geschiedenis als Deventer. De stad is bekend van de koek, blik, boeken, bedden, fietsen en natuurlijk van de handgeknoopte tapijten met verfijnde dessins en een hoge kunstzinnige waarde. Gedurende twee eeuwen telde Deventer vijf tapijtfabrieken, waarvan er geen meer over is. Historicus en journalist Sam de Visser en kunsthistorica en oud-directeur van de Deventer musea Nina Herweijer schreven de geschiedenis van deze voor Deventer ooit zeer belangrijke bedrijfstak. Prettig leesbaar en fraai vormgegeven boek.

Doar kump't spul an! : hoe carnaval in Oldenzaal kleur kreeg / Ben Siemerink. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2012. - 119 p. – ISBN 9789491640001. - € 24,95


Rijk geïllustreerd boek over de geschiedenis van het Oldenzaalse carnaval. In het katholieke bolwerk Oldenzaal wordt het zottenfeest massaal gevierd in alle lagen van de bevolking, georganiseerd in carnavalsverenigingen zoals de bekende Kadolstermennekes, maar ook in wijken, cafés en op straat. Vrijwel iedere Oldenzaler werkt mee om van de optocht die vanaf de jaren 50 jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers telt, de mooiste en grootste van het oosten te maken.

De 053 leukste plekken van Enschede / Robin Pater. - [Enschede] : Uitgeverij De Walvisch, 2012. - 143 p. - Met samenvattingen in het Duits en Engels. – ISBN 9789081788403. - € 19,99


53 plekken in Enschede, vooraf uitgekozen door de bevolking in de verkiezing De Leukste Plek van Enschede, zijn beschreven en gefotografeerd door stadsgids Robin Pater. Mooi bladerboek voor Enschedeërs en anderen die wel eens in Enschede komen.

Deventer verandert : beelden van vroeger en nu / verz. en samengest. door Gerard van Zijl. - Twello : Van Zijl, 2012. - 144 p. – ISBN 9789076859422. - € 17,50


Door foto’s naast elkaar te plaatsen in dit fotoboek ziet de lezer hoe markante plekken in Deventer in de loop van 75 jaar veranderd zijn. Auteur Gerard van Zijl fotografeerde zelf vanaf de jaren 60 veel panden en plekken die op het punt stonden te verdwijnen.

Deventer een eeuw geleden : foto's uit de collectie glasnegatieven van J.W. Jansen sr. en jr. / samengest. door Pieter Ellens. – [Deventer] : Corps 9 Publishers, 2012. - 96 p. - ISBN 9789079701186. - € 13,90


Prachtige hoogwaardige foto’s uit de periode 1900 tot 1930, afkomstig uit de collectie glasnegatieven van de fotografen J.W. Jansen (vader en zoon). De foto’s op glasnegatief gemaakt, waren bedoeld om als ansichtkaart te verkopen. De collectie kwam onlangs in het bezit van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek. In deze uitgave een selectie van de mooiste foto's uit twee delen 'Deventer, een eeuw geleden' (2004-2005)

Tekenend door het leven / Roy Vogelenzang. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2012. - (...) p. - € 9,95


De auteur is cartoonist van de Tubantia, editie Noordoost-Twente en laat wekelijks zijn licht schijnen op de actualiteit in de regio. In dit boekje de gebundelde cartoons uit 2012 plus een aantal uit voorgaande jaren.

Metgoande mensen / G.J. Hesselink. - [Hardenberg] : Uitgeverij Heijink, 2012. - 91 p. - € 12,95


G.J. Hesselink schreef al meerdere boeken over Salland, Ommen en het Vechtdal. ‘Metgoandheid’ is typerend voor de Sallander en staat voor ‘niet te snel wat zeggen, maar goed luisteren en klaar staan voor de ander’. Aan de hand van een familiegeschiedenis schetst hij het leven in Salland in voorbije jaren.

Nog meer stukkies van Jo Spoor / Jo Spoor. - Hulsen : Twentwel, 2012. - 201 p. – ISBN 9789081043298. - € 14,95


Vervolg op ‘100 Stukkies’ dat in 2007 verscheen. De stukkies bestaan uit anekdotes, verhalen van vroeger en nu, meestal gebaseerd op waargebeurde zaken, die met typisch Twentse humor verteld worden.

Cadans / Diny Groothalle. - Hulsen : Twentewel, 2012. - 113 p. – ISBN 9789081043205. - € 14,95


In deze bundel van de uit Den Ham afkomstige Diny Groothalle zijn veel in het dialect geschreven gedichten ook in het Nederlands weergegeven. De gedichtjes zijn gegroepeerd rond de volgende thema's: Vrogger, Woar 't hatte vol van is, Kleanties, Joargetieden en Momenten.zondag 13 januari 2013

Overijssel 1880-1940 (1)

Gedurende enkele decennia, grofweg tussen 1880 en 1940 waren geïllustreerde ‘VVV-gidsen’ populair. Ze verschenen tegelijk met het opkomend toerisme en bevatten – en dat maakt ze interessant – vaak uitgebreide plaatsbeschrijvingen. Ze werden uitgegeven door plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, door de ANWB of door uitgevers die zich speciaal toelegden op het uitgeven van deze gidsen. In de Overijssel Collectie van de OBD bevinden zich tientallen van deze gidsen, waarvan er een aantal te zeldzaam en/of kwetsbaar zijn om uit te lenen.
We hebben ze gescand en op het weblog Overijssel – Plaatsbeschrijvingen 1880-1940 gezet. In deze rubriek telkens aandacht voor één van deze gidsen.In en om Hengeloo, Borne en Delden verscheen in 1897. Aan het boek is een wandelkaart toegevoegd. De auteur is Viator. Achter het pseudoniem Viator (= wandelaar, reiziger) schuilde Hendrik Magdalenus Bruna (Hasselt 8 juni 1840 - Hengelo 10 augustus 1906). H.M. Bruna studeerde theologie te Groningen en werd net als zijn vader Gerhardt Bruna (1810-1886) predikant. Hij kwam via Hellendoorn, Heumen, Wijchen en Purmerend in Hengelo terecht, waar hij van 3 december 1893 tot aan zijn dood predikant was. Naast zijn predikantschap verrichtte hij ook veel journalistiek werk. Wat Overijsselse lectuur betreft, schreef hij in zijn Hellendoornse periode onder het pseudoniem Paganus: Wolfskampen-Dine, een Tafereel uit het Twentsch Volksleven. (Nijmegen, Adolf Blomhert, 1872). Hierin onder meer een zeer gedetailleerde beschrijving van Zwolle (p. 81-125).
Onder het pseudoniem Viator schreef hij in zijn Hengelose periode nog: Het Kasteel Boekeloo: roman uit Twente. (Utrecht, A.W. Bruna en Zoon, 1902) en Anna en Johanna (Nijkerk Callenbach, 1901).

Hier volgt in hoofdstukken de ongewijzige weergave van In en om Hengeloo, Borne en Delden.

Topografische kaart van 1849 (24): Lattrop en Breckelenkamp

Een van de meest bijzondere kaarten uit de Overijssel Collectie is de Topografische kaart van Overijssel, 1849, vervaardigd in opdracht van de provincie Overijssel. Door de systematische kartering door het Kadaster en triangulatie van Krayenhoff konden er toen voor het eerst kaarten op grote schaal gemaakt worden, die ook nog nauwkeurig waren. Deze kaart was de eerste kaart van Overijssel, waarop o.m. gedetailleerd grondgebruik en administratieve grenzen werden weergegeven. De kaart is in 32 katernen op linnen geplakt.
Deze kaart, die vrij zeldzaam is, verscheen zo'n tien jaar eerder dan de bekende Topografische Militaire Kaart.

Hieronder een katern met het gebied rond Lattrop en Breckelenkamp daaronder een kaartgedeelte in detail. Klik erop voor vergroting.In dezelfde tijd dat deze kaart tot stand kwam gaf A.J. van der Aa zijn Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden uit (1839-1851) met topografische beschrijvingen. Dit 13-delige woordenboek is tegenwoordig full-text op Google Books te vinden.

Van steden, dorpen en zelfs veel gehuchten, maar ook van rivieren en andere geografische namen is in dit naslagwerk een beschrijving te vinden, die de toenmalige situatie weergeeft. Enkele voorbeelden:
Breckelenkamp
Lattrop

zaterdag 12 januari 2013

Cursus 'Leer mij Salland kennen'

Huis de Haere, startpunt van de excursiedag (foto: Wikimedia Commons)

De Volksuniversiteit Stedendriehoek organiseert opnieuw een cursus onder de titel ‘Leer mij Salland kennen’. Tijdens zes cursusavonden en een zaterdagse excursie in de maanden maart en april krijgen de deelnemers informatie over een aantal onderwerpen zoals: de geschiedenis van Salland, het landschap en landgoederen, agro-economie en bedrijven, religie, sociale dorpen, kunst en Sallandse streektaal en cultuur.

De avonden worden gehouden op zes verschillende inspirerende plaatsen, die een rechtstreeks verband houden met het thema van de betreffende avond.
Locaties zijn o.a. Kasteel de Haere in Olst, Huis Nieuw Rande in Diepenveen, zuivelboerderij ’n Aanvang in Lettele, de kerk van Wesepe, het Kulturhus in Broekland en School van Frieswijk in Schalkhaar.
U krijgt een cursusmap en bij elke avond twee handouts met de inhoud van de presentatie.

Kijk hier voor meer informatie.

zondag 6 januari 2013

Staphorst in beeld


Het idee om een website te maken over Staphorst kwam van onderzoeksjournalist en documentairemaker Geertjan Lassche. De stichting Sous les Arbres nam de taak op zich het plan uit te voeren, de Rabobank Staphorst deed er geld bij en antropologe Wendelien Voogd deed veel research. Het resultaat is de website Staphorst in beeld.

De website moet de cultuur van Staphorst in beeld brengen. Het beeld dat veel Nederlanders hebben van Staphorst komt niet overeen met de werkelijkheid. Op de site staan bijdragen over Staphorst die de afgelopen decennia door filmmakers, fotografen, schrijvers, kunstenaars en onderzoekers zijn gemaakt. Door deze bijdragen te bekijken krijg je een ander beeld van Staphorst dan alleen maar dat van een strenggelovige, gesloten gemeenschap waar de tijd stilstaat.

Een prachtige website, een soort mediagrafie van Staphorst, waarop films te bekijken zijn, maar ook krantenartikelen, radioprogramma’s te beluisteren zijn, informatie wordt gegeven over boeken over Staphorst én over de auteurs etc.

zaterdag 5 januari 2013

Boekenmarkten en boekenbeurzen in 2013 in Overijssel


Kijk hier voor 2014

Dit is een voorlopige lijst. Lang alle data en gegevens van met name de kleinere boekenmarkten zijn nog niet bekendgemaakt. De belangrijkste boekenmarkten staan er wel bij. Aanvullingen? Mail even.

Losser - Boekenbeurs Erve Kraesgenberg op zaterdag 12 en zondag 13 januari van 10 tot 16 uur

Glanerbrug - Boekenbeurs op 25, 26 en 27 januari in Dorpshuis

Deventer 13e Deventer Antiquarische Boekenbeurs op zaterdag 26 januari van 10 tot 17 uur in de Bergkerk

SteenwijkBoek Totaal Festival op zaterdag en zondag 2 en 3 februari in Buitengoed Fredeshiem bij Steenwijk

Heemse - Boekenmarkt op zaterdag 9 februari van 10 tot 12.30 uur in de Aerninckhoff

Delden - Boekenmarkt op 9 en 10 maart van 11 tot 16 uur bij de Oude Kerk

Zwolle - Boekenmarkt op 27 april van 10.30 tot 16.30 uur in de Grote Kerk aan de Grote Markt

Almelo - Boekenmarkt in De Bleek op dinsdag 30 april vanaf 10 uur

Hengelo - Euregio Boekenmarkt Tuindorp ‘t Lansink op zondag 28 april van 10 tot 17 uur op het C.T. Storkplein

Almelo - Boekenmarkt op Hemelvaartsdag 9 mei in centrum Almelo

Zwartsluis - Boekenmarkt op zaterdag 11 mei

Zwolle - Zwolse boekenmarkt op zondag 2 juni van 10 tot 17 uur

Ootmarsum - Streekboekenmarkt op zondag 9 juni van 11 tot 16.30 uur

De Lutte - Boekenmarkt op zaterdag 29 juni van 11 tot 16 uur

Steenwijk - Boekenmarkt op zondag 30 juni van 11 tot 17 uur op de Markt

Diepenheim - Boekenmarkt op 7 juli van 10 tot 17 uur in centrum van Diepenheim

Hardenberg - Boekenmarkt op zaterdag 13 juli op de Markt

Ommen - Boekenmarkt op dinsdag 16 juli van 9 tot 16 uur op de Varkensmarkt

KampenBoeken- en Kunstmarkt op donderdag 25 juli in Oudestraat-Centrum van 10 tot 17 uur

KampenBoeken- en Kunstmarkt op donderdag 1 augustus in Oudestraat-Centrum van 10 tot 17 uur

Deventer - Grootste boekenmarkt van Europa op zondag 4 augustus

Ommen - Boekenmarkt op dinsdag 6 augustus van 9 tot 16 uur op de Varkensmarkt

Dalfsen - Boeken- en Kunstmarkt op vrijdag 9 augustus van 10 tot 17 uur op Van Bruggenplein

ZwolleBoeken- en Kunstmarkt op zaterdag 14 september in Winkelcentrum Zwolle-Zuid (Oldeneelallee) van 10 tot 17 uur

Delden - Boekenmarkt op zondag 15 september van 12 tot 17 uur tijdens Cultureel Straatfestival

Oldenzaal - Boekenmarkt op zondag 20 oktober op Groote Markt van 11 tot 17 uur

Denekamp - Boekenmarkt bij Natura Docet Wonderryck Twente op zaterdag 16 november van 10 tot 17 uur

donderdag 3 januari 2013

Regionale uitgaven 2013-1

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-01

IAI’s 2013-1

Anderhalve eeuw Zwols : vocaalveranderingsprocessen in de periode 1838-1972 / Ph. C. G. M. Bloemhoff-de Bruijn. - Kampen : IJsselacademie, 2012. - 285 p. – (Publikaties van de IJsselakademie; nr. 232). - Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. – ISBN 9789066972285


Dat ook dialect aan veranderingen onderhevig is toont de schrijfster aan in dit proefschrift waarin zeer diepgaand wordt ingegaan op vocaalveranderingsprocessen in het Zwols. In het boek ook een korte impressie van het leven in het negentiende-eeuwse Zwolle en de positie van het Zwols in de samenleving van toen en nu. Een wetenschappelijk werk voor de echte liefhebbers van het Zwols en van dialect in het algemeen.

De Twentsche Goa-stok : van houtwal tot stok / Jan Wilmink. - Enschede : Van de Berg, 2012. - 80 p. – ISBN 9789055123841


Eenvoudig boekje over de typisch Twentse (Markelose) wandelstok. Over het maken van zo’n stok, maar ook informatie over de houtwallen waar het materiaal voor de stokken gevonden wordt.

Landgoederen bij Deventer-Bathmen : twee fietsroutes / [uitg.: Gemeente Deventer ; in samenw. met Sallands Bureau voor Toerisme ; tekst Barbara Joustra]. – 2012. – 48 p. + krt.


Twee fietsroutes rondom landgoederen bij Deventer en Bathmen. De landgoederen waar men langs of doorheen fietst worden beschreven. De fietsroutes gaan via het Sallandse fietsroutenetwerk. Op de beide fietskaarten in het boekje staan ook de Rustpunten en horecagelegenheden onderweg vermeld.

Rijssen in tomeloze vaart... : 1970-2000 / Jenny ter Maat. - Zaltbommel : Kimabo, 2012. - 120 p. – ISBN 9789490920074


Kroniek van dertig jaar ontwikkelingen en gebeurtenissen in Rijssen, dat meer dan andere plaatsen in deze periode een onstuimige groei doormaakte. Zo werd het aantal woningen bijvoorbeeld meer dan verdubbeld. Een (foto)impressie van een tijd, die velen zich nog zullen herinneren.

Derk Brakke : uit het leven van een Staphorster ouderling en zijn vrienden / J.P. Neven. - Houten : Den Hertog, 2012. – 166 p. – ISBN 9789033125171


De basis van het boek is een brievenverzameling van de Staphorster ouderling Derk Brakke (1886-1946), die correspondeerde met een uitgebreide vriendenkring, waaronder een aantal predikanten. Deze rijk geïllustreerde uitgave geeft een mooi beeld van het kerkelijk leven in Staphorst in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Een drietal canons verschenen onlangs, waaronder die van de Noordoostpolder, dat ook een Overijssels verleden heeft. Lees hier meer over de Overijsselse canons.

Canon van Bathmen / Oudheidkundige Kring Bathmen. – 2012. - 88 p. – ISBN 9789461901897


Canon De Noordoostpolder : een geschiedenis-canon van de Noordoostpolder in 30 vensters verdeeld over 7 thematische ramen / Stichting Canon De Noordoostpolder. – 2012. - 199 p.


Canon van Weerselo : 40 vensters op een plattelandsgemeente in Oost-Twente / Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel. – 2012. - [96] p. – ISBN 9789080462205


Fictie
Tenslotte drie uitgaven van Overijsselse auteurs die niet via NBD-Biblion worden aangeboden. Het gaat om een roman, een thriller en een verhalenbundel.

Gekte / Jan Numan. - Soest : Boekscout, 2012. - 287 p. – ISBN 9789462063280


De auteur is een gepensioneerde huisarts uit Olst die eindelijk toekomt aan zijn grote passie: het schrijven van romans. Dit is zijn debuut.
Flaptekst: Gekte is een liefdesroman die speelt in de vrije jaren 70 van de 20e eeuw. Een jonge arts, pas in opleiding tot psychiater, wordt verliefd op een verward kunstenaresje dat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Het is een spannend boek vol hilarische en tragische gebeurtenissen. Deze roman schetst een tijdsbeeld vol moderne gedachten over psychiatrie, liefde en gek wezen.

Het vijfdaags commando / Pieter Veenstra. - Soest : Boekscout, 2012. - 286 p. – ISBN 9789462061699


Debuut van een oud-majoor, tegenwoordig zelfstandig ondernemer in Broekland, die zich afvroeg wat er zou gebeuren als Geert Wilders aan de macht kwam.
Flaptekst: Nederland is onder leiding van een politieke partij in een dictatuur veranderd. Een grote geheime politie heeft het land in zijn greep. Pier Boersma, een oudere ondernemer, start met een stel militairen een verzetscommando. Zij voeren o.a. aanvallen uit op gevangenissen die concentratiekampen blijken te zijn. Tevens stelen zij geld van de dictatuur. De Duitsers helpen het verzetscommando met een oude helikopter. Het hoofdkwartier van de BVD wordt opgeblazen. Er worden parallellen getrokken met de situatie in het land gedurende de Tweede Wereldoorlog.

De Bosjaagr : verhalen van een oud politieman / Ben Plomp. – 2012. - 135 p.


Korte verhalen over een kwart eeuw (1976-2011) persoonlijk door de auteur, die in zijn werkzaam leven politieman/rechercheur was, beleefde ervaringen, eerder gepubliceerd in het Rijssens Dagblad. Bosjager was de bijnaam in Rijssen voor marechaussee/politieman.


woensdag 2 januari 2013

Canon van Nederland op Literatuurplein


Pas schreef ik nog over de regionale en lokale canons in Overijssel. Onlangs zijn literatuurlijsten (non-fictie en fictie) op Literatuurplein geplaatst. Bibliotheken kunnen met behulp van een widget deze lijst op hun eigen website plaatsen. Ook interessant in verband met het feit dat volgend jaar onder het motto Gouden Tijden Zwarte Bladzijden de geschiedenis van Nederland het thema is van de Boekenweek 2013. Deze lijst leent zich uitstekend als bron voor uitwerking van het thema in de bibliotheek, met ook mogelijkheden voor regionale of plaatselijke uitwerking.

De beschikbare literatuur is bij elk venster zorgvuldig samengesteld en de selectie van media wordt steeds geactualiseerd.

dinsdag 1 januari 2013

De beste wensen!


Voor een ieder die dit leest: een gelukkig en gezond nieuwjaar of ‘dbestewensn’ of ‘geluk in tuk’!

Voor mij heeft een nieuw jaar altijd een dubbele betekenis, want in de eerste week van het jaar ben ik jarig, inmiddels overjarig. In 1970 begonnen bij de bibliotheek, had ik vorig jaar na 42 jaar bibliotheekvak nog 5 jaar te gaan. En dat is, hoe grappig (voor wie de humor daar van inziet), het hele jaar zo gebleven. Want in de zomer werd mijn ‘einddatum’ met een half jaar verlengd door het Kunduz-gezelschap en in het najaar weer met een aantal maanden. Het is trouwens maar de vraag of ik de pensioendatum – bij leven en welzijn – werkend zal bereiken gezien de donkere wolken …
Medio 2013 zal minister Bussemaker nieuwe bibliotheekwetgeving naar de Tweede Kamer sturen. Misschien dat er dan meer duidelijk wordt.

Klinkt allemaal een beetje negatief? We moeten het niet mooier maken dan het is. Gelukkig zien veel bibliotheekmedewerkers, waaronder ikzelf, nog veel toekomst in een vernieuwde bibliotheek. Er zijn kansen genoeg. Lees de weblogs van collega’s op de sidebar van dit blog er maar op na!