vrijdag 29 maart 2019

Gerard Löbker en Tommy Wieringa winnaars van Overijssels Boek van het Jaar


Gerard Löbker heeft met zijn boek Bij Stork de prijs Overijssels Boek van het Jaar in de wacht gesleept in de categorie non-fictie. In een reactie toonde hij zich zeer verheugd en noemde het boek een eerbetoon aan de vele duizenden Storkianen die tijdens de laatste anderhalve eeuw bij de Hengelose Machinefabriek gewerkt hebben.


In de categorie fictie won Tommy Wieringa met De heilige Rita van zijn mede-auteurs Johanne van Archem, Claus Brockhaus, Ineke Tijmes en Marcel Verreck.

dinsdag 26 maart 2019

In 2020 veel aandacht voor 75 jaar Bevrijding


Nu al zijn veel veel initiatieven bekend gemaakt waarmee aandacht wordt besteed aan het lustrum van de bevrijding. Naast veel lokale initiatieven zoeken RTV Oost en Historisch Centrum Overijssel in de aanloop naar 2020 naar verhalen en materialen over de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. Tijdens een tour in april langs vijftien Overijsselse bibliotheken is iedereen die een oorlogsverhaal te vertellen heeft van harte uitgenodigd om langs te komen. Ook foto’s, voorwerpen en documenten over de oorlog en bevrijding kunnen meegenomen worden tijdens deze lunchbijeenkomsten in het WO2 Café. Op elke locatie zullen deskundigen helpen de verhalen en objecten te duiden. Ook zullen historische verenigingen bijzondere collectiestukken meenemen. Een selectie van de verhalen wordt openbaar gemaakt via diverse kanalen waaronder het cultuurhistorische platform MijnStadMijnDorp. RTV Oost maakt een registratie van deze WO2 Café-tour. De meest bijzondere verhalen krijgen een mooie plek tijdens de bevrijdingstour in 2020.

vrijdag 8 maart 2019

Internationale vrouwendag: themapagina 'Vrouwen in Overijssel' op Mijn Stad Mijn Dorp


Lange tijd was het zo dat alleen mannen een dominante positie toebedeeld kregen in de geschiedenis. Dat gold voor vrijwel alle terreinen van het maatschappelijke leven, de politiek, de godsdienst, de kunst, etc. Terwijl ook vrouwen zich wel degelijk op dit vlak begaven, al bekleedden ze meestal geen machtsposities. Op MijnStadMijnDorp is er speciale aandacht voor de rol van de vrouw in de geschiedenis. Lees en kijk hier verder.