donderdag 30 augustus 2018

Weer 2.000 luchtfoto’s van vooroorlogs Nederland beschikbaar

Zoals vanmorgen ook in de Tubantia was te lezen zijn door Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bijna 2.000 historische luchtfoto’s teruggevonden. Vorig jaar stelde het instituut al een verzameling van zo’n 1.000 opnamen beschikbaar. Daar zijn er nu 2000 aan toegevoegd. Door deze beelden ontstaat een completer overzicht van hoe Nederland er in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw van boven uitzag.

Tussen de foto’s van de vele stadjes en dorpen zitten bijzondere beelden:
* luchtopnamen van het Gelderse Borculo dat in 1925 grotendeels verwoest werd door een tornado;
* de verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam;
* de fortengordel van Utrecht;
* het eiland Schokland voor de drooglegging van de Noordoostpolder;
* Scheveningen tijdens een drukke stranddag en
* opnamen van Amsterdam, Rotterdam en de havens.

De beelden zijn afkomstig van de Luchtvaartafdeeling, de voorganger van de Koninklijke Luchtmacht. Vaak werden er foto’s voor militaire doeleinden gemaakt bij oefeningen of voor het maken van kaarten. Dan is ook precies aangegeven waar de opname werd gemaakt.
De beelden zijn te bekijken én gratis te downloaden op Flickr, of de beeldbank van het NIMH.


Foto boven: Borculo na de tornado in 1925

vrijdag 24 augustus 2018

De Overijsselse Boekenplank (16)

Fietsen langs de IJssel: zeven dagtochten van Westervoort naar de monding van de IJssel (voorbij Kampen)/ Anton Logemann. Velp: Anoda Publishing, 2018. 134 pag. ISBN 9789491899058 € 18,90


Zeven dagtochten langs de hele lengte van de IJssel, vanaf het splitsingspunt bij Westervoort tot aan de monding voorbij Kampen. De fietsroute kan ook langeafstandsroute worden gefietst.

De strafkolonie: verzedelijken en beschaven in de koloniën van weldadigheid, 1818-1859/ Wil Schackmann. Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2018. 342 pag. ISBN 9789045036113 € 21,99


In 1818 werd de eerste Kolonie van Weldadigheid opgericht, waar armen en bedelaars naartoe gestuurd werden om ze te verheffen tot beschaafde burgers. Sommigen wilden echter niet deugen en werden doorgestuurd naar een strafkolonie, zoals Ommerschans er een was. Wat zij en hun opzichters daar meemaakten wordt uitgebreid beschreven.

Overijsselse historische bijdragen; verslagen en mededelingen van de vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. 133e stuk, 2018. 160 pag. € 19,-


In deze nieuwe aflevering van de Overijsselse Historische Bijdragen artikelen over verschillende onderwerpen. Het eerste artikel gaat over de economische gevolgen van de Zuiderzeewet voor de Overijsselse steden die aan de Zuiderzee lagen en de relatie tussen Overijssel en de Noordoostpolder. Daarna volgen twee artikelen over de zestiende-eeuwse boekdrukker Jan Evertsz. Cloppenborch, zijn publicaties en de rol die hij speelde in de Deventer boekenwereld. Aan de hand van de Oldenzaalse verluidensboeken wordt een beeld geschetst van de sterfte in Twente in de achttiende eeuw. Daaruit blijkt onder andere dat er ook toen mensen waren die een zeer hoge leeftijd bereikten. De laatste twee bijdragen gaan over Gerhard Dumbar en zijn bekende boek, Tegenwoordige Staat van Overijssel.

Leven rondom de berg: geschiedenis van Luttenbergers/ Werkgroep Historie Luttenberg. Luttenberg: Stichting Luttenberg 700, 2018. 240 pag. ISBN 9789090309590 € 29,95


Het boek beschrijft 700 jaar geschiedenis van Luttenberg.

De Dinkelstroom van bron tot monding. Deel 1 De Dinkel/ J.H.A. Poorthuis. Losser, 2018. 224 pag. ISBN 9789080614802 €
Inhoud: Fotoboek van de rivier de Dinkel in het grensgebied van Twente aan de hand van van ruim zestig jaar oud beeldmateriaal gecombineert met kleurenfoto’s van de huidige situatie.


Fotoboek van de rivier de Dinkel in het grensgebied van Twente aan de hand van van ruim zestig jaar oud beeldmateriaal gecombineert met kleurenfoto’s van de huidige situatie.

Domineesfabriek: geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen/ George Harinck en Wim Berkelaar. Amsterdam: Prometheus, 2018. 682 pag. ISBN 9789035143876. € 49,99


Geschiedenis van de oorspronkelijk in 1854 opgerichte Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen.

Hanzestad Oldenzaal: een Middeleeuwse wordingsgeschiedenis/ Gerard Seyger. Kampen, Uitgeverij Van Warven, 2017. 250 pag. ISBN 9789492421425 € 17,95


Verscheen al eerder, in november 2017. Beschrijving de Middeleeuwse wordingsgeschiedenis van Oldenzaal met zijn belangrijke rol in de vroegste missionering en zijn opvallende rol in de eerste eeuwen van de Duitse Hanze.

Deventer als hoofdstad van Overijssel/ Clemens Hogenstijn. Deventer, 2018. 64 pag. € 13,95


Tijdens het Twaalfjarig Bestand in 1617 publiceerde de Amsterdamse cartograaf Pieter van den Keer (ofwel Kaerius) een kaart van Overijssel en omliggende gebieden. Door het toevoegen van een profiel van het gezicht op Deventer en door de toelichting op de achterzijde van de kaart presenteert Van den Keere Deventer als de hoofdstad van de provincie. Clemens Hogenstijn
presenteert in dit boek de kaart en plaatst deze in het bredere kader van de geschiedenis van Overijssel en de ontwikkeling van de cartografie.

Storkiaan/ Marco Krijnsen. Hengelo, 2018. € 10,-


T.g.v. 150 jaar Stork worden tal van activiteiten georganiseerd, De uitgave van dit beokje is er een van. Het is een boekje over de hardwerkende, gewone Storkiaan. De frezer, de draaier, de ketelmaker, de telefoniste. „De mensen die Stork groot hebben gemaakt. Die wil ik met dit boekje een gezicht geven” , zegt auteur Marco Krijnsen.

Een meraekel gesparrel/ Harm Piek. Naobers van de Zudert, 2018. 400 pag. € 35,-


Over het leven van de inwoners van Dwarsgracht die eeuwenlang geïsoleerd leefden van turfsteken, visserij, rietteelt en landbouw.

Slimme streken: de kracht van het platteland/ Gert-Jan Hospers. Van Gorcum, 2018. 136 pag. ISBN 9789023255949 € 21,95


De stad zou staan voor moderniteit, dynamiek en vertier, het platteland voor natuur, landbouw en tradities. Maar klopt dat beeld nog wel? Dit boek laat zien dat de verschillen tussen stad en land minder groot zijn dan vaak wordt beweerd.

Hengelo 1944-1945: Theo van Loon, spoorman en verzetsheld/ Martin Meijerink m.m.v. Leopold Boer. Soesterberg: Aspekt, 2018. 174 pag. ISBN 9789463383714 € 19,95


Als in september 1944 de Nederlandse Binnenlandsche Strijdkrachten worden gevormd is Theo van de partij. In april 1945, vlak voor de bevrijding voert hij samen met 24 strijdmakers een verbeten strijd om behoud van de Electrische Centrale te Hengelo. In deze strijd verliezen drie BS-'ers hun leven, waaronder Theo van Loon.

De rekeningen van de drost van Twenthe over 1336-1339. Joden in Twente, 1336-1339/ bewerkt door: Tilly Hesselink-van der Riet, Jan Melenhorst, J.H. (Jan) Wigger et. al. Albergen : Stichting De Twentse Krans, 2018. 320 pag. ISBN 9789463231107 € 15,-


De tekst van de rekeningen is in het Latijn en Nederlands. - De drost in kwestie is Johannes van Kemenade/Johannes de Kemenade/Johan van Kemenade/Johannes de Camenatha, drost van Twenthia. - Met literatuuropgave, register.

Enverder nog verschenen
Honderd jaar Nijverheid. De Hengelose buurt De Nijverheid bestaat honderd jaar.
Jaarboek 2018 van Heemkunde Ootmarsum.
Deventer Jaarboek 2018
De middeleeuwse nederzettingen Erve Jenneboer (Borne) en Roershoek (Hengelo)
Kamper Almanak 2018
Boek waarin de dag van de bevrijding van Vroomshoop in 1945 in wordt herbeleefd.

zaterdag 18 augustus 2018

Mooi tijdsbeeld: kleurenfilm van Londen in 1924


Een unieke film met straatbeelden van Londen uit 1924. Paard en wagen naast de open dubbeldekker en motor met zijspan. Iedereen droeg een hoofddeksel, dat tevens diende om je status aan te geven. Kijk hier.

vrijdag 10 augustus 2018

'Ghosts of history' foto's van Enschede

Foto: Herman Wolters

Een deel van de foto geeft de oude situatie weer. ‘Ghosts of history’ worden dit soort foto’s ook wel genoemd. Je hebt een oude foto van een bepaalde situatie, b.v. een straatbeeld, gebouwen etc. Je zoekt uit vanaf welke positie de foto genomen is en je neemt precies vanuit dezelfde hoek een nieuwe foto. Dan combineer je beide foto’s, waarbij de oude situatie in zwart-wit wordt weergegeven. Je krijgt dan een resultaat zoals hierboven wordt getoond.

Herman Wolters heeft op deze manier een groot aantal foto’s van Enschede gepubliceerd op zijn Instagram. Lees het hele artikel op de website In de buurt.

donderdag 9 augustus 2018

Het mysterie Johannes Wardenier


De naam van Johannes Wardenier, de man die in 1960 op 47-jarige leeftijd overleed, duikt al tientallen jaren telkens weer op. Nu is zijn leven het onderwerp van een grote theater- en openluchtvoorstelling. Wat er in zijn leven precies gebeurd is zal vermoedelijk altijd een mysterie blijven.

In het kort: De in Steenwijkerwold geboren boerenzoon Johannes Wardenier ontwierp en knutselde al op de lagere school. Later werkte hij aan uitvindingen als een beschuitinpakmachine. Ook aan een brandstofloze motor, een perpetuum mobile, waar veel uitvinders in het Interbellum naar op zoek waren. Dat lukte niet, maar wel ontwierp hij iets soortgelijks, n.l. een motor waarbij de ‘samengeperste lucht, die de gewenste kracht opleverde, niet ontvlood maar veel langer kon worden gebruikt en eerst na geruime tijd weer behoefde te worden bijgevuld.’
Wardenier bracht een wethouder van Wolvega het hoofd op hol. Om de nieuwe vinding in productie te nemen zou in Wolvega een fabriek worden gebouwd waar duizenden werklozen aan de slag konden. Het was groot nieuws. Journalisten stroomden toe vanuit het hele land. Er was wel een probleem: Wardenier toonde zijn uitvinding aan niemand, men moest hem op zijn woord geleven. Dan slaat de twijfel toe en op advies van de burgemeester en een dokter verdwijnt de uitvinder tijdelijk naar een kliniek. Intussen wordt de motor (volgens zijn vader en moeder) uit de ouderlijke woning ontvreemd door enkele keurige heren in een dure auto. In de oorlog komt Wardenier in het verzet terecht. Hij wordt opgepakt maar wordt door tussenkomst van Philips vrijgelaten, hetgeen na de oorlog door Philips ontkend werd. Niet ver voor zijn dood doet Wardenier zijn naasten een en ander uit de doeken. Zeker is dat hij van 1934 tot 1960 niet heeft hoeven te werken en toch altijd over een behoorlijk inkomen beschikte. Dat Philips belangstelling had voor zijn motor lijkt ook zeker. Maar wat zich precies allemaal heeft afgespeeld zal hoogstwaarschijnlijk altijd een mysterie blijven.
Toen ik een jaar of tien geleden voor de website WieiswieinOverijssel een korte biografie schreef, voornamelijk op basis van het boek Het mysterie Wardenier, kreeg ik reacties van lezers die het niet met geschetste levensverhaal eens waren. Zo is het ook tijdens zijn leven gegaan. Er waren mensen die in hem geloofden en anderen die hem zagen als een charlatan.
In de loop van de jaren is er veel over hem gepubliceerd, zoals het al genoemde boek van Han Wielick en Henk Ymker uit 1984. Wie in Delpher op kranten zoekt uit de periode vanaf 1934 vindt honderden artikelen. Ook op radio en televisie is aandacht besteed aan Johannes Wardenier, zoals op RTV 1, de VPRO met een aflevering van Het Spoor Terug, RVU's Radiodocumentaire in de Nederlandse Volksverhalenbank, kijk ook hier en hier en hier. Zie ook de website Dossierx.nl

zondag 5 augustus 2018

Zes dagen 'De Boeskool is lös' in Oldenzaal van 21 t/m 26 augustus


De Boeskool is lös is misschien wel het bekendste en grootste zomerfeest van Twente. Zes dagen met veel muziek in diverse genres en vele andere activiteiten in het mooie städtke van plezeer. Ik kreeg van de organisatie het verzoek onderstaand bericht te plaatsen.

Ingezonden bericht

Het Oldenzaalse zomerfeest " De Boeskool is Lös", met 170.000 bezoekers, maakt zich op voor de 48e editie. Grootser, diverser en gezelliger dan ooit te voren!

6 dagen lang is Oldenzaal in de ban van het zomerfeest. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is er voor jong en oud van alles te beleven. Zo zijn er o.a. extra koopavonden, een braderie met 250 stands, culinaire hoogstandjes in o.a. de 'Palthe Foodyard', diverse sportactiviteiten, een kinderrommelmarkt, straatartiesten, het Boeskool Megapark, veel gezellige terrasjes, de handwerkmarkt, de kunstmarkt en nog heel, héél veel meer!

Naast alle activiteiten is er ook dit jaar weer veel aandacht voor muziek, show & dans. Optredens zijn er op liefst 7 podia met spetterende optredens van o.a. Johnny 500, Party Animals, Ran-D, Danny de Munk, Q-music the party, Vinchenzo, Kimberly, Chris van den Heuvel, Tilt, Popgunnn, Feestnation, Carrie ten Napel, Dance Centre Lisa, 5x Eshuis, PPM Band, Koninklijke Harmonie St. Joseph, Rob Toonen, Theo Driessen, Nick Nicolay, Laura van der Stoep, Jolein van der Tuin, Debby Mureau, Tommie Christiaan, Bonkenbargkapel, Big Fun Showband en vele, vele anderen!

En natuurlijk is er ook aan de jonge 'Boeskool bezoekers' gedacht! Bij de trots van Oldenzaal, de Plechelmus-Basiliek, is er van alles te beleven met o.a. de FC Twente Kidsclub en het Rabo-Kinderdorp. De plaatselijke dansschool zal overdag acte de présence geven met als afsluiting spetterende dansshows en optredens op het bisschopsplein.

Het zomerfeest wordt traditioneel op de Boeskool-zondag 'lekker sportief' afgesloten. Met in en rond het centrum de Boeskoolloop voor alle leeftijden en de jaarlijkse wielerwedstrijd. Kijk voor meer informatie, het complete programma en de tijden op de Facebookpagina of op www.boeskoolislos.nl.

Wanneer
• 21 augustus | 19:30 - 23:00 uur
• 22 augustus | 08:00 - 00:00 uur
• 23 augustus | 08:00 - 00:00 uur
• 24 augustus | 08:00 - 01:00 uur
• 25 augustus | 08:00 - 01:00 uur
• 26 augustus | 11:00 - 20:30 uur

Prijzen
• Gratis Entreeprijs

Locatie
• Centrum Oldenzaal
Groote Markt, 7571 EC Oldenzaal