vrijdag 30 maart 2018

Waar zijn de paasvuren? Kijk hier voor overzichten.


Diverse media hebben overzichten gemaakt van tijd en plaats van paasvuren in Overijssel en omstreken. Een handig overzicht staat op Overuit.nl. Je kunt hier zoeken op een kaart maar ook alfabetisch op plaatsnaam.
De Tubantia heeft een overzicht gemaakt voor Twente en de Achterhoek.
De Stentor geeft een overzicht van paasvuren in West-Overijssel en omstreken.

donderdag 29 maart 2018

Voorjaarsnummer 2018 van Overijssels online dialecttijdschrift Van over de Iessel verschenen


Het voorjaarsnummer van het online-dialecttijdschrift Van over de Iessel is verschenen. Verhalen en gedichten in het Twents, Sallands en Vollenhoofs. Dit keer een bijzondere editie. Want de verhalen en gedichten die hierin opgenomen zijn hebben allemaal een link met de Tweede Wereldoorlog. Klik hier om het te lezen.

dinsdag 20 maart 2018

Grootste partij bij gemeenteraadsverkiezingen 1931-1939


Op verzoek van de Kiesraad zijn drie historische publicaties van het CBS over gemeenteraadsverkiezingen in de jaren dertig gedigitaliseerd. Het CBS publiceert deze tabellen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Bronnen voor deze historische verkiezingscijfers zijn de door het CBS gemaakte publicaties Statistisch overzicht verkiezingen van 1931 en 1935, beide in Den Haag bij de Rijksuitgeverij verschenen, en het ongepubliceerde handschrift Verkiezingen 1939: Prov. Staten, Gemeenteraden, stemmen en kiezers. Deze drie bronnen zijn door het CBS en de Kiesraad gedigitaliseerd en gecontroleerd.

Kijk hier voor de publicatie van het CBS, waar ook te zien is welke partijen de grootste waren in 1931, 1935 en 1939 in alle toenmalige Nederlandse gemeenten.

zondag 18 maart 2018

Waarom moesten die bomen bij Buren weg?

Ik blijf dicht bij huis deze keer. Het gaat om de buurtschap Buren bij Borne. Een paar minuten fietsen van mijn huis. Ik heb vrijwel altijd, als inwoner van Borne of van Hengelo, in de buurt van dit gebied gewoond. Eeuwenlang bleef het landschap onveranderd, tot het midden jaren tachtig door de de A1/A35 in stukken werd gesneden. Tien jaar geleden ontwikkelden Borne en Hengelo gezamenlijk het bedrijventerrein De Veldkamp. De voormalige schippersherberg Klaas aan de Brug is afgebroken, om elders herbouwd te worden - is niet gebeurd. Boerderijen werden afgebroken, waaronder de eeuwenoude Schildhoeve. Maar ja, voor onze welvaart moeten we nu eenmaal een prijs betalen. Gelukkig zijn er tunneltjes onder de snelwegen aangelegd voor fietsers en wandelaars om in Twickel te kunnen komen. En de Lemerijweg vormde een groene long tussen snelweg en bedrijvenpark met tientallen oude eiken. Het laatste wat nog over was uit een tijd die wij allen niet meer hebben meegemaakt. De afbeelding hieronder geeft aan hoe het was.


Je voelt hem al aankomen. Die bomen staan er niet meer. Die zijn vorige week omgezaagd. Waarom? Om de toekomstige bedrijven een betere zichtlocatie vanaf de snelweg te bezorgen? Om ook het laatste restje grond te kunnen verkopen? Ze flankeerden de Lemerijweg en stonden niets of niemand in de weg. De enig overgebleven aantrekkelijke wandelroute naar Twickel voor bewoners van de Bornse wijk Wensink-Zuid komt nooit weer terug. De afbeelding hieronder toont de huidige situatie.

vrijdag 16 maart 2018

Mooi artikel in Tubantia's Stad & Land over ontstaan Weitemanslanden bij Vriezenveen


De recreant die te voet of met de fiets door het gebied Weitemanslanden - gelegen tussen Vriezenveen en Geesteren - struint weet meestal niet dat dit vroeger een ontoegankelijk gebied was waar otters leefden in het moeras. En ook niet dat er met bloed, zweet en tranen een landbouwgebied van gemaakt is.

Lees het artikel van Gerard Lage Venterink in de rubriek Stad en Land in de Tubantia, dat als volgt begint: 'Moeras gebied was het ooit. Een dampige ontoegankelijke plek waar alleen spoken zich thuisvoelden. Tot een leger werklozen het in de jaren 30 in vruchtbare grond omtoverde. 85 jaar geleden nam premier Ruys de Berenbrouck de Weitemanslanden feestelijk in gebruik'.


donderdag 15 maart 2018

9.000 geografische namen toegevoegd aan Etymologiebank van het Meertens Instituut


Aan de etymologiebank, waarin de herkomst van vele woorden te vinden is, zijn 9.000 Nederlandse geografische namen toegevoegd. Het gaat voornamelijk om plaatsnamen, maar ook om wijk- en buurtnamen en enkele streeknamen. In de loop van het jaar wordt de etymologiebank nog verder uitgebreid met een groot aantal nieuwe trefwoorden.
De plaatsnamen, wijknamen, buurtnamen en streeknamen zijn afkomstig uit het onlangs verschenen boek Nederlandse plaatsnamen verklaard van Gerald van Berkel en Kees Samplonius. Zij brachten al in 1989 het Plaatsnamenboek op de markt, dat verschillende herdrukken beleefde. In de uitgave van 2007 stonden zo’n 6.500 plaatsnamen. Aan de nieuwste uitgave, verschenen in januari 2018, heeft Van Berkel er nog eens 2.500 toegevoegd. En alle 9.000 zijn nu dus ook online beschikbaar via de etymologiebank.

Lees hier het hele bericht.

dinsdag 13 maart 2018

Thema 'Overijssel verbeeld' op Mijn Stad Mijn Dorp


De website Mijn Stad Mijn Dorp van het Historisch Centrum Overijssel komt regelmatig met een nieuw thema, waarbij wordt geput uit de online collectie. Deze keer is het thema 'Overijssel verbeeld'. Het gaat hierbij niet om foto's maar om schilderijen en andere uitingsvormen.

maandag 12 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: hoe was het ook alweer in 2014


Spannende tijden voor de actieve leden van politieke partijen. Hebben ze 4 jaar lang hard gewerkt en veel bereikt, verpesten de landelijke peilingen het weer. En andere partijen krijgen vanwege goede peilingen de zetels in de schoot geworpen. De lokalen hebben geen last van landelijke peilingen. Zij hebben de wind in de rug. Worden ze 21 maart nog groter?
Hoe was het ook al weer in 2014. De lokale partijen behaalden 2819 zetels, het CDA 1495 en de VVD 1075. Zij vormden de top drie. De grootste winnaars waren de Lokale partijen, SP en D66.

Het kaartje met de grootste partijen per gemeente is van Josse de Voogd. Wie hem volgt op Twitter komt veel van dit soort kaartjes tegen. Ben je een liefhebber van geografie en statistiek in combinatie met maatschappelijke ontwikkelingen volg hem dan op Twitter.