donderdag 20 november 2008

Recent verschenen: Boek over ongewone gewone man en vrouw in Salland



Auteur Anton G.M. Heijmerikx van 'Bekend, onbekend, plichtsgetrouw en kleurrijk Salland' begint met zichzelf in te dekken tegen kritiek op zijn boek vanuit wetenschappelijke hoek. De eerste zin van het voorwoord luidt: ‘Waarom doe je zoveel moeite, voor allerlei mensen en gebeurtenissen die niets te betekenen hebben gehad, vroeg een Drs. Geschiedenis mij eens minzaam.’
Heijmerikx erkent dat zijn liefde voor de geschiedenis van Salland zijn voornaamste drijfveer is geweest om tientallen artikelen te publiceren in tijdschriften van historische verenigingen en dat hij niet de pretentie heeft waardevolle wetenschappelijke bijdragen te leveren. Bij zijn speurtocht naar de roots van zijn eigen en van andere families kwam hij bijzondere personen en gebeurtenissen tegen. De artikelen over bijzondere Sallanders en bijzondere gebeurtenissen die in Salland hebben plaatsgevonden zijn nu gebundeld.
De personen die beschreven worden doen denken aan de personages uit televisie-programma’s uit de jaren tachtig en negentig als Showroom en De Stoel. Ondanks wat spel- en stijlfouten leest het boek prettig. Het is rijk geïllustreerd en zal zeker de ‘gewone’ Sallander aanspreken.

Geen opmerkingen: