zondag 14 juni 2009

Muziek uit het oosten (17): Twents Volkslied

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


Met enige regelmaat krijg ik als bibliothecaris inlichtingenwerk bij de OBD een aanvraag binnen voor het Twents Volkslied. Tegenwoordig kun je vaak ook verwijzen naar YouTube. Bij het Twents Volkslied dus niet – op wat losse fragmenten na. Daarom zelf maar op YouTube gezet. Ik heb gekozen voor de uitvoering van het Orkest van het Oosten o.l.v. Jaap van Zweden i.s.m een aantal Overijsselse koren, niet de meest beroerde uitvoering dacht ik.

Twents Volkslied

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente (2x)

Waar Twickel zijn torens uit't eikenloof heft
De Lutte zijn heuvels doet blinken
De paasvuren branden alom in't rond
En 't landvolk de kersthoorn laat klinken
Daar stroomt onze Dinkel zo heerlijk door 't land
Door bossen en velden, langs't Losserse zand
Daar rust er ons oog van der heuvelentop
Op 't heerlijke landschap ons Twente (2x)

De rookwolk, die stijgt aan de horizon op
Die wijst op de nijvere steden
Met mensen arbeidzaam en degelijk, bewoond
De zetels van 't krachtige heden
Daarbuiten in boerschap op heide en veld
Daar wordt nog de sage en 't sprookje verteld
Daar rust de Tubanter in't heuvelig graf
't Verleden naast 't heden van Twente (2x)

En voert ons het lot ook uit Twente soms weg
Wij blijven het immer gedenken
Geen andere landstreek hoe schoon ze ook zij
Kan 't zelfde als Twente ons schenken
Wij drukken elkaar in de vreemde de hand
Gedenkend ons klein, maar zo dierbare land
En moge ons hart in de vreemde ook staan
Ons hart blijft toch altijd in Twente (2x)

Auteur van het Twents Volkslied: J.J. van Deinse

Kijk hier voor de Twentse tekst en de bladmuziek.

Geen opmerkingen: