zaterdag 9 juli 2011

Website met oude schoolplaten

Op de nieuwe website historywallcharts.eu staat een selectie schoolplaten uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Het bijzondere aan de website is dat de schoolplaten uit de drie landen met elkaar te vergelijken zijn op plaats, tijd en thema. Zo blijkt dat platen over dezelfde periode per land vaak over een ander thema gaan. Voorbeeld: de tijd van de Romeinen wordt in Duitsland gesymboliseerd door de slag in het Teutoburgerwoud, terwijl op de Nederlandse schoolplaat Julius Civilis en de Bataafse Opstand wordt afgebeeld. De schoolplaten werden gemaakt in de periode 1830-1990.

Een aardige website, vooral door de mogelijkheid de schoolplaten uit drie landen met elkaar te vergelijken. Jammer dat het nog maar om drie landen gaat, hoe meer landen hoe interessanter. Ook jammer dat van b.v. de Nederlandse schoolplaten maar een klein deel is opgenomen. Slechts één Overijsselse plaat – over de Hanzestad Kampen - is te vinden op de website.Wie meer wil weten over welke series schoolplaten op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie ooit in Nederland verschenen zijn: kijk op Wikipedia.
Zoals gezegd, het aantal gedigitaliseerde schoolplaten is nog gering. Niet te vinden zijn bijvoorbeeld de twee platen die gemaakt zijn over Enschede.Boven: De fabrieksstad Enschede, geschilderd door J.C.H. Heijenbrock (1916)
Onder: Een industriestad - Enschede, geschilderd door Johan Dijkstra (1924)

Geen opmerkingen: