donderdag 7 juli 2011

Website over grote restauraties monumenten in Overijssel

De provincie heeft de afgelopen jaren veel geld gestoken in restauraties van monumenten. Hiervoor zijn onder meer ‘Essent-gelden’ ingezet. Het gaat totaal om zo’n veertig monumenten, veel kerken, maar ook een molen, een kazerne, een pakhuis, een hotel, een schaapskooi, een gemaal etc.Op de website www.overijsselrestaureert.nl is veel informatie te vinden over de gerestaureerde objecten: foto’s en teksten en ook videobeelden. Kijk ook hier.

Geen opmerkingen: