maandag 10 december 2012

Regionale uitgaven 2012-21

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-51

IAI’s 2012-21

Grensgang : een historische reis langs de randen van Overijssel / Jan Ten Hove. - Kampen : IJsselacademie, 2012. - 240 p. – ISBN 9789066972308


Ik kan volstaan met het citeren van de flaptekst, die in dit geval zeker volledig de lading dekt: ‘Het boek begint met een chronologisch overzicht van de vorming en ontwikkeling van de grenslijnen van Overijssel. Het vervolg is onderverdeeld in negen etappes, waarin de lezer wordt meegenomen op een imaginaire historische reis langs de provinciale grenzen. In elk deeltraject wordt aan de hand van een aantal gevarieerde verhalen een rijk geschakeerd beeld van de grensgeschiedenis geschetst. Elke etappe wordt door zowel moderne als oude kaarten nader in beeld gebracht. Zo kan de lezer als het ware vanuit de luie stoel langs de Overijsselse grenzen reizen, terwijl hij of zij eveneens wordt uitgenodigd om interessante locaties zelf te bezoeken.’
Dit prachtig geïllustreerde boek mag gerust ‘magnifiek’ genoemd worden.

Een perfecte landcaerte van Overijssel : de kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have in het licht van hun tijd / C.M. Hogenstijn. - Kampen : IJsselacademie, 2012. - 119 p. – ISBN 9789066972292


In 1639 ontstonden grensgeschillen tussen Overijssel en Drenthe. De laatsten hadden op een recent vervaardigde kaart de grenzen onjuist weergegeven. Daarop besloten Ridderschap en Steden van Overijssel de Gedeputeerde Staten op te dragen 'een betere ende perfecte lantcaerte van dese provintie' te laten maken. De opdracht werd gegund aan Nicolaas ten Have, conrector aan de Latijnse school in Zwolle, die ook bekendheid genoot als kartograaf. Vijf jaar werkte hij aan zijn kaart, die in 1648 werd uitgebracht als z.g. landtafereel, een prachtig uitgevoerde wandkaart. Ook kwam er een verkleinde uitgave op atlasformaat. De kaart zou tot in de 19e eeuw (!) herdrukt worden – waaronder een bijzonder fraaie en beroemde herdruk in 1743 door Jan de Lat - en als basis dienen voor andere kaarten. Dit boek bevat een schat aan historisch illustratiemateriaal en is onmisbaar voor iedere liefhebber van historische kaarten.

De geest van Overijssel : een spannende verhalentocht / red. Saskia van Oostveen, Ineke Strouken. - Bedum : Profiel, 2012. - 112 p. – ISBN 9789052945385


Deze verzameling volksverhalen is door de inwoners van Overijsselse steden en dorpen zelf geschreven, of herschreven uit de eeuwenoude overlevering. Historische en moderne verhalen wisselen elkaar af.
De geest van Overijssel kwam tot stand in het kader van het Jaar van het Immaterieel Erfgoed, naar aanleiding van de wedstrijd ‘Geef je gemeente een eigen volksverhaal’, met steun van de provincie Overijssel.

De Neuze en andermans zaken : een kroniek van dertig jaar anarchie en losbandigheid in de taxi / Wouter Groote Schaarsberg en Jos Westernenk. - Wolger Media en Adviesbureau PPA, 2012. - 359 p. – ISBN 9789461901996


Teun ‘de Neuze’ Stevens is zo’n figuur waarover ontelbare anekdotes bestaan. Deze 360 pagina’s dikke biografie koppelt het levensverhaal van de goedmoedige taxichauffeur, die vooral ritjes had tijdens het nachtleven in Salland en Twente en nogal eens ‘illegaal’ reed, aan de herinneringen van zijn klanten. Voor hen is de Neuze een cultheld. Bij Teun in de taxi mocht namelijk alles.

"Met wie zijn we dan in oorlog?" : mobilisatie en oorlog rond de Grebbelinie, periode 28 augustus 1939 tot 27 mei 1940 / [Cor Hemmelder sr.]. - Achterveld : W.J. Herder, 2012. - 158 p. – ISBN 9789081587723


Cor Hemmelder was een dienstplichtige uit Hengelo die vanaf de mobilisatie in augustus 1939 tot en met 27 mei 1940 een dagboek bijhield. De vier dagen aan het front bij de Grebbelinie worden gedetailleerd beschreven en geven een beeld van de sfeer onder de soldaten in een slecht voorbereid leger, waar de onwetendheid groot was, evenals de saamhorigheid. Het dagboek werd pas na zijn dood in 1981 gevonden en is nu aangevuld met informatie achteraf uitgegeven.

Een halve eeuw kunstijs in Deventer : 50 jaar kunstijs Deventer / Ron Couwenhoven en Huub Snoep ; [foto's: Archief sportbedrijf Deventer ... et al.]. - [Utrecht : Digitalis], cop. 2012. - 63 p. – ISBN 9789461901354


Vijftig jaar geleden werd de kunstijsbaan in Deventer geopend. In 1966 vond er het EK plaats, dat het begin markeerde van het Ard en Keessie tijdperk. Vanaf die datum zou Nederland qua wedstrijdschaatsen een echt schaatsland blijven. Tal van herinneringen aan EK’s en WK’s, schaatsers als Dries van Wijhe en Gomez, de ontwikkeling van IJsselstadion tot De Scheg, de IJsselcup etc. passeren de revue.

De geschiedenis van Twente 2012 : van prehistorie tot heden / G.J.I. Kokhuis. - 3e dr. - Enschede : Van de Berg, 2012. - 500 p. – ISBN 9789055123834


Een uitgebreide en herziene druk van dit standaardwerk. Bevat uitgebreid register.

Varia uit Enters verleden / J.G. Altena. - Enter : Stichting Oudheidkamer Buisjan, 2012. - 327 p. – ISBN 9789081923712


Dit kloeke boekwerk bevat onder meer 150 jaar Enter in krantenartikelen, Enter in beeld na de Tweede Wereldoorlog (foto’s), Oorlogsdagboek van Gerard en Mimi Acda, Enternaren door de jaren heen (foto’s), Korte geschiedenis van oude Enterse boerderijen en erven.

In Deventer : Landgoederen en historische buitenplaatsen / Barbara Joustra, Jan Terlouw, Tom de Vries ... [et al.]. - Deventer : Stichting Architectuurcentrum Rondeel, 2012. - 128 p. – ISBN 9789081887304


Vierde deel van een serie over architectuur, landschap en cultuurhistorie in en rond Deventer. Dit deel behandelt de geschiedenis en beschrijft de huidige situatie van 19 landgoederen die gelegen zijn in de buurt van Deventer. Bevat ook een mooi verhaal van Jan Terlouw over het wonen op zijn landgoed De Dijkhof bij Twello.

Militaire werken nabij Olst / Stichting IJssellinie. -2012. - 58 p. – ISBN 9789072759085


Deel 2 in een serie van 3 over de IJssellinie, de zeer geheime militaire verdedigingswerken uit de tijd van de koude oorlog. In dit deel staan de permanente verdedigingswerken in het Olster deel van de IJssellinie centraal.

Ballen uit de broek / Charles Rozendal. - Voorburg : U2pi, 2012. - 145 p. – ISBN 9789087592967


Vooral komische belevenissen uit dertig jaar geschiedenis van een seniorenelftal uit Nijverdal, De Zweef 10, samengevat in één seizoen. Herkenbaar voor vele senioren die jarenlang in een vast voetbalelftal spelen.
Geen opmerkingen: